Ἐὰν δὲν φύγῃ ὁ Κινέζος…

Δουλειὰ δὲν γίνεται!

Ἔχει ῥίξει σὲ ἀπίστευτα χαμηλὲς τιμὲς κάθε εἴδους παραγωγικὴ διαδικασία.

Ἔχει εἰσβάλει σὲ κάθε ἀγορά, ἰδίως στὶς εὐρωπαϊκές. 

Ἔχει «ἐξαγοράσει» λιμάνια ἢ τὰ ἔχει ἐνοικιάσει πρὸ κειμένου νὰ διαχειρίζεται μόνος του τὰ ὅσα εἰσάγει. 

Ἔχει (ἢ προσπαθεὶ νὰ ἔχῃ) ἀναλάβει μόνος του τὴν διακίνησι τοῦ δικοῦ του ἐμπορεύματος. 

Ἔχει γίνει ὁ ἐλεγκτὴς τοῦ κάθε λαθροεισαγωμένου ἀγαθοῦ. Κοινῶς; Ἔχει γίνει ὁ «νονὸς» τοῦ παρεμπορίου καὶ τοῦ λαθρεμπορίου. 

Ἔχει προσφέρει τὰ πάντα στοὺς ὅλο καὶ πιὸ «ἀποστειρωμένους» κατοίκους τῶν πόλεων. Ἀπὸ αὐγὰ ἔως τομάτα, κουκουνάρια καὶ καλαμάκια. 

Ἔχει τὴν μεγαλυτέρα ἀνοχή, σὲ κάθε του πράξι, διότι αὐτὸς πλέον κρατᾶ τὴν διεθνῆ ἀγορὰ στὰ χέρια του. 

Δῆλα δή, τὴν τροφή, τὴν ἔνδυσι, τὴν ὑπόδησι, τὴν διακίνησι, τὴν βιομηχανία…

Θέλετε κι ἄλλα; 

Ὄχι, νὰ μὴν εἴμαστε ῥατσιστές. 

Ἀλλὰ νὰ μεριμνοῦμε. 

Τί φόρους πληρώνουν οἱ κινεζικές ἐπιχειρήσεις σήμερα; Νὰ τριπλασιαστοῦν. Στόχος δὲν εἶναι ἡ ἀπαγόρευσις τοῦ προϊόντος τους ἀπὸ τὴν ἀγορά, ἀλλὰ ἡ δυνατότης τῆς ἀγορᾶς νὰ ἀνασάνῃ. 

Τί ἔλεγχοι γίνονται σὲ ἀποθῆκες φυλάξεως δικῶν τους ἀγαθῶν; Τίποτα; Νὰ αὐξηθοῦν καὶ νὰ γίνουν καθημερινές. 

Τί δασμοὺς πληρώνουν τὰ πλοῖα τους; Νὰ ἐπανεξετασθοῦν ἄμεσα. 

Συζητᾶμε γιὰ καταρράκωσι τῆς οἰκονομίας, γιὰ ἐξαθλίωσι τῶν ἐπιχειρήσεων, γιὰ ἐξαφάνισι τῶν ἐμπορικῶν δραστηριοτήρων καὶ δὲν ἀσχολούμαστε μὲ τὸ σημαντικότερον: τὴν ἀναζήτησι τῆς διαρροῆς. 

Ἡ διαρροή εἶναι αὐτὴ ποὺ προανέφερα. 

Ἂς κάνουν ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες τὰ δικά τους. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι, σὲ κάθε εὐρωπαϊκὴ χώρα, σταδιακῶς ὁδηγοῦνται στὴν ἐξαθλίωσι. Τί ἔχουμε νὰ χάσουμε;

Ὅλος ὁ πλανήτης μᾶς κυνηγᾶ καὶ μᾶς ἀπειλεῖ. 

Ἂς φροντίσουμε τοὐλάχιστον νὰ ἔχουμε αὔριο ψωμί. 

Διότι ἀκόμη κι αὐτοὶ ποὺ ἐπιστρέφουν στὴν Ἑλληνικὴ Γῆ, συντόμως θὰ αἰσθανθοῦν στὸ πετσί τους τὴν πραγματικότητα: τὰ ἀγγουράκια τους, τὰ μαϊντανά τους, τὰ μαρούλια τους θὰ σαπίζουν διότι θὰ εἶναι ἀκριβότερα ἀπὸ τοῦ Κινέζου. Κι ἂς διανύουν τοῦ Κινέζου τὰ προϊόντα τὴν μισὴ Ὑδρόγειο γιὰ νὰ φθάσουν. Κι ἂς ἔχουν τόνους ἀπὸ χημικὰ ἐπάνω τους. Κι ἂς εἶναι ἀκατάλληλα γιὰ βρώσι. Κι ἂς ἔχουν κοπεῖ δύο μῆνες πρίν. 

Πιέζουμε τοὺς κουδουνισμένους νὰ ἐπανεξετάσουν τὸ ζήτημα τῶν κινεζικῶν προϊόντων! Εἶναι θέμα δικῆς μας ἐπιβιώσεως καὶ μόνον! 

Δὲν πρόκειται νὰ ἀναδομηθοῦμε, νὰ ἀναστήσουμε ἀκόμη καὶ μὲ αῤγὰ βήματα τὴν οἰκονομία μας, νὰ ἔχουμε τροφὴ καὶ στέγη, ἐὰν ὁ Κινέζος δὲν παραμείνῃ στὰ τοῦ οἴκου  του.

Φιλονόη.

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 13 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ἐὰν δὲν φύγῃ ὁ Κινέζος…

  1. Φιλονόη δεν είναι ρατσισμός η αναγνώριση του φαινομένου και ούτε εύκολη η αντιμετώπισή του. Από την στιγμή που τα διεθνή λαμόγια, στο κηνύγι του εύκολου κέρδους, πούλησαν με την έννοια ότι τους την δίδαξαν, την δυτική τεχνογνωσία στην υπανάπτυκτη (τεχνολογικά για να μην παρεξηγιόμαστε) ανατολή φυσικό ήταν να συμβεί αυτό. Όταν οι «δυτικοί» έμαθαν τους Κινέζους- Βιετναμέζους – Μαλαίσιους κτλ πως να «φτιάχνουν» φυσικό ήταν οι «ανατολικοί» κάποια στιγμή να εξαγάγουν και με την οικονομία που ακολουθούν επίσης φυσικό ήταν (είναι) να υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός. Αυτή την βλακεία των δυτικών λαμόγιων πληρώνουμε σήμερα και θα την πληρώνουμε μέχρι να μας φθάσουν στο οικονομικό επίπεδο εκείνων των λαών. Αυτή η άμυνα, ότι δήθεν τα υλικά ή βαφές ή δεν ξέρω εγώ τι που χρησιμοποιούν οι κινέζοι είναι κατώτερα ή επικίνδυνα είναι μια λάθος τακτική διότι πχ αν ανοίξεις μια οποιαδήποτε τηλεόραση, οποιασδήποτε εταιρείας θα δεις ότι τα πάντα είναι made in China. Τα αθλητικά παπούτσια οποιασδήποτε εταιρείας made in Tayland, Malaisya κτλ. είναι (πινακίδες πληροφοριών) αλλά και κάθε είδος παραγωγής πολυεθνικών εταιρειών. Θέλουμε κανονική φορολόγηση των εισαγομένων κινέζικων προϊόντων αλλά, ποιος μας λέει ότι δεν γίνεται και παρ’ όλ’ αυτά οι τιμές τους είναι αυτές «που είναι»; Μάλλον θα πρέπει εμπορικός κόσμος (που αρκετά μας εκμεταλλεύθηκε δεκαετίες ολόκληρες) και καταναλωτές να αλλάξουμε νοοτροπία γιατί μάλλον, τι μάλλον σίγουρα δηλαδή, θα πεινάσουμε όλοι μαζί. Οδυσσεύς (με ευς και όχι -εας )

    • Ἴσως ἔπρεπε νὰ βάλω σὲ εἰσαγωγικὰ τὴν λέξι Κινέζος γιὰ νὰ καταδείξω τὴν ἀσιατικὴ πρωτογενὴ παραγωγή. Πάντως στὰ λοιπὰ συμφωνοῦμε. Μόνον ποὺ ἐγὼ πιστεύω στὴν ἀπεξάρτησι.

  2. Καλαὶ αἱ διαπιστώσεις ἀλλὰ ἄς ἀρχίσουμε ἐπιτέλους νὰ ἀγοράζουμε νὰ αγοράζωμεν μόνον ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Καὶ κυρίως νὰ μὴ αγοράζωμεν τίποτα ἀπὸ τὰς χείρας παντὸς μελαμψοῦ ἤ κιτρίνου λαθροεποίκου. Ἁπλᾶ πράγματα.

Leave a Reply