Οἱ φωτογραφίες τῶν νησιῶν μας ποὺ πωλοῦνται!

 

Οἱ φωτογραφίες τῶν νησιῶν ποὺ πωλοῦνται!1

Ὄχι ὅμως ἀπὸ κάποιον Ἑλληνικὸ ἱστοχῶρο. 
Ἀπὸ τουρκικό!
Βλέπετε, μᾶς ἔδωσαν τὸν Σουλεϊμάν, εἶπαν κι αὐτοὶ νὰ πάρουν κάτι…
Καὶ νὰ τὸ πάρουν ἀναίμακτα μάλλιστα…

 (πηγή φωτογραφιῶν ἡ θρασυτάτη  Χουριέτ)

 

This slideshow requires JavaScript.

(Πατῆστε ἄφοβα ἐπάνω στὶς εἰκόνες!)
Πωλεῖται μεταξὺ 1,5-150 ἐκατομμύρίων εὐρῶ τὸ κάθε νησάκι μας. 

Αὐτὰ ποὺ οἱ παπποῦδες μας πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους!
Αὐτὰ ποὺ οἱ σφανεῖς τῶν παππούδων μας, καθῶς ἐπίσης καὶ τῶν προπαππούδων μας, καὶ τῶν θείων μας καὶ τῶν πατεράδων μας ἔμαθαν νὰ ἁρπάζουν…..
Αὐτὰ ποὺ οὐδεῖς ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες σεβάστηκε ἤ πόνεσε ἤ ὑπερασπίστηκε!
ΠΡΟΔΟΤΕΣ ἀπὸ γεννήσεώς τους! ΟΛΟΙ!
Ξεπουλημένοι! Ἀνήθικοι!
ΚΤΗΝΗ!!!!!!!!!

Ἀλλὰ μὴν νοιάζεστε…
Δὲν πειράζει…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, δὲν ἀναγνωρίζουμε καμμίαν σας ὑπογραφή!
Ὅ,τι κι ἐὰν κάνετε, ἄκυρο θὰ εἶναι…

Ὅσο γιὰ τὸ χρῆμα ποὺ ἐλπίζετε νὰ πάρετε…
Καλά… Ἀπὸ αὐτὸ θὰ φᾶτε…

Τ Ο Μ Α Ρ Ι Α !!!!!!!!!!!

Φιλονόη.  

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply