Οἱ Ἴνκας μιλοῦσαν Ἑλληνικά!

 

Οἱ Ἴνκας μιλοῦσαν Ἑλληνικά!1

Μιλοῦσαν ἑλληνικά;

Φυσικὰ καὶ μιλοῦσαν Ἑλληνικά!

Ὅλος ὁ πλανήτης μιλοῦσε Ἑλληνικά! 

Κάποιοι ποὺ μὲ χαρακτηρίζουν ὡς γραφική, ἂς ἀναμένουν καλλίτερα! 

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, τὰ εὐρήματα ποὺ παρουσιάζονται καθημερινῶς, ἔρχονται μόνον γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὴν μίαν ἀλήθεια! 

Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια, στῆς ὁποίας τὶς ἀγκάλες θὰ ἐπιστρέψουμε συντόμως!

Φιλονόη. 

της ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗ
ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΗΜΑΡΟἱ Ἴνκας μιλοῦσαν Ἑλληνικά!2

Φως στο µυστήριο που καλύπτει την προέλευση του προηγµένου πολιτισµού των  Ινκα στις Νοτιοαµερικανικές χώρες, «ρίχνει» η γλωσσολογική έρευνα των ιδιωµάτων και λέξεων της διαλέκτου τους, από δύο Έλληνες ερευνητές. 

Οι Κώστας Χατζηγιαννάκης (Δρ. Μηχ.) και Σταύρος Δωρικός (Dr. Ing.) στην µελέτη τους παρουσιάζουν αποδείξεις και τεκµήρια για τις αρχαιοελληνικές καταβολές στην γλώσσα των Ίνκα επιβεβαιώνοντας έτσι την παρουσία Ελλήνων στην περιοχή ήδη από το 2000 π.Χ Aρχαίοι γεωγράφοι όπως ο Στράβων, ο Σκύλαξ αλλά και πολλοί άλλοι ιστορικοί, όπως ο Πλάτων, ο Πλούταρχος και ο Αριστοτέλης παρουσιάζουν στοιχεία στα έργα τους που δείχνουν ότι η αµερικανική ήπειρος ήταν γνωστή στους αρχαίους µας προγόνους. Οἱ Ἴνκας μιλοῦσαν Ἑλληνικά!3

Ο Στράβων γράφει χαρακτηριστικά: 
«…εκεί πρέπει να εκτείνονται άλλες κατοικηµένες περιοχές» και βεβαιώνει πως «µιά µέρα θα
ανακαλυφθή µιά τεράστια ήπειρος». 
Σήµερα οι ενδείξεις ελληνικής παρουσίας στις περιοχές αυτές, πληθαίνουν η µία µετά την άλλη. 

Οι ερευνητές Κώστας Χατζηγιαννάκης και Σταύρος Δωρικός, αν και προέρχονται από τον χώρο των θετικών επιστηµών, αποδεικνύουν την παγκοσµιότητα του ελληνικού πολιτισµού και  της ελληνικής γλώσσας. Στο βιβλίο τους «Οι Ίνκα µιλούσαν Ελληνικά» καταδεικνύουν βασιζόµενοι σε αδιάσειστα τεκµήρια την οµοιότητα που υπάρχει µεταξύ των δύο πολιτισµών.

Οµοιότητα στην γλώσσα, στην θρησκεία ακόµη και στα

This stone carving was found at Grave Creek west Virginia U.S.A. (In the inscription clearly noticed the Greek symbols Κ, Χ, Λ, Τ, Σ, Υ 12.000 - 7.000 b.c.)

This stone carving was found at Grave Creek west Virginia U.S.A. (In the inscription clearly noticed the Greek symbols Κ, Χ, Λ, Τ, Σ, Υ 12.000 – 7.000 b.c.)

Τα ακριβή όρια της εν λόγω περιοχής δεν µας είναι απολύτως γνωστά, όµως γνωρίζουµε, έστω και µε ασάφεια, την γενική της γεωγραφική µορφή. Οἱ Ἴνκας μιλοῦσαν Ἑλληνικά!6

Οι Ίνκα απλώθηκαν από τις ερήµους της Χιλής και τις ψηλές κορυφές των ορέων της Αργεντινής µέχρι τις ζούγκλες του Ισηµερινού και της Κολοµβίας. Αυτό σηµαίνει ότι στο τεράστιο αυτό κράτος ζούσαν φυλές, πολλές εκ των οποίων πριν υποταγούν έκαναν αγώνες και µάλιστα µακροχρόνιους.

Αντιστάθηκαν σθεναρά αλλά τελικά ηττήθηκαν. Γλώσσες, θρησκείες και παραδόσεις ξεχάστηκαν και χάθηκαν προς όφελος της νέας θρησκείας και γλώσσας που οι Ινκα έφεραν µαζί τους.

Με την ονοµασία Ίνκα βαφτίστηκαν τόσο η ηγετική τάξις που  κυβερνούσε την αυτοκρατορία όσο και ο λαός και κυρίως η αρχική φυλή που ίδρυσε την αυτοκρατορία, δηλαδή οι Κέσουα. 

Οι Ίνκα δηµιούργησαν ένα εξαίρετο και εκτεταµένο οδικό δίκτυο. Οι δρόµοι αυτοί βοήθησαν τους στρατούς τους να κινούνται γρήγορα και εύκολα κατά µήκος της αυτοκρατορίας για να καταστέλλουν τις εξεγέρσεις αλλά και να διευκολύνουν την µεταφορά ενισχύσεων για νέες κατακτήσεις. Κατά διαστήµατα υπήρχαν πανδοχεία καθώς και αποθήκες τροφίµων, ιµατισµού και άλλων εφοδίων. Οι δρόµοι διευκόλυναν τις επικοινωνίες. Οἱ Ἴνκας μιλοῦσαν Ἑλληνικά!7

Οι κυβερνώντες τις επαρχίες του κράτους καθώς και η κεντρική εξουσία της αυτοκρατορίας, ήταν σε τακτική επικοινωνία µεταξύ τους χάριν στους αγγελιοφόρους που το διέτρεχαν µεταφέροντας ειδήσεις και µηνύµατα. Οἱ Ἴνκας μιλοῦσαν Ἑλληνικά!8

Σε χειρόγραφο του Fernando  de Montesinos αναφέρεται ότι οι αυτοκράτορες των Ινκα που κυβέρνησαν στο Περού ήταν περίπου 100 και αν λάβει κανείς υπ` όψιν του ότι ο κάθε ένας από αυτούς κυβέρνησε 25 = 30 έτη, τότε συµπεραίνουµε ότι ο πρώτος Ινκα ανέβηκε στον θρόνο γύρω στο 1800 π.Χ. 

Η δόξα όµως και το µεγαλείο του αρχαίου αυτού πολιτισµού κατεστράφη ολοσχερώς µε την κατάκτηση του Περού από τους Ισπανούς το 1520 –1550 µ.Χ. 
Για ακόµη µία φορά η αποκαλούµενη «εξέλιξη» κατέστρεψε την µαγεία ενός πανάρχαιου πολιτισµού. 
Οι Ινκα εξηφανίσθησαν αµέσως µόλις ήρθαν σε επαφή µε τους Ευρωπαίους.

*Πόλη κοντά στην λίµνη Τιτικάκα…..  (πηγή) (φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ)

(Visited 617 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Οἱ Ἴνκας μιλοῦσαν Ἑλληνικά!

 1. Κατ’ ἀρχὰς δὲν ὀνομάζονται Ἴνκας ἀλλὰ Ἴνκα, καὶ δεύτερον κάπου πρέπει νὰ βάλουμε μίαν τροχοπέδην εἰς τὰς ὑπερβολάς αὐτάς. Ὅτι ὑπάρχουν μερικαὶ λέξεις ἑλληνικαὶ εἰς πολλὰς γλώσσας τῶν Ἰνδιάνων τῆς Ἀμερικῆς ὅπως Θάλακ=θάλασσα, ποτομάκ=ποταμός, οὐρακάν=οὐρανὸς, ἀέτο=’αετός κλπ. τοῦτο δὲν σημαίνει ὅτι ἐλάλουν τὴν Ἑλληνικὴν γλώσσαν ἀντιθέτως πρὸς τοὺς Καλάς τῆς Ἰνδικῆς ἡ δομὴ τῆς γλώσσης τῶν ὁποίων κραυγαλέως καταδεικνύει τὴν Ἑλληνικὴν καταγωγήν της, ὅπως ἐπίσης καὶ πλῆθος τεκμηριωμένων ἱστορικῶν μαρτυριῶν. Ὑπάρχει βεβαίως κάτι ἐν εἴδει ἑλληνικῆς ἐπιδράσεως εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἀμερικανικὴν ἤπειρον άλλᾶ μέχρι νὰ ἐξαχθοῦν ἀσφαλῆ συμπεράσματα μέχρι ποίου σημείου ἔφθανεν ἡ ἐπίδρασις αὐτή, ἄς σοβαρευθοῦμε.
  Καὶ κάτι ἄλλο. Εἰς τὸ κείμενον ἀναφέρεται ἀπόσπασμα τοῦ Στράβωνος τὸ ὁποῖον οὔτε εἰς τὸ πρωτότυπον εἶναι, ἀλλὰ οὔτε ἀναγράφεται περικοπὴ καὶ βιβλίον.
  Τὴν στιγμὴν αὐτὴν ἀκούω ἀπὸ τὴν τηλοψίαν τραγούδια Γραικάνικα (τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος) καὶ εἶμαι βαθύτατα συγκινημένος. Καὶ ἡ γλῶσσα βεβαίως εἶναι αὐθεντικὴ ἑλληνική..

  • Τὸ ζήτημα τῆς ἐπιδράσεως τῶν Ἰνκας (οἱ Ἰνκα(ς) χάνεται στὰ ἀπώτερα βάθη τῶν αἰώνων. Οἱ Καλᾶς εἶναι σαφῶς πάρα πολὺ πρόσφατοι γιὰ νὰ διατηροῦν ξεκάθαρα κατάλοιπα στὴν γλώσσα. Στὰ ὑπόλοιπα, ὑπομονή!!!

   • Ὑπάρχει μία διαφορὰ εἰς τὸ ὅτι οἱ Καλὰς εἶναι πανάρχαιον ἔθνος ἐνῶ οἱ Ἴνκα ὄχι. Ἐκεῖνο πάντως τὸ ὁποῖον πρὸς τὸ παρὸν μὲ πείθει ὅτι ὑπῆρξαν κάποιαι ἐπισκέψεις Ἑλλήνων εἰς τὸ ὄχι καὶ τόσο μακρυνὸν παρελθὸν εἰς τὴν Ἀμερικανικὴν ἠπειρον, εἶναι μία λέξις, ἡ λέξις Γκρίνκο διὰ τῆς ὁποίας πᾶσαι συλλήβδην αἱ φυλαὶ τῶν ἰνδιάνων Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς χαρακτηρίζουν τὸν κάθε λευκὸν ἀδιακρίτως. Κάθε λευκὸς λοιπόν εἰς ὅλας τὰς γλώσσας καὶ διαλέκτους τῶν Ἀμερινδῶν καλεῖται Γκρίνκο καὶ τοῦτο μὲ βνάζει εἰς δικαιολογημένας ὑποψίας διότι ἡ ὀνομασία Γραικὸς εἶναι ἀρχαιοτέρα τοῦ Ἕλλην (ἄν καὶ ἀμφότεραι προέρχονται ἐκ τῆς αὐτῆς ρίζης) ὁπότε παραφθορὰ τοῦ ‘Γραικὸς” κάλλιστα δύναται νὰ εἶναι Γκρίνκο, ὅπως Γκρέκ γαλλιστί, Γκρήκ, άγγλιστί, Γκρῆχε γερμανιστί, κλπ.

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ Ἴνκας μιλοῦσαν Ἑλληνικά! | Idisis.eu

Leave a Reply