Πατήθηκε κι ὁ Ἄρης;

Πατήθηκε κι ὁ Ἄρης;Ἕνα θέμα τὸ ἔχω μὲ τὰ παιχνίδια τῶν τύπων ποὺ μᾶς καταληστεύουν γιὰ νὰ φτιάξουν τέτοιου εἴδους κατασκευάσματα. 
Καὶ ἔχω μεγάλο θέμα.
Δὲν μοῦ εἶναι εὔκολο νὰ ἀποδεκτῶ πὼς καταληστεύουν ὅλον τὸν πλανήτη πρὸ κειμένου νὰ πατοῦν κουμπιὰ κάτι ἀνόητοι.
Προσεδάφησις στὸν Ἄρη, μὲ ὑποστήριξιν ἀπὸ πρόγραμμα 2,5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων.
Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ μαζεύτηκαν αὐτά τά χρήματα; Ποιόν καί γιατί ἐξυπηρετοῦν; 

Live video for mobile from Ustream

Θὰ ἐξακολουθήσουν. 
Τὸν  Ἄρη τὸν πάτησαν ἀλλὰ καὶ ποὺ τὸν πάτησαν δὲν ἔγινε τίποτα. 
Μόνον τὰ δικά μας χρήματα καταληστεύουν.
Καὶ στὸ τέλος ὁ ἴδιος ὁ Ἄρης θὰ τοὺς πετάξῃ ἐκεῖ ποὺ πράγματι ἀνήκουν!
Στὰ Τάρταρα!

Φιλονόη.  

 

φωτογραφία 

(Visited 34 times, 1 visits today)
One thought on “Πατήθηκε κι ὁ Ἄρης;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πατήθηκε κι ὁ Ἄρης; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply