Ὁ μεγάλος ἀδελφὸς εἶναι ἐδῶ…

Γιατί τό ἔστηναν τέτοιο δίκτυον ἐάν δέν εἶχαν τούς λόγους τους;

Γιατί τό ἔστηναν τέτοιο δίκτυον ἐάν δέν εἶχαν τούς λόγους τους;

Καὶ εἶναι ἀποφασισμένος νὰ μείνῃ…
Βέβαια, αὐτὸ ποὺ μὲ κάνει καὶ διασκεδάζω, (ναί, διασκεδάζω) εἶναι ἡ γνώσις τῆς ἱστορίας!
ΟΥΔΕΠΟΤΕ στὴν διάρκεια τῆς γωνστῆς μας ἱστορίας δὲν κατάφερε κάποια κοσμοκρατορία νὰ παραμείνῃ γιὰ πολὺ στὰ «ἐπάνω» της. (Αὐτό ἦταν τυχαῖον ἄρα γέ ἤ ὄχι;) 
Γιατί διασκεδάζω; 
Μᾶς ἔχουν κάνει τὸν βίο ἀβίωτον! 

Ἕχουν ἁπλώσει γύρω ἀπὸ τὸν πλανήτη δίκτυα, τέτοια ποὺ τίποτα καὶ κανεῖς δὲν μπορεῖ νὰ μπῇ ἤ νὰ βγῇ, δίχως νὰ ὑποπέσῃ στὴν ἀντίληψίν τους καὶ δίχως νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν ἔγκρισίν τους. 
Μᾶς ἔχουν ζώσει ἀπὸ παντοῦ, μὲ κάθε δυνατὸν κι ἀδύνατον μέσον.
Μᾶς ἔχουν άλλάξει τὸ φῶτα γενικῶς….
Καὶ προχωροῦν μὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερες ταχύτητες στὸ ἐπόμενο καὶ στὸ μεθεπόμενο βῆμα τους…
Κι ὅμως…. Κάτι δὲν πάει καλά… Ἀπὸ τὰ βατράχια τῆς Ἐπιδαύρου καὶ τὴν Ὀλυμπιακὴ φλόγα ποὺ σβήνει, ἔως τὸ παρανοϊκὸν τῶν ἀνέμων. 
Ἄσχετα; Ἴσως ναί, ἀλλὰ ἴσως κι ὄχι…
Κι ἐπεὶ δὴ ἐγὼ πιστεύω στὶς συμπτώσεις…
Κι ἐπεὶ δὴ ἔχω μάθει νὰ κάνω ὑπομονή…
Κι ἐπεὶ δὴ οὔτως ἤ ἄλλως ἡ πορεία εἶναι προδιαγεγραμμένη….
Ναί, διασκεδάζω…. 
Δὲν ὑπάρχει καμμία περίπτωσις νὰ μπορέσουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὰ σχέδιά τους… Οὐδεμία περίπτωσις!
Κι αὐτὸ σιγὰ σιγὰ θὰ φανῇ!

Ὅσο γιὰ τὸν λῦκο ποὺ χαίρεται στὴν ἀναμπουμπούλα… 
Ἄς τὸν ἀφήσουμε κι αὐτὸν λίγο νὰ χαρῇ…
Ποιός ξέρει ἐάν ὁ φουκαρᾶς θά ὑπάρχῃ αὔριο;
Υ.Γ. Αὐτὴ ἡ φωτογραφία,Ὁ μεγάλος ἀδελφὸς εἶναι ἐδῶ...2
ἄν καὶ λίγο ἄσχετη, θεωρῶ πὼς δένει θαυμάσια μὲ τὸ παρακάτω δημοσίευμα. Ὄχι γιατὶ ὁ Ὠνάσης ἦταν φυσικὰ προφήτης… Μόνον διότι ὁ Ὠνάσης ἦταν λογικός! Μόνον γιὰ αὐτό! (Ἀπὸ τὸν «τοῖχο» τῆς Μαρίας.)

Ο Ομπάμα κάνει πραγματικότητα τον Μεγάλο Αδελφό στις επικοινωνίες.

 Όλες οι επικοινωνίες στη διάθεση της κυβέρνησης των Η.Π.Α
Ο Πρόεδρος Ομπάμα έχει πλέον σφετεριστεί και επίσημα όλες τις διαθέσιμες μορφές επικοινωνίας για τη χρήση και τη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης των Η.Π.Α.
Υπό το εκτελεστικό διάταγμα της 6ης Ιουνίου του 2012, σχετικά με την Εκχώρηση της Εθνικής Ασφάλειας και της Ετοιμότητας των Επικοινωνιών σχετικά με τη Δημόσια Ασφάλεια (Assignment of National Security and Emergency Preparedness Communications Functions), ο Ομπάμα ενεργοποίησε την εφαρμογή του εκτελεστικού διατάγματος ώστε να ελέγχει τις επικοινωνίες κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ώστε να διασφαλισθεί η εθνική ασφάλεια, η αποτελεσματική διαχείριση των επειγόντων καταστάσεων και να βελτιωθεί η εθνική ισχύς.Τα ασύρματα και ενσύρματα μέσα επικοινωνίας καθώς και τα ραδιοφωνικά μέσα επικοινωνίας “όλων των κυβερνητικών επιπέδων, των ιδιωτικών και μη-κερδοσκοπικών τομέων, και του κοινού θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες για την ανάπτυξη των πολιτικών, των προγραμμάτων και των ικανοτήτων εθνικής ασφάλειας και επείγουσας ετοιμότητας επικοινωνιών….”Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας όπως η Sprint (την οποία κατέχει η Boost Mobile)   έχουν ήδη αποστείλει μηνύματα στους πελάτες τους αναφορικά με την διαμοίραση των τηλεφωνικών τους επικοινωνιών στη «διάθεση του Προέδρου»…
Σε σχετικό μήνυμα προς τους πελάτες της, η Boost Mobile ανέφερε ότι μπορείτε να λαμβάνετε εθνικές και τοπικές προειδοποιήσεις επείγοντων καταστάσεων απευθείας στο κινητό σας.Παρακολουθούμε πλέον την απόλυτη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Ο Μεγάλος Αδελφός είναι εδώ – δεν πλησιάζει απλώς. (πηγή)
(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply