Τὸ Βῆμα κάνει «πόλεμο» μὲ «νύφες» καὶ μὲ «ἐγγόνια»…

Τὸ Βῆμα κάνει «πόλεμο» μὲ «νύφες» καὶ μὲ «ἐγγόνια»... βῆμαφωτογραφία
Μία παράφρασις τοῦ «Ἡ Δέσπω κάνει πόλεμο μὲ νύφες καὶ μὲ ἐγγόνια…»

Δέν καταλάβατε;
Νὰ σᾶς ἐξηγήσω.

Δὲν διάβασα τὴν ἀνακοίνωσι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς (ἤ τὶς ἀνακοινώσεις ἤ τὰ δελτία τύπου τέλος πάντων), ἀλλὰ κατάλαβα πὼς κάτι ἔγραψαν γιὰ τοὺς ὑποτιθεμένους νεκροὺς τοῦ Πολυτεχνείου.
Διάβασα ὅμως τὸ ἄρθρον τοῦ Βήματος, ποὺ ἐν ἐξ ἄλλῳ καταστάσι ἔκανε μίαν νέα …διαφήμισιν στὴν Χρυσὴ Αὐγή, καθῶς ἐπίσης καὶ τὰ σχόλια τῆς πρώτης σελίδος.
Θυμήθηκα ἐπίσης τὸν Τράγκα ποὺ κτυπιόταν ὅταν ἔλεγε πὼς ὅταν κάποιος δημοσιογράφος θέλῃ νὰ ἐξαφανίσῃ ἕναν πολιτικό, ἁπλῶς δὲν ἀναφέρει τὸ ὄνομά του! Τὸν διαγράφει.
Ἐὰν γιὰ παράδειγμα εἶναι ὑπουργὸς κάτι, λέει σκέτο ὑπουργὸς κάτι. ΠΟΤΕ τὸ ὄνομά του!
Ἔτσι λοιπὸν μποροῦν νὰ ἐξαφανιστοῦν ὁλόκληρα τζάκια πολιτικά!

Θυμήθηκα καὶ τὸν Πάγκαλο ποὺ ἔλεγε πὼς δὲν πειράζει ποὺ τὸν βρίζουν, ἀρκεῖ νὰ λένε τὸ ὄνομά του σωστά.
Καὶ διάβασα μετὰ κι αὐτό, Τὸ Βῆμα κάνει «πόλεμο» μὲ «νύφες» καὶ μὲ «ἐγγόνια»...ζούγκλα

φωτογραφία

ὁπότε κατάλαβα τὸ ποῦ στοχεύει ὁ «πόλεμος» τοῦ Βήματος καὶ τῶν «νυφάδων» του, καθῶς ἐπίσης καὶ τῶν «ἐγγονῶν» του…Τὸ Βῆμα κάνει «πόλεμο» μὲ «νύφες» καὶ μὲ «ἐγγόνια»... ποντίκι

φωτογραφία

(Ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου. Τυχαίως θά ἐλάμβανε τέτοιο ὄνομα;)

Μία βόλτα νὰ κάνετε στὸ διαδίκτυον, θὰ ἀπολαύσετε τὴν νέα προπαγάνδα!
Μὴν βλέπετε ούτε Καμμένους, οὔτε Ἀντωνάκηδες, οὔτε  κάποιον ἄλλον, μικρὸ ἤ μεγάλο. Μὴν κυττᾶτε στὰ μάτια τὸν Ἀλέξη καὶ τὴν Ἀλέκα, οὔτε τοὺς Κουρέληδες καὶ τοὺς Βαγγέληδες. Νὰ παρατηροῦμε μόνον τὴν πορεία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Πρέπει ταχύτατα νὰ λάβῃ τὴν θέσιν τοῦ ἀντιπάλου δέους, ποὺ ἔως σήμερα κρατοῦσε ἡ ΝΔούλα ἤ ὁ Καρατζαπαίρνης. Βλέπετε, ἡ μία παράταξις σχηματίστηκε (στὸ περίπου), ἄν κι ἔχῃ ἀκραῖα στοιχεῖα στοὺς κόλπους της. 
Ἡ ἄλλη ὅμως ἀκόμη ψήνεται. Κι ἐπεὶ δὴ ψήνεται, ἐμεῖς μᾶλλον θὰ εἴμαστε τὰ κάρβουνα…

Φιλονόη.

 Υ.Γ. Ἡ Δέσπω κάποτε ἔκανε πραγματικὸ πόλεμο… Τὸ βῆμα κάνει γιαλαντζὶ πόλεμο. Ἀλλὰ τώρα πιὰ ὁ πόλεμος ἔχει μεταφερθεῖ σὲ ἄλλα ἐπίπεδα… Πιὸ …εὐπρεπή!

(Visited 25 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τὸ Βῆμα κάνει «πόλεμο» μὲ «νύφες» καὶ μὲ «ἐγγόνια»…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ Βῆμα κάνει «πόλεμο» μὲ «νύφες» καὶ μὲ «ἐγγόνια»… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply