Οὔτε ἱερὸ οὔτε ὄσιον!

Οὔτε ἱερὸ οὔτε ὄσιον!Ἂκου νὰ πιάσῃ τὸν Καποδίστρια στὸ στόμα του…

Νὰ κάνῃ καὶ παρομοίωσι τόλμησε τὸ κουδουνισμένο… 

Τὸν Καποδίστρια εἶπε, τὸν δολοφόνησαν. 

Δὲν πρέπει νὰ ἐπαναλάβουμε τὰ ἴδια λάθη…

Ὑπονοεῖ πὼς εἶναι ὁ νέος Καποδίστριας; Μὰ γιατί μᾶς τό κάνει αὐτό; Δὲν μᾶς φθάνουν τόσες γελοιότητες ἀπὸ τὸ ἀσκέρι του; Πρέπει νὰ προλάβῃ νὰ μᾶς πεθάνῃ ἀπὸ τὰ γέλια;

Νὰ τοῦ πῇ κάποιος πὼς ἐὰν τὸν δολοφονήσουν, ἐπανόρθωσι στὸ ὄνομα τοῦ Καποδίστρια θὰ συμβῇ. Ἴδιο λᾶθος ποτέ.

Νὰ τοῦ πεῖτε καὶ τὸ ἄλλο τοῦ ἀνεγκεφάλου. 

Ἱστορία δὲν ξέρει. Οὔτε τὸν Καποδίστρια ξέρει. Δὲν γνωρίζω ποιός «εὐφάνταστος» νοῦς τοῦ ἔγραψα αὐτὰ ποὺ εἶπε, ἀλλὰ ἐγὼ προσωπικῶς, καὶ σίγουρα κι ὅσοι αἰσθάνονται Ἕλληνες ἀκόμη, δὲν τοῦ ἐπιτρέπουμε νὰ πιάνῃ στὸ στόμα του τὸ ὄνομα τοῦ Καποδίστρια.

Νὰ τοῦ πεῖτε καὶ κάτι ἀκόμη, (μὴν τὸν φορτώσουμε πληροφορία καὶ μᾶς πάθει κάτι) πέραν τῆς βλακείας του καὶ τῶν κακοδιαχειρίσεων, ἐξακολουθοῦμε νὰ τὸν  θεωροῦμε κύριο ἀποδομητὴ τῆς κατάντιας ποὺ διαβιοῦμε σήμερα. 

Ὄχι, τὰ οἰκονομικά, τόσα ἤξερε, τόσα τοῦ εἶπαν, τόσα ἔκανε… Δὲν εἶναι τὸ πρόβλημα… Θὰ πεινάσουμε ἀλλὰ θὰ ἐπιβιώσουμε. Ἀλλοῦ εἶναι τὸ πρόβλημα. Γιὰ αὐτὸ θὰ πληρώσῃ. Ἡ συνείδησίς μας εἶναι τὸ προβλημα νὰ τοῦ πεῖτε. Ξέρει αὐτός. Ξέρει πάρα πολὺ καλά.

Φιλονόη.

(Visited 11 times, 1 visits today)
One thought on “Οὔτε ἱερὸ οὔτε ὄσιον!

  1. Ἐτόλμησεν ὁ κτηνοδέστατος νὰ λάβῃ εἰς τὸ στόμα του ὄνομα ἱερὸν, καὶ οὐδεὶς τὸν ἐγιαούρτωσε. Ἐκεῖ ἐφθάσαμε, τρομάρα μας!.

Leave a Reply