Λέτε;

Κι ἐὰν ναί;

Λέτε νὰ καταντήσουμε κάπως ἔτσι πρὸ κειμένου νὰ κερδίσουμε τὴν ἀθανασία;

Δὲν μοῦ ἀρέσει…

Σκλαβιὰ κι αὐτή…

Ἀλλὰ μᾶλλον ἐτοῦτοι γνωρίζουν καλλίτερα…

Φιλονόη.

(Ἀπὸ τὸν Τᾶσο καὶ τὸ ΤΙΜΕ)

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply