Ἕνας καμμένος πλανήτης!!!

Ἕνας καμμένος πλανήτης!!!Πάλι γιὰ τὸν Ἄρη θὰ γράψω σήμερα. Ἔχουν λυσσάξει ἄπαντες μὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη. 
Ἀναζητοῦν ζωὴ ἐκεῖ, ἀλλὰ ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς αὐτὸς ὁ πλανήτης, γιὰ κάποιους ἄλλους λόγους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν, εἶναι ἤδη καμμένος. 
Μάλλιστα, μόλις πρόσφατα, Ῥῶσσοι ἐπιστήμονες διεπίστωσαν πὼς ἔχει κυριολεκτικῶς καεῖ ἀπὸ ῥαδιενέργεια καὶ πὼς εἶναι δυνατὴ ἡ ζωὴ ἐπάνω του, μόνον  σὲ βάθος τοὐλάχιστον 1,5 μέτρου κάτω ἀπὸ τὸ ἔδαφος. 

Δῆλα δή, ἐὰν κάποιος καταφέρῃ κάποτε νὰ ζήσῃ ἐκεῖ, αὐτὸ θὰ πρέπῃ νὰ γίνεται ὑπογείως, ὅπως ἀκριβῶς κάνουν τὰ τρωκτικά! Δῆλα δή, κατ’ οὐσίαν, αὐτοὶ ποὺ τόσο κόπτονται γιὰ τὴν δημιουργία ζωῆς ἐπὶ τοῦ Ἄρεως, θὰ βροῦν τὴν πραγματική τους Φύσι. Τῶν τρωκτικῶν!

Φιλονόη.

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ NASA

Η άκατος επιφανείας του Άρη Curiosity τον Αύγουστο πρέπει να ολοκληρώσει την άφιξή της στον Κόκκινο πλανήτη. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα οχήματα κίνησης στον Άρη, το Curiosity θα είναι σε θέση να πάρει δείγματα εδάφους όχι μόνο από την επιφάνεια αλλά και από το ανώτερο στρώμα των πετρωμάτων του Άρη και κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ειδικοί της NASA ελπίζουν ότι θα ανακαλύψουν στον Άρη οργανικά μόρια, τα οποία θα αποδείξουν την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη.Ρώσοι φυσικοί από το Κρατικό Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης δημοσίευσαν στο περιοδικό Geophysical Research Letters ένα άρθρο, στο οποίο έθεσαν υπό αμφισβήτηση την αποστολή του νέου οχήματος της NASA, το οποίο πρόκειται να κινηθεί στην επιφάνεια του Άρη για να αναζητήσει ζωή.

Οι Ρώσοι επιστήμονες όμως, υπολογίζοντας το επίπεδο της κοσμικής ραδιενέργειας, κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως τα ίχνη ζωής στον Άρη, ακόμα κι αν καταφέρουν να τα ανακαλύψουν, αυτό θα ήταν δυνατό μόνο σε βάθος 1,5 μέτρου, όπου προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να φτάσουν ακόμα.
Ψηλότερα από αυτό το επίπεδο, το έδαφος του Κόκκινου πλανήτη έχει κυριολεκτικά καεί από τις ραδιενεργές ακτίνες. (πηγή)
(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply