Σόγια σας εἶναι… Θὰ καταλάβουν…

 

Σόγια σας εἶναι... Θὰ καταλάβουν...φωτογραφία

Διοικητής μονάδας των Ειδικών Δυνάμεων δεν έχει ούτε λάστιχα για το τζιπ.
Καύσιμα, ανταλλακτικά; Πολυτέλειες.
Σε πολλές μονάδες, πχ στον Έβρο, δίνουν έξοδο στους στρατιώτες γιατί δεν έχουν χρήματα για το συσσίτιο. Τους στέλνουν λοιπόν να φάνε έξω, φορτώνοντας το κόστος στις οικογένειες. Κι επειδή αρκετοί στρατιώτες είναι από οικογένειες ανέργων γονιών και μακριά από το σπίτι τους, ενώ έχουν έξοδο, δεν βγαίνουν, γιατί δεν έχουν μία κι έτσι μένουν νηστικοί, αφού δεν δικαιούνται συσσίτιο, το οποίο ούτως ή άλλως δεν φθάνει.

Στα μαχητικά οι ώρες πτήσης είναι ίσα – ίσα για την συντήρηση κι οι ελλείψεις στα πάντα τεράστιες.
Κι όμως οι βουλευτές κι οι υπάλληλοι της Βουλής εξακολουθούν να παίρνουν προκλητικές για την εποχή αμοιβές.
Εξακολουθούμε να έχουμε σχεδόν πενταπλάσιους υπαλλήλους από την ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας, που έχει δεκαπλάσιο πληθυσμό. 
Καταλαβαίνω πως θα πρέπει ν’ απολύσετε κόρες, γιους, γαμπρούς, γκόμενες σας, νύφες, ξαδέρφια, παρατρεχάμενους σας ή να τους μειώσετε τις αποδοχές και το εφάπαξ. Κάντε την καρδιά σας πέτρα. Σόϊ σας είναι, θα καταλάβουν. 
Εάν κατέβαινε ο μισθός των βουλευτών στο μισό και μειώνονταν οι αποδοχές των υπαλλήλων τις Βουλής ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, καθώς και οι οργανικές τους θέσεις στο 1/5, θα εξοικονομούνταν σίγουρα τα χρήματα τουλάχιστον για τις ελλείψεις στις μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων και της προκάλυψη.
Να μέτρα με αποτέλεσμα, που όμως θίγουν την ελίτ της εξουσίας.
Κατά τα λοιπά, φρου φρου κι αρώματα…
 Ἔ καλά…
Μὴν πάρετε στὰ σοβαρὰ τὸν Φάηλο…
Παιδὶ τῆς ΝΔούλας εἶναι… Μέσα στὸ σύστημα… Τὰ λέει μὲ τὸ …μαλακό!
Οὔτε φυσικὰ τὸν Κασιδιάρη νὰ πάρετε στὰ σοβαρά, ποὺ προσφάτως σᾶς γελοιοποίησε (ποῦ εἶναι ὁ μπουμποῦκος εἴμαμε μισθολογικῶς;)  διότι εἶναι κι αὐτὸς παιδὶ τοῦ συστήματος, ἐφ’ ὅσον μέσα στὴν βο(υ)λή σας εἶναι.
Οὔτε νὰ πιστέψετε ἐμάς, ποὺ σᾶς φτύνουμε νυχθημερόν.
Νὰ δεῖτε λίγο τὰ μοῦτρα αὐτῶν ποὺ σᾶς ὑπηρετοῦν! Ξέρουν!
Γνωρίζουν θαυμάσια πὼς μερικὲς ψιλές, ἴσως καὶ χονδρές, θὰ τὶς ἁρπάξουν συντόμως, διότι δὲν ἔπαψαν διόλου νὰ ἐξυπηρετοῦν κι ἐσάς, καὶ τὸν ἑαυτούλη τους.
Κι ἐπεὶ δὴ τώρα τελευταῖα πολὺ θορυβοῦνται, καιρὸς νὰ πάρετε τὴν ἀπόφασι…
Ἐκτὸς ἐὰν ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μὴν πέσῃ μόνον ἐπάνω σας ὅλη αὐτὴ ἡ ὀργὴ ποὺ συσωρεύεται…
Τότε ἀλλάζει!!! Καὶ πολὺ καλὰ κάνει…
Θὰ λειτουργήσουν οἱ πληθυσμοὶ σὰν τὸν θαυμάσιο Ὀβελίξ, καὶ τοὺς συγχωριανούς του! Θὰ τρίβουν τὰ χέρια τους ἀπὸ χαρά, διότι θὰ εἶναι πάρα, μὰ πάρα πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ πληρώσουν!
Θὰ ἀλλάξουμε λίγο τὶς ἡμερομηνίες ἀρχικῶς, γιὰ νὰ ἔλθουν καὶ νὰ ταιριάξουν... Μετά, θὰ προσθέσουμε τὰ πραγματικὰ πρόσωπα, ἀφαιρῶντας αὐτὰ ποὺ ἀπεικονίζονται τώρα στὴν ζωγραφιά. Ὅσο γιὰ τὸν Ὀβελὶξ καὶ τοὺς λοιπούς Γαλᾶτες... Δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ μᾶς ἀποκαλοῦν ἐμὰς τοὺς Ἕλληνες τρελλούς, ὅπως ἀποκαλοῦσαν καὶ τοὺς Γαλᾶτες... Κάτι γνωρίζουν... Κι ὄχι μόνον γνωρίζουν, ἀλλὰ καὶ φοβοῦνται καὶ ἀναμένουν... Φροντίστε λοιπὸν νὰ ἀφαιρέσετε κάποιους ἀπὸ τὸν ...λογαριασμό.. Ἰδίως αὐτοὺς ποὺ ἀγαπᾶτε περισσότερο!!!!

Θὰ ἀλλάξουμε λίγο τὶς ἡμερομηνίες ἀρχικῶς, γιὰ νὰ ἔλθουν καὶ νὰ ταιριάξουν… Μετά, θὰ προσθέσουμε τὰ πραγματικὰ πρόσωπα, ἀφαιρῶντας αὐτὰ ποὺ ἀπεικονίζονται τώρα στὴν ζωγραφιά. Ὅσο γιὰ τὸν Ὀβελὶξ καὶ τοὺς λοιπούς Γαλᾶτες… Δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ μᾶς ἀποκαλοῦν ἐμὰς τοὺς Ἕλληνες τρελλούς, ὅπως ἀποκαλοῦσαν καὶ τοὺς Γαλᾶτες… Κάτι γνωρίζουν… Κι ὄχι μόνον γνωρίζουν, ἀλλὰ καὶ φοβοῦνται καὶ ἀναμένουν… Φροντίστε λοιπὸν νὰ ἀφαιρέσετε κάποιους ἀπὸ τὸν …λογαριασμό.. Ἰδίως αὐτοὺς ποὺ ἀγαπᾶτε περισσότερο!!!!

πηγή

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply