Ἀνοίξαμε καὶ σᾶς περιμένουμε!

Ἐπεὶ δὴ ἡ κατάστασις πάει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο κι ἐπεὶ δὴ τὰ κουδουνισμένα ἔχουν πάρει φόρα καὶ κάνουν μεγάλες κουτσουκέλες, κάποιοι προετοιμάζουν μίαν εἰδικὴ πτέρυγα στὸν Κορυδαλλό, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς ὑποδεχθῇ!
Ἰδοῦ:Ἀνοίξαμε καὶ σᾶς περιμένουμε!

 

πηγή

 Κι ἐμεῖς, ἄς μὴν ἀπογοητευόμαστε…
Ἡ πτέρυγα θὰ ἀργήσῃ λίγο, ἔνεκα τῆς κακῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως.
Ἀλλὰ ἔχει ξεκινήσει νὰ ἑτοιμάζεται…
Καὶ εἶναι κάτι ποὺ δὲν πρέπει νὰ χάσουμε μὲ καμμίαν δύναμι!

Φιλονόη. 

(Visited 9 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀνοίξαμε καὶ σᾶς περιμένουμε!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀνοίξαμε καὶ σᾶς περιμένουμε! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply