Παράξενα φαινόμενα στὴν Ἀνταρκτική ἢ ὄχι;

Τὸ παρακάτω ἔλαβα ὡς μήνυμα καὶ θὰ ἔλεγα πὼς εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ ἰσχύῃ. 

Παράξενα φαινόμενα στην Ανταρκτική.

Παράξενα φαινόμενα συμβαίνουν στην Ανταρκτική. Ενώ ο Νότιος Πόλος τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου θα έπρεπε να είναι βυθισμένος στο σκοτάδι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μια webcam από το σταθμό Νιούμαγιερ μας δείχνει ότι ο ήλιος εμφανίζεται κάθε ημέρα για πέντε ώρες τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αν αυτό το βίντεο είναι όντως αληθινό, τότε όπως εικάζεται και ο Τζον Γκόρμαν, ο δημιουργός αυτού του βίντεο, κάποιοι μας κρύβουν πολλά. Αλλά τα σημάδια αρχίζουν να εμφανίζονται και θα είναι πολύ δύσκολο να αποσιωπηθούν.

Λιάνα Ἀλεξάνδρου

Γιατί νὰ ἰσχύῃ; Μὰ διότι ὁ ἄξων περιστροφῆς τῆς Γῆς ἔχει ἀλλάξει θέσι. Καὶ ἐξακολουθεῖ φυσικὰ νὰ ἀλλάζῃ. Γιατί καὶ πῶς; Καλὸ ἐρώτημα, ποὺ δὲν ἀπαντᾶται μὲ δύο κουβέντες. Οἱ ὁποῖες ἴσως νὰ εἶναι καὶ ἀνοησίες. 

Πρὸς ὥρας κρατῆστε το. Θὰ χρειαστῇ. Οἱ πληροφορίες θὰ πληθαίνουν διαρκῶς καὶ θὰ μποροῦμε συντόμως νὰ καταλήξουμε πιὸ εὔκολα σὲ συμπεράσματα. 

Φιλονόη.

(Visited 13 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Παράξενα φαινόμενα στὴν Ἀνταρκτική ἢ ὄχι;

  1. Θέμα θα είχαμε με απότομη αλλαγή του άξονα αν δηλαδή ο Βορράς πήγαινε άμεσα στα Ιμαλάϊα που είναι και το πιθανότερο να καταλήξει γιατί, όπως είχα διαβάσει προ πολλών ετών, το ύψος τους είναι υπερβολικό για την συμμετρία της γης. Θα είχαμε πρόβλημα επιβίωσης της χλωρίδας και της πανίδας παγκοσμίως.

    • Μὰ καὶ μὲ ἁπλῆ ἀναστροφὴ τῶν πόλων ἔχουμε θέμα. Ὅσο ἀργὰ κι ἐὰν γίνῃ. (Ποὺ δὲν τὸ πιστεύω πλέον.)

  2. Θέσιν δὲν ἀλλάζει ὁ ἄξων περιστροφῆς τῆ γῆς ἀλλὰ ὁ ἄξων τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου αὐτῆς. Δηλαδὴ ὁ μαγνητικὸς βορρᾶς (ἐκεῖνος πρὸς τὸν ὁποῖον στρέφονται αἱ γυροσκοπικαὶ πυξῖδες) θὰ γίνῃ μαγνητικὸς νότος καὶ ἀντιστρόφως. Τὸ φαινόμενον τοῦτο συμβαίνει κατὰ πολὺ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα ἀρκετων χιλιάδων ἐτῶν καὶ βεβαίως μέχρι νὰ σταθεροποιηθῆ ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ εἶναι εὐνόητον ὅτι θὰ ὑπάρξουν πολλαὶ ἀνωμαλίαι, κλιματολογικαὶ καὶ ἄλλαι. Τὸ φαινόμενον ἤδη ἔχει ἀρχίσει καὶ τελεῖ ἐν ἐξελίξει.

    • Νικόλαε, ἐδῶ δὲν μιλᾶμε γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ μαγνητικοῦ ἄξονος ἀλλὰ γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ ἄξονος περιστροφῆς.
      Σαφῶς κι ἔχουν ὑπάρξει ἀναστροφὲς στὸ παρελθόν καὶ τὸ ἀποδεικνύουν τὰ εὑρήματα.

  3. Ἄν ζοῦσε ἡ Γιαγιά μου θά ἤξερε να μᾶς πεῖ. Ἤξερε πότε ῆταν μεσημέρι από τόν Ἥλιο πού ἔμπαινε στήν κουζίνα, Χειμώνα Καλοκαίρι. Ἄν γινόταν ἀλλαγή θά τήν ἔβλεπε. ……….Εἴχε τό δικό της Stonehenge.

Leave a Reply