Κάποτε στὴν Μακεδονία…

Κάποτε στὴν Μακεδονία...φωτογραφία

Διακρίνονται ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ ὁ Κωνσταντῖνος Σᾶρρος ἀπὸ τὸν Κοσμᾶ Κυνουρίας, ὁ Σαρᾶντος Ἀγαπηνός (Τέλλος Ἂγρας) ἀπὸ τοὺς Γαργαλιάνους Μεσσηνίας καὶ ὁ Ἰωάννης Δεμέστιχας ἀπὸ τὴ Μάνη Λακωνίας. Ἠ φωτογραφία ἒχει τραβηχτεῖ στὸ βᾶλτο τῶν Γιαννιτσῶν, τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1906. Ὁ κάθε ἓνας ἦταν ἀρχηγὸς ἑνόπλου σώματος. Ἡ λίμνη ἀποτελοῦσε τὴ βάση ἐξόρμησής τους. Ὁ Σᾶρρος στὴν καλύβα Κρυφή, ὁ Δεμέστιχας στὴν καλύβα Τσέκρι (Παραλίμνη) καὶ ὁ Ἀγαπηνός -μαζὶ μὲ τὸν Παπατσανετέα- στὶς καλύβες Ἁγία Μαρίνα καὶ Παναγιώτη. 
Ὃλοι τους προετοίμασαν νέες πλᾶβες, ἂνοιξαν νέες ὀδούς ἐπικοινωνίας, κατασκεύασαν καλύβες καὶ διοργάνωσαν ἀνεφοδιασμό σὲ τρόφιμα καὶ πυρομαχικά. Συγχρόνως στρατολογοῦσαν ντόπιους ἀπὸ τὰ κοντινὰ χωριὰ τῆς λίμνης καὶ τοὺς ἐκπαίδευαν στὴ χρήση ὂπλων. Τὸ σῶμα τοῦ Σάρρου προοριζόταν ν’ ἀναλάβῃ τὴν ἀρχηγία τῆς λίμνης καὶ νὰ δημιουργήσῃ ἀναρρωτήρια, κέντρα ἐκπαίδευσης ντόπιων, ἀποθῆκες πολεμικοῦ ὑλικοῦ καὶ χώρους στάθμευσης ἐφεδρειῶν. Σ’ αὐτὴν τὴν ἀποστολή θὰ βοηθοῦσε καὶ τὸ σῶμα τοῦ Δεμέστιχα. Τὸ σῶμα τοῦ Ἀγαπηνοῦ – εἰκοσαμελὲς μὲ ὑπαρχηγὸ τὸν Λοχία Πεζικοῦ Γεώργιο Τηλιγάδη – ἀνέλαβε τὴν καταδίωξη τῶν βουλγαρικῶν συμμοριῶν ποὺ κυριαρχοῦσαν στὴ νοτιοδυτικὴ πλευρὰ τῆς λίμνης λόγῳ τοῦ ὃτι βρισκόταν πιὸ κοντᾶ στὶς ἰσχυρὲς βουλγαρικὲς καλύβες στὴν περιοχὴ Ζερβοχωρίου. Ἀπώτερος σκοπός του ἦταν ὁ ἐντοπισμός καὶ ἡ κατάληψη τῆς καλύβας Κοῦγκα, πράγμα τὸ ὁποῖο τελικὰ πέτυχε…

Χλόη

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply