Ἡ ἠλιθιότης δὲν ἔχει σύνορα….


Ποῦ νά τά βρῇ;

Ὑπάρχει περίπτωσις αὐτή ἡ φυλή νά εἶναι πιό ἠλίθια ἀπό τήν ἄλλην; Δὲν ὑπάρχει…
Ἡ ἠλιθιότης εἶναι μία ἰδιότης (ἤ ἐὰν θέλετε, ἀπουσία μίας ἱκανότητος) εὑρέως διαδεδομένη καὶ πολύ, μὰ πάρα πολὺ προσφιλής!
Πάει καὶ κολλᾶ σὲ κεφάλια ἄδεια. 
Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε, τόσοι καὶ τόσοι ἐπιτυχημένοι ἐπιχειρηματίες γύρω μας, πού ὅμως παραμένουν ἠλίθιοι… συνέχεια


(Visited 35 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἡ ἠλιθιότης δὲν ἔχει σύνορα….

Leave a Reply