Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό παιδείας. ΦΕΚ 867

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό παιδείας. ΦΕΚ 867

Ὅλοι ξέρουμε γιά τό ΦΕΚ 867. Τό διαδίκτυο ἔχει βουίξει. Οἱ ἀρμόδιοι ὅμως τηροῦν σιγήν ἰχθύος. Τά «ἀνεξάρτητα» Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως τό ἴδιο. Γιατί;

Ἔγινε νόμος τοῦ κράτους γιά ποιούς λόγους;; Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά μαθαίνουμε τά παιδιά μας μογγολοτουρκικά. Γιά νά γίνουν γνῶστες τοῦ τουρκικοῦ «πολιτισμοῦ»; Τίνος πολιτισμοῦ; Τῆς βίας καί τῆς βαρβαρότητος; Ὅτι ἔχουν μάθει τό ὀφείλουν στήν μακροχρόνια κατοχή τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας. 400 χρόνια εἶναι αὐτά. Πῆραν πολλά ἀπό μᾶς καί τώρα ἐξαργυρώνουν, προσπαθώντας νά μᾶς ἐξαφανίσουν μέ τήν βοήθεια τῆς ὀλίγιστης καί ἀνυπάρκτου ἔως προδοτικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν ἀχρήστων «ἑλλήνων» πολιτικάντηδων.

Οὔτε τά πομακόπουλα δέν θέλουν νά «μετέχουν τῆς τουρκικῆς παιδείας». Προτιμοῦν τά Ἑλληνικά. Ἀπό κεῖ πάρα πολλά μποροῦν νά ἀποκομίσουν. Ὅπως ὅλοι ὅσοι θέλουν νά μάθουν τήν γλῶσσα τῶν προγόνων μας. Ὅποιος γνωρίζει ἄριστα Ἑλληνικά εἶναι πολύ εὔκολο νά διαπρέψῃ σέ ὅλες τίς ἐπιστῆμες. Ἄς μήν ἐπεκταθῶ. Οἱ λόγοι δέν εἶναι τοῦ παρόντος.

Οἱ τοῦρκοι ἔχουν κάνει κάτι ἀντίστοιχο  πρός χάριν τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας; Ἐρωτῶ……ἀλλά ἀπάντησιν δέν παίρνω.

Τό περιβόητο ΦΕΚ 867 ἔχει ὑπογραφή τοῦ ὑφυπουργοῦ Γεωργίου Καλοῦ ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 2006!

Τά σχόλια εἶναι ἀνοικτά. Περιμένω ἀπαντήσεις. Σιγά μή μοῦ ἀπαντήσουν …………

Ἰδού καί τό ΦΕΚ 867

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό παιδείας. ΦΕΚ 867

Μινώταυρος

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply