«Ντὲν σέλω νὰ σώσω τὴν Ἑλλάδα…Ντὲν σέλω… Ντὲν σέλω…»

Ὁμοιάζει νὰ λέῃ ὁ GAP… Σταθερὸς στὶς ἀρχικές του ἀποφάσεις! Ἢλθε ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ μᾶς ξεπουλήσῃ! Ἐφρόντισε νὰ ἔχῃ τοὺς καταλλήλους συνεργᾶτες, στὶς κατάλληλες θέσεις, μὲ τὸν κατάλληλο διανοητικὸ ἐξοπλισμό! (Ξέρω, στρατὸς κουδουνισμένων εἶναι…  Τὸ ξέρει κι αὐτός…)

Διαβάζουμε λοιπὸν τὰ νέα του κατορθώματα στὸ «Κυπριακὸ Ποντίκι»: 

Αρνήθηκε να αναλάβει οικόπεδο της κυπριακης ΑΟΖ!

Αυτό και αν είναι απαράδεκτο! Ο ελληνικός λαός στην κυριολεξία πεινά, η Ελλάδα περνά τη χειρότερη κρίση στην ιστορία της, έχει υποθηκεύσει την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια της στο βωμό της αποπληρωμής των χρεών της (που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ), αλλά ο Γιωργάκης Παπανδρέου αρνήθηκε να αναλάβει η χώρα την εκμετάλλευση ενός από τα θαλάσσια οικόπεδα της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά έγινε από την Κύπρο τις τελευταίες ημέρες κα αφορούσε το οικόπεδο 1, αλλά ο Παπανδρέου αρνήθηκε, παρά τη σοβαρή προοπτική για αποκόμιση οικονομικών (εκτός των άλλων) οφελών.

Δεν είναι γνωστές οι δικαιολογίες που έδωσε. Αλλά, ότι και να είπε είναι απαράδεκτος (Κυπριακὸ Ποντίκι)…

Δὲν θέλει βρὲ παιδιά… Μὴν τὸν πιέζετε… Θὰ μᾶς πάθῃ καὶ κάτι καὶ θὰ τὸν πληρώνουμε σὲ χρυσάφι…  Ἀφῆστε τον νὰ φύγῃ μὲ τὸ καλό… Μήπως καὶ γλυτώσουμε  κάτι ἀπὸ τὴν φόρα ποὺ πῆγε…

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply