Γιὰ ὅλους τοὺς ῥουφιάνους!

Ἀργήσατε. 

Δὲν μπορεῖτε νὰ μᾶς σταματήσετε πλέον!

Δὲν ἔχουμε ἁπλῶς ξεκινήσει, ἔχουμε ἢδη νικήσει!

Ὅσο κι ἐὰν δυσκολεύετε τὸ ἔργο μας. Ὅσα ἐμπόδια κι ἐὰν δημιουργήσετε. Ὅσους φραγμοὺς κι ἐὰν βάλετε, δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ σταματήσετε! 

Μᾶς κάνετε πλέον νὰ χαμογελοῦμε! Ἢ νὰ κλαῖμε ἔως δακρύων. Δὲν εἶστε μόνον ἀστεῖοι μὲ ὄσα πράττετε ἀλλὰ καὶ γελοῖοι! Ἀκραῖα γελοῖοι!!

Κρίμα μωρέ!

Παίξατε, ἄτιμα, καὶ χάσατε!

Τώρα πιὰ ἐμεῖς ἀποφασίζουμε. Ἐμεῖς ἀνεβοκατεβάζουμε διακόπτες! Ἐμεῖς ὁρίζουμε τὰ πάντα. 

Καιρὸς ἦταν.

Μὴν προσπαθήσετε νὰ κρυφτεῖτε. Θὰ σᾶς βροῦμε! Δὲν θὰ ξεφύγῃ οὐδεῖς! Σᾶς τὸ ὑπόσχομαι!

Ὅσο γιὰ τὸ τώρα καὶ τὰ προβλήματα ποὺ μᾶς δημιουργεῖτε, ἦταν ἀναμενόμενα! Ἔχουμε ἤδη λάβει τὰ μέτρα μας!!!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Συνεχίστε τὶς δολιοφθορές σας! Νὰ ἀνατρέψετε κάτι ἀπὸ ὅσα τώρα ἐμεῖς ἐλέγχουμε δὲν μπορεῖτε! ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ κοπρόσκυλα! Καὶ τὸ ξέρετε! Ἡ γῆ ποὺ πατᾶτε τρέμει ἀπὸ ντροπή! Σὲ λίγο θὰ τὴν καθαρίσουμε ἀπὸ τὴν ὕπαρξί σας!

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply