Συνδικαλισμός στὰ σχολεῖα;

Μοῦ ἔστειλαν τὸ παρακάτω κείμενον καὶ σκέφθηκα πὼς εἶναι ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσα ἡ …ὀπτική του. Ὄχι γιὰ τὴν ἄρνησι, ἀλλὰ γιὰ τὴν …θέσι!

Απαγορεύουν κάθε πολιτική συζήτηση στα σχολεία!Συνδικαλισμός στὰ σχολεῖα;Μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να μην φρόντισε έγκαιρα για την διανομή
βιβλίων στους μαθητές, κάνοντας πρόβα για την κατάργηση τους, έχει φροντίσει όμως να κηρύξει τον στρατιωτικό νόμο έναντι οποιωνδήποτε αντιδράσεων.

Ξεθάβοντας εγύκλιο του ΥΠΕΠΘ απο το 1985 (πάλι επί ΠΑΣΟΚ), ενημερώνονται οι Διευθυντές των σχολείων ότι ”απαγορεύεται κάθε ομιλία πολιτικού περιεχομένου προς τους μαθητές ή εκπαιδευτικούς  μέσα στο χώρο του σχολείου από εκπροσώπους κομμάτων, φορείς συλλογικών οργάνων ή άλλα πρόσωπα”!!
Με λίγα λόγια ακόμη και η συνδικαλιστική ενημέρωση από μια ΕΛΜΕ ή ένα Διδασκαλικό Σύλλογο προς τα μέλη του σε ένα σχολείο κηρύσσεται παράνομη.
Ας θυμάται καλά η κ. Διαμαντοπούλου και το ΠΑΣΟΚ με τι θα συνδεθεί το όνομά τους: ΧΟΥΝΤΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΑΠΗΚΕ… (ἐδῶ καὶ τώρα)

χω λοιπν πάρα πολλς νστάσεις μ τ παραπάνω. 

χω νστάσεις διότι δν ναγνωρίζω πολιτικ σκέψι σ  σχολικος χώρους κα δίως σ παιδιά. 

Δν ναγνωρίζω πολιτικ σκέψι κα λόγο σ διδασκάλους πο φείλουν ν κάνουν μόνον ατ γι τ ποον τος πληρώνουμε. Δλα δή ν διδάσκουν κα ΜΟΝΟΝ!!!

Δν ναγνωρίζω ς χρο πολιτικς κφράσεως τ σχολεον, σ καμμίαν τάξι του. π τν Α’ Δημοτικο ως τν Γ’ Λυκείου!

Τὸ σχολεῖο εἶναι σχολεῖο. Ἐργασιακὸς χῶρος. Χῶρος ποὺ κάποιοι πληρώνονται γιὰ νὰ παραβρίσκονται ὡς δάσκαλοι κι ὄχι ὡς κομματόσκυλα!

Στὴν ἐργασία μας, στὴν δουλειά μας πηγαίνουμε (καὶ πληρωνόμαστε γιὰ ἐτοῦτο) πρὸ κειμένου σὲ συγκεκριμένο χρόνο νὰ παράσχουμε συγκεκριμένες ὑπηρεσίες. Μὲ ποιό δικαίωμα ὁ δικός μου φόρος θὰ καλύπτῃ τὸν συνδικαλισμό τοῦ ὁποιουδήποτε; Γιὰ ἐτοῦτο φορολογοῦμαι; Γιὰ νὰ συνδικαλίζεται ὁ δημόσιος ὑπάλληλος; Τί ἀνομίες καὶ παραλογίες δεχόμαστε ὡς θέσφατα;

Καὶ τί ἀποτελέσματα θὰ ἔχῃ ὁ συνδικαλισμὸς μέσα στὰ σχολεῖα; Μήπως ὅλο αὐτὸ δημιουργεῖ εἰκόνες καὶ «δρομολογεῖ» συμπεριφορές; Μήπως τελικὸς ἀποδέκτης εἶναι τὰ παιδιά; Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ ἀντλοῦν δικαιώματα ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκουν;; Θέλουν συνδικαλισμό; Στὸν δικό τους ἐλεύθερο χρόνο! Ὄχι σὲ αὐτὸν τὸν ὁποῖον πληρώνω Ἐγώ κι ὅλοι ἐμεῖς μέσῳ φόρων!!!

Δν μο ρέσει τ σκηνικ πο χει τς τελευταες δεκαετίες στηθε στ σχολεα. 

Δν μο ρέσει ριστερός υἱὸς το τδε, πο πιασε μ τν ξύλινο λόγο (τν ποον προμηθεύθηκε π τν μπαμπά του, τν θειά του, τν γειτόνισσα…) ν καθρίζ τ πο θ πά να λόκληρο σχολεο, μία κοινωνία, μία πολιτεία…

Δν μο ρέσει πο διδάσκαλος γινε δασκαλκος, δίχως βούλησι κα δίχως συνείδησι. 

Δν μο ρέσει πο λα ατ τ θεωρομε φυσικά, φυσικότατα… 

χι! Τίποτε δν εναι φυσικό! Τ πάντα εναι παρ φύσιν!

Τ παιδ φείλει ν εναι ΠΑΙΔΙ!!!! 

Ὁ δάσκαλος διδάσκαλος!

Τὸ σχολεῖον ὀφείλει νὰ εἶναι σχολεῖον!

Δὲν μοῦ ἀρέσει ποὺ ἔχουν διαμορφώσει τὸν χῶρο τοῦ σχολείου σὲ χῶρο συνελεύσεων τοῦ τἄδε ἢ τοῦ δεῖνα κόμματος. 

Δὲν μοῦ ἀρέσει ποὺ σὲ ἕνα συμβούλιο δασκάλων ὑπερισχύει ἡ θέσις τοῦ κόμματος (ἀναλόγως τῆς πλειοψηφίας) κι ὄχι ἡ θέσις τοῦ κοινοῦ συμφέροντος. 

Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ μονομερεῖς καταγγελίες. Ὅταν κάποιος κάνῃ κάτι στραβό, ἀπὸ ἄλλην κομματικὴ παράταξι, τὸ καταγγέλουν. Ἐὰν εἶναι ἀπὸ τὴν δική τους παράταξι, τὸ καταπίνουν ἀμάσητο! 

Δὲν μοῦ ἀρέσει ποὺ οἱ σύλλογοι γονέων καὶ κηδεμόνων ὑπάρχουν γιὰ νὰ ἐξακολουθοῦν τὴν ἀθλιότητα τῶν δασκάλων.

Δὲν μοῦ ἀρέσει ποὺ ἡ ἀξιοκρατία χάθηκε διὰ παντός, καὶ ἐπικρατοῦν μόνον οἱ φελλοὶ καὶ οἱ ἀρνησιπάτρηδες. 

Δὲν μοῦ ἀρέσει ποὺ τόσα χρόνια ὑπέσκαπταν τὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας μας μὲ κάθε δυνατόν τρόπο καὶ τώρα θυμήθηκαν τὴν κοινωνία. (Αὐτοὶ δὲν ἦταν ποὺ πολέμησαν τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας, τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἐθνικὴ συνείδησι;) Εἴδατε κάποιον δασκαλᾶκο νὰ ἀπεργήσῃ διότι τὰ παιδιά μας μαθαίνουν τὸν παρακείμενο ὡς παροντικὸ χρόνο; Εἴδατε κάποιον ἀπὸ αὐτοὺς νὰ κάνῃ πορεία διαμαρτυρίας γιὰ τὶς βλακεῖες ποὺ διδάσκονται τὰ παιδιά; Εἴδατε κάποιον νὰ παραιτηθῇ διότι τὸ σύστημα παράγει δούλους καὶ ὐπηκόους;

Ὄχι. Δὲν εἴδατε κανέναν! 

Ἀλλὰ γιὰ τὴν τσεπούλα τους, τὰ κεκτημένα τους (ποὺ ὁ Μεταξᾶς τοὺς παρεχώρησε), τὰ ἐπιδόματα εἶναι ἱκανοὶ νὰ κάψουν τὴν Ἑλλάδα…

Δάσκαλοι εναι ατοί στρατός κλωνοποιημένων λιθίων; Στρατὸς τοῦ κάθε κοσμοεξουσιαστοῦ ποὺ μεριμνᾶ μόνον γιὰ τὰ μικροσυμφέροντά του, ἀγνοώντας τὸ ἠθικόν, τὸ δίκαιον καὶ τὸ φυσικόν;

Πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ πάψουν… Μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ ἄσχημο. Ἑλλάδα δὲν φτιάχνουμε ἀνεχόμενοι τοὺς ὁλιγίστους ὡς μπροστάρηδες.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ελικρινς, κρίνω λογικ τν πόφασι. ποιος πιθυμ ν συνδικαλίζεται, ν κομματικοποιεται ν κφέρ πολιτικν λόγον, μπορε ν τ κάν θαυμάσια στν λεύθερό του χρόνο. Γιατί θ πρέπ  τν ρα πο ΕΓΩ ΠΛΗΡΩΝΩ σ κάποιον γι ν διδάσκ, ν τν κμεταλλεύεται πρ κειμένου ν κφέρ τν  ποιον πολιτικό του λόγο; κτς σχολείου ς κόψ κα τν λαιμό του… ντς σχολείου, ντς δημοσίου περιουσιακο στοιχείου, ντς χώρου μαθήσεως χι! Το τ παγορεύω!

(Visited 31 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Συνδικαλισμός στὰ σχολεῖα;

 1. Πολὺ ὡραῖα τὰ γράφεις Φιλονόη. Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ εἶναι ἔνα βῆμα ἐμπρός. Γίνεται καὶ κάτι καλὸ ποῦ καὶ ποῦ!…

 2. Φιλονόη, αυτή τη φορά θα διαφωνήσω μαζί σου. Όχι όσον αφορά ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει ΜΟΝΟ να διδάσκουν -εκεί συμφωνούμε- αλλά για τον λόγο που βγήκε αυτή η εγκύκλιος και γιατί τώρα πρέπει να καταγγελθεί.
  Για να με καταλάβεις, θα σου διηγηθώ μια παλιά ιστορία. Ήμουν επί χούντας στο σχολείο. Μια καθηγήτρια φιλόλογος (δεν θα ξεχάσω ποτέ το όνομά της) μας μιλούσε, μας μιλούσε κάθε μέρα. Έκανε αυτό που κανείς δεν επιτρεπόταν να κάνει. Και τότε υπήρχαν εγκύκλιοι. Μια μέρα σταμάτησε να μας μιλά. Μόλις είχα αρχίσει να πολιτικοποιούμαι. Βρήκαμε μεταξύ μας τρόπο και συναντηθήκαμε. Εκείνη μια γυναίκα 45 ετών κι εγώ ένα κοριτσάκι 16. Μιλώντας μου, μού είπε ότι οι εγκύκλιοι είχαν βγει για να μην μπορεί κανείς εκπαιδευτικός να διδάξει αυτό που έπρεπε να γίνει κτήμα των παιδιών. Μου είπε ότι την είχαν προειδοποιήσει στην ασφάλεια για να σταματήσει αυτό που έκανε. Μου είπε ότι οι αξίες για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την πατρίδα πρέπει να συνεχίσουν να διαδίδονται και μου έδωσε ένα μάτσο χαρτιά να μοιράσω στους άλλους μαθητές. Ήταν χειρόγραφο κείμενο που είχε αναπαραχθεί σε πολλά αντίτυπα με καρμπόν! Σου παραθέτω τι έγραφε το κείμενο:

  “…Παρ ‘ ένα σβώλο Μήτρο,
  και διώξε εκείνα τα σκυλιά που μού χαλούν το φύτρο.
  Ο χερουλάτης έφαγε τ ‘ άχαρα δάχτυλά μου
  και στην αλετροπόδα μου έλυώσαν τα ήπατα μου.
  Δυο -μήνες έρεψα εδεδώ εσάπησα στη νόπη
  μ ‘ αρρώστια, με γεράματα! Βάσανα, νηστεία, κόποι
  γι ‘ αυτό το έρμο το ψωμί! Καί τώρα που προβαίνει
  σγουρό, χολάτο από τη γη, που πριν το φαν, χορταίνει
  τα λιμασμένα μου παιδιά, να το πατούν εμπρός μου
  με τόση απίστευτη απονιά, οι δυνατοί του κόσμου;..”
  “Φωτεινός” Αριστοτέλη Βαλαωρίτη

  Πες μου τώρα καταλαβαίνεις γιατί βγήκε αυτή η εγκύκλιος;

  • Ἐπιμένω Σοφία. Ὁ χῶρος τοῦ σχολείου δὲν εἶναι χῶρος προσηλυτισμοῦ. Ἄσχετα ἐὰν μᾶς ἔχουν πείσει γιὰ τὸ ἀντίθετον.

Leave a Reply