Ἡ δυστυχία τοῦ νὰ εἶσαι Τοῦρκος.

Ἡ  δυστυχία τοῦ νὰ εἶσαι Τοῦρκος.1

Τὸ παρακάτω ἄρθρο, ἐξαιρετικότατον, ὅπως κι ὅσα προέρχονται ἀπὸ τὴν Ζαγάλισα, ἀποδεικνύει γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὰ ὅσα πιστεύω.
Δὲν ὑποτιμῶ κανέναν λαό. Θεωρῶ πὼς κάθε λαὸς ἔχει νὰ «παίξῃ» ἕναν συγκεκριμένο ῥόλο στὸν πλανήτη. Τὸν ὁποῖον καὶ θὰ «παίξῃ» σωστά, μόνον ὅταν ἔχει τὴν ἐπίγνωσι ποὺ ἀπαιτεῖται. Ὁ τοῦρκος δὲν τὴν ἔχει. Πάντα πάσχιζε νὰ γίνῃ κάτι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πράγματι ἦταν. Κι ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι τὸ πρόβλημά του. 
Ποιός εἶναι ὁ ῥόλος τοῦ τούρκου στὸν πλανήτη; Εἰλικρινῶς δὲν ξέρω. Ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα του κρίνω πὼς μᾶλλον εἶναι τῆς«ἐκκαθαρίσεως»..
Ἄλλως τε, σήμερα ἔχουμε τὰ βιολογικὰ ὅπλ, κάτι ποὺ δὲν εἴχαμε πάντα. Ὅταν οἱ κοσμοεξουσιαστὲς ἤθελαν νὰ άφανίσουν μερίδες τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ, ἔφερναν ἕναν τοῦρκο. 
Τραβηγμένο; Ἴσως… Ἀλλὰ κρίνω μόνον ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν πράξεών τους…

 

Σε προηγούμενα φύλλα τηςΖΑΓΑΛΙΣΑ, είχαμε αναφερθεί στονανύπαρκτο πολιτισμό των Τούρκων. Στο παρόν φύλλο θα κάνουμε αναδρομή στην ιστορία των προγόνων τους, Οθωμανών και στον «πολιτισμό» τους. Όπως είναι γνωστό, οι Οθωμανοί ήρθαν από τα βάθη της κεντρικής Ασίας πάνω σε μια ράχη αλόγου χωρίς σέλα και σαμάρι, φέρνοντας μαζί τους ο καθένας ένα δισάκι ψείρες και τσιμπούρια. Στο σύνολό τους 416 οικογένειες σε σκηνές οι οποίες εγκαταστάθηκαν στο σημερινό Σογιούτ της Ανατολίας. Ο αρχηγός και ο ιδρυτής της κατοπινής αυτοκρατορίας Οσμάν ήταν τελείωςαμόρφωτοςαγράμματος και αναλφάβητος (Βλέπε Οικονομική Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Ομέρ Λουτφή Μπάρκαν σελ. 38). Πρώτα, χάρη σε συμπεθεριό με Βυζαντινούς, Άραβες και Πέρσες και ύστερα με σφαγές και κατακτήσεις έκλεψαν οι Οθωμανοί την περιοχή από την κεντρική Ανατολία μέχρι τα παράλια της Μ. Ασίας. Κατά τον τρόπο αυτό θεμελιώθηκε η Οθωμανική αυτοκρατορία των έξι αιώνων που δεν έχει προσφέρει τίποτα στην ανθρωπότητα, στα γράμματα, στις τέχνες, στον πολιτισμό, όπως αντίθεταπροσέφεραν η Αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και κατόπιν η Βυζαντινή, οι οποίες μετέφεραν τον πολιτισμό στα εδάφη που κατελάμβαναν.

Ἡ  δυστυχία τοῦ νὰ εἶσαι Τοῦρκος.2Οι Οθωμανοί λεηλατούσαν και οικειοποιούνταν τους ξένους πολιτισμούς, σφάγιαζαν τον ανδρικό πληθυσμό, και πωλούσαν τα γυναικόπαιδα στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Όλη η Οθωμανική ιστορία των 600 χρόνων είναι τόσο φτωχή που δεν ξεπερνά τις 50 σελίδες. Τοφουτουχάτ δηλαδή οι κατακτήσεις ξένων εδαφών και ο αφανισμός άλλων λαών είναι το μόνο καύχημά τους και το θεωρούν πολιτισμό τους. Αυτά βεβαίως είναι παγκοσμίως γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Ο λόγος που το γράφουμε είναι για το ότι κάποιοι γενίτσαροι Πομάκοι καμαρώνουν και υπερηφανεύονται λέγοντας ne mutlu Türküm diyene χωρίς να γνωρίζουν τι σημαίνει και τι αντιπροσωπεύει η λέξη Τούρκος. Η έννοια της λέξης Τούρκος σημαίνει χωριάτης και Ογούζος(Oğuz), η φυλή της καταγωγής των Τούρκων, σημαίνει ηλίθιος, ελληνιστίβλάκας ή αλλιώς τουρκιστί μπουνταλάς, γι’ αυτό αποκαλούνται οι ΤούρκοιΜεμέτηδες Μπουνταλάδες. (Βλέπε και το σύγγραμμα του Ιωάννη Χλωρού, καθηγητή της Οθωμανικής Γλώσσας στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, το έτος 1899 που εκδόθηκε κατόπιν αδείας του Υπουργείου Δημόσιας Εκπαίδευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας). Στο Αχταρή Κεμπίρ [το πρώτο αραβο-τουρκικό λεξικό] Τούρκος σημαίνει ο στρατιώτης που φορούσε σιδερένια περικεφαλαία, έτσι αποκαλούνταν οι τουρκικές φυλές που καλούνταν από τους Άραβες να λάβουν μέρος στις διενέξεις μεταξύ των κρατών (βλέπε φωτο). Καθ’ όλα απίθανο το γνωμικό βλάκας με περικεφαλαίααπό τους Τούρκους να προήλθε. Ο συγγραφέας Αζίζ Νεσίν [προσπάθησαν να τον κάψουν ζωντανό] είπε δημόσια στην τηλεόραση ότι το 60% των σύγχρονων Τούρκων είναι ηλίθιοι. Όπως, επίσης, ο σύγχρονος ηθοποιόςΜουζδάτ Γεζέν [σούπερ σταρ], πριν από λίγες ημέρες, δήλωσε σε ένα φόρουμ ότι οι ηλίθιοι στην Τουρκία δεν είναι 58%, αλλά ξεπερνούν κατά πολύ το 60%.
Ἡ  δυστυχία τοῦ νὰ εἶσαι Τοῦρκος.3
Τα παραπάνω μπορεί να φαίνονται αστεία, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία. Οι Οθωμανοί, οι πρόγονοι των σημερινών Τούρκων, ήταναγράμματοιαπολίτιστοι και η γλώσσα τους ήταν ένα κράμα περσο-αραβικών λέξεων κατά 75% με 80%. Σύμφωνα με τον διάσημο Ούγγρο Ασιανολόγο Vambery, καθαρά τουρκική γλώσσα δεν υπήρξε. Ο ίδιος κατέταξε τους διάφορους ιδιωματισμούς σε δέκα τύπους. Οι Οθωμανοί ποτέ δεν είχαν διανοούμενους (όλοι είχαν καταγωγή από άλλες εθνότητες), δεν ασχολήθηκαν με γράμματα και τέχνες. Πάντοτε ήταν εχθρικοί προς αυτά και κάθε τι το καινούριο. Κατά τον 17ο αιώνα όταν τυπώθηκε για πρώτη φορά το κοράνιο από το τυπογραφείο του GUTEMBERG πέταξαν το τυπογραφείο μαζί με τα κοράνια στο Βόσπορο.
Στη τουρκική γλώσσα η λέξη Σχολείο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα δεν υπήρχε. Η σημερινή λέξη okul αποτελεί δάνειο από την γαλλική λέξη ecol. [βλέπε φωτο]. Στην Οθωμανική Γλώσσα υπήρχε η αραβική λέξη mektep που σήμαινε χώρος που μάθαιναν γραφή. Αυτό ίσχυσε μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.
Ἡ  δυστυχία τοῦ νὰ εἶσαι Τοῦρκος.4
Το πρώτο Οθωμανικό λεξικό γράφτηκε και εκδόθηκε από τονΑχμέτ Βεφήκ Πασά [1823-1891]Πομάκο από τη Βουλγαρία και από μητέρα χριστιανή [πολύ πιθανόν Ρωμιά, διότι γνώριζε απταίστως την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα]. Αυτό ήταν το Lehçe-i Osmani και περιλάμβανε κανόνες οθωμανικής και τουρκικής γλώσσας. Προσπάθησε να φτιάξει χώρια τουρκική γλώσσα από την οθωμανική. Διότι στην οθωμανική γλώσσα χιλιάδες λέξεις χρησιμοποιούνταν λάθος και σήμαιναν άλλα αντί άλλων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο μόνος ΠομάκοςΠρωθυπουργός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1880 ήταν ο Αχμέτ Βεφήκ Πασάς (άντεξε μόλις τρεις ημέρες).
Ακόμα, την οθωμανική και θρησκευτική ιστορία του Ισλάμ, την πρώτη γραμματική και το συντακτικό της οθωμανικής γλώσσας, τον πρώτον Αστικό Κώδικα της δικαιοσύνης, την πρώτη Σχολή για δασκάλεςτο [Darul Muallimat], την πρώτη έντυπη εφημερίδα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που εκδόθηκε,πρωταίτιος ήταν πάλι Πομάκος από το Λόβετς της Βουλγαρίας (Λόφτσαο Αχμέτ Τζεβδέτ Πασάς [1822-1895] που διετέλεσε Υπουργός παιδείας και δικαιοσύνης της αυτοκρατορίας.
Ἡ  δυστυχία τοῦ νὰ εἶσαι Τοῦρκος.5Την σύγχρονη τουρκική γλώσσα την έγραψε για πρώτη φορά, με εντολή του Κεμάλ, ένας Αρμένιος, ο Agop Dilaçan για το Ίδρυμα Τουρκικής Ιστορίας και Γλώσσας. Τα πρώτα κείμενα στην τουρκική γλώσσα με λατινικό αλφάβητο (ανθολόγια ποίησης) τα έγραψε μια Εβραία, ηHalide Edip Adivar. Τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας τον έγραψε έναςΑλβανός, ο Mehmet Akif ERSOY.
Κατόπιν των παραπάνω δεν μπορώ να κατανοήσω πως υπάρχουν Πομάκοι που δηλώνουν ότι είναι υπερήφανοι που νιώθουν Τούρκοι. Οι έμμισθοι και αυτοί που πληρώνονται καλά κάνουν και δηλώνουν. Ο απλός κόσμος δεν υπάρχει λόγος να το κάνει.
Ἡ  δυστυχία τοῦ νὰ εἶσαι Τοῦρκος.6
Σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμπληρώσουμε το πρώτοαλφαβητάριο στην Πομακική Γλώσσα. Στο θέμα αυτό έχουμε προχωρήσει αρκετά, γίνονται οι κατάλληλες μελέτες με ανθρώπους των γραμμάτων και επιστήμονες ειδικούς, υπάρχει συνεργασία πολύ καλή στο θέμα αυτό, ώστε να λυθείοριστικά το πρόβλημα της γραφής της πομακικής γλώσσας. Η εφημερίδα μας η Ζαγάλισα είναι στην πρωτοπορίαγια να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός.
(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ δυστυχία τοῦ νὰ εἶσαι Τοῦρκος.

  1. Ὑπέροχον ἄρθρον!! Χίλια εὖγε Φιλονόη διὰ τὴν ἀναδημοσίευσίν του! Τὶ νὰ σχολιάσῃ κανείς; Πρὸς ἐπίρρωσιν ὅλων αὐτῶν λέγω συμπληρωματικῶς ὅτι ὑπάρχουν τριῶν εἰδῶν ἔθνη: Δημιουργοὶ πολιτισμῶν, τὰ ὁποῖα εἶναι καὶ ἐλάχιστα, ὅπως Ἕλληνες, Κορεᾶται καὶ ἄλλοι, Συντηρηταὶ πολιτισμῶν καὶ καταστροφεῖς πολιτισμῶν κύριος ἐκπρόσωπος τῶν ὁποίων εἶναι οἱ Τοῦρκοι! Τέλος, λυποῦμαι καὶ ἐγὼ ὅπως καὶ ἐσεῖς ἀγαπητοὶ φίλοι τῆς Ζαγάλισας διὰ τοὺς παραστρατημένους Πομάκους. Ἄς εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ τοὺς βοηθήσῃ νὰ ἐπανέλθουν ἐκεῖ ὅπου πραγματικὰ ἀνήκουν. .

Leave a Reply