Τὸ ὕπουλον «ἐπέλεξέ το».

Τὸ ὕπουλον «ἐπέλεξέ το».Ἄν καὶ τηλεόρασιν δὲν βλέπω, τὰ νέα της τὰ μαθαίνω.
Κι ὄχι μόνον τὰ μαθαίνω, ἀλλὰ ἀγανακτῶ.

Ἔχει λοιπὸν ἐμφανιστεῖ μία διαφήμισις ποὺ ἀν τὶ τοῦ «ἐπίλεξέ το» μᾶς ἐπιβάλλει νεολογισμὸ μὲ τὸ «ἐπέλεξέ το»…
Ἔτσι, διότι οἱ διαφημιστές, καθῶς ἐπίσης καὶ οἱ ἐπιχειρηματίες, ἔχουν ἄλλην ἄποψιν. 

Δυστυχῶς ὅμως, ἀν τὶ τὸ ὑπουργεῖον νὰ ἐπέμβῃ, κι ἐδῶ κωφεύει. 
Πάλι ὁ Πολύδωρας ἐρώτησε, πάλι αὐτὸς μᾶς παρουσιάζει τὶς ἀπαντήσεις.
(Στὸ τέλος θὰ καταντήσῃ ὁ …Ῥομπὲν τῶν γραμμάτων μας!!!)

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και ξαναβλέπουμε στην τηλεόραση τη διαφήμιση – που σημειωτέον αφορά σε γνωστό εκπαιδευτικό όμιλο – με τον κ. Αλέξη Κωστάλα στο ρόλο του εκφωνητή – παρουσιαστή να χρησιμοποιεί προστακτική με αύξηση, λέγοντας εμφατικά «Επέλεξέ το» αντί για το σωστό γραμματικά «Επίλεξέ το». Μάλιστα, η απάντηση του εκπαιδευτικού ομίλου σχετικά με την «ανορθογραφία», δηλαδή το γραμματικό λάθος της προστακτικής με αύξηση, λέει πως στον προφορικό λόγο το «επέλεξε» είναι πιο εύηχο, πως η διαφήμιση απευθύνεται στους νέους προσπαθώντας να τους προσεγγίσει λεκτικά, δεδομένου ότι στο ίντερνετ και στις τηλεοράσεις χρησιμοποιείται συχνά, και ότι την προστακτική με αύξηση τη χρησιμοποιεί και ο Καβάφης στο ποίημά του «Επέστρεφε». Άλλο όμως τα κριτήρια για το «εύηχο» και το νεολαιΐστικο και άλλο το πολυσήμαντο «ποιητική αδεία». Ξεχνούν αυτό που έλεγε ο Κοραής: «Η ασυνταξία της γλώσσης συνοδεύει πάντοτε την ασυνταξίαν των εννοιών, διότι όστις συνηθίζει να καταφρονή τους κανόνας της Γραμματικής, γρήγορα θέλει καταφρονήσει και τους κανόνας της Λογικής». Συμπέρασμα: Μην παίζετε κύριοι των διαφημίσεων με τη γλώσσα! –

 

                                                            Βύρων Γ. Πολύδωρας

Ἀναρωτιέμαι εἰλικρινῶς, αὐτοί οἱ δάσκαλοι, τί στό καλό διδάσκουν στούς νέους μας;
Καὶ μὴν πεταχτῆ κάποιος νὰ ἰσχυριστῇ πὼς οἱ δάσκαλοι τὰ  μαθαίνουν σωστά, διότι ἔχω πρόσφατον παράδειγμα δασκάλας, ποὺ εἶχε γράψει σὲ θεατρικὸ ἔργον τὴν φράσιν «παρήγγειλε». Ὅταν ἕνα παιδάκι τὴν διόρθωσε ἀρκετὲς φορές, ἐδέχθῃ ἐπιπληξιν καὶ τιμωρία. Ὅταν ὁ γονέας ἐπενέβῃ, ὁ δάσκαλος ἀπήντησε: «τόσες σελίδες γράψαμε… Κάναμε κι ἕνα λᾶθος»…  Δυστυχῶς ὅμως δὲν ἔκαναν «κι ἕνα λᾶθος», ἀλλὰ ἔκαναν μόνον λάθη. Διότι κατόπιν αὐτῆς τῆς ἀπαντήσεως ὁ γονέας κοσκίνισε καὶ τελικῶς ….κοκκίνισε μέσα στὸ κείμενον ὅλα τὰ λάθη….
Φυσικὰ ὁ δάσκαλος διόλου δὲν καταπιάστηκε μὲ τὴν ἀποκατάστασίν τους. Εἶχε σοβαρότερα νὰ κάνῃ.
Καὶ στὴν παράστασιν ὅλα τὰ παιδιὰ μιλοῦσαν σὰν νὰ εἶχαν φτιάξει μόνα τους τὸ κείμενον. Ὄχι σὰν νὰ τὸ εἶχαν γράψει (μορφωμένοι ὑποτίθεται) δάσκαλοι!

 Ὅσο γιά τόν Κωστάλα;
Πολλὰ τὰ λεφτὰ Ἄρη…. Καὶ τώρα τελευταῖα μὲ τὶς τουρκικὲς σειρές… Τὰ ἔχουν ἀνάγκη…

Νά εὐχηθῶ σέ ὅλους τους τά …καλλίτερα ἤ νά περιμένω τό ΜΠΑΜ; Κι ὅταν λέω ἐγὼ ΜΠΑΜ δὲν ἐννοῶ οὐδόλως αὐτὸ ποὺ κάποιοι θὰ ἤθελαν… Ἀναφέρομαι σὲ ἐκεῖνον ποὺ πράγματι χρειαζόμαστε καὶ ποὺ θὰ ξεκαθαρίσῃ δια παντὸς τὸ τοπίον! Ἰδίως ἀπὸ κάτι σαχλαμᾶρες καὶ ἠλιθίους.

Φιλονόη.  

Υ.Γ. Γιατί εἶναι ὑπουλον; Διότι «νομιμοποιεῖ» τὴν ἀμορφωσιά, τὴν ἀπαιδεία καὶ τὴν ἀσχετοσύνη. Διότι ἐπιτρέπει τὴν ἀναπαραγωγὴ λανθασμένων τύπως τῆς γραμματικῆς μας. Διότι οὐδεῖς ἐκ τῶν ἰθυνόντων ἐπιθυμεῖ νὰ ἀσχοληθῇ. Διότι ἐὰν πράγματι τὸ συγκεκριμένον ΙΕΚ ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν παιδεία τῶν παιδιῶν μας, θὰ μεριμνοῦσε γιὰ τὴν διόρθωσίν του. Διότι ὅσο πιὸ ἀμόρφωτος εἶναι κάποιος, τόσο πιὸ ὑψηλὰ ἀνεβαίνει. Σὰν τὶς κουράδες καὶ τοὺς φελλούς, ποὺ πάντα στέκονται στὸν ἀφρό. Διότι ἐὰν αὐτὸ τὸ ΙΕΚ σεβόταν τὴν μάθησιν, δὲν θὰ τὴν περιόριζε μόνον στὰ ὅσα διατείνεται πὼς διδάσκει, ἀλλὰ θὰ περιφρουροῦσε τὴν γνώσιν γενικότερα. Κι ἐπεὶ δὴ τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν κάνει, ἀντιλαμβάνεστε φαντάζομαι καὶ τὸ συνονικόν του ἐπίπεδον! 

φωτογραφία

(Visited 86 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ ὕπουλον «ἐπέλεξέ το».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ὕπουλον «ἐπέλεξέ το». « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply