Αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός μας πλοῦτος…

Ὁπωσδήποτε φυλᾶξτε τούς σπόρους σας ἐπειδή εἶναι ἡ πηγή τῆς ἐλευθερίας καί πεῖτε ΟΧΙ, ἀντισταθεῖτε στούς ἄδικους νόμους πού θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλλουν οἱ πολυεθνικές σέ συνεργασία μέ τίς ἐγκάθετες κυβερνήσεις.

Ὅσο ὑπάρχουν ἄδικοι νόμοι θά ὑπάρχῃ σκλαβιά …………………..

 Δεῖτε τό ταινιάκι:

 

Προωθῆστε τό ταινιάκι γιά νά τό δοῦν ὅσο περισσότεροι γίνεται. Πρόκειται γιά τό μέλλον μας. Τά ἀκίνητα, τά αὐτοκίνητα, τά χρήματα δέν εἶναι πλοῦτος. 

Ὁ πραγματικός πλοῦτος εἶναι ἡ δύναμις τῆς φύσεως, τήν ὁποίαν ἐπιχειροῦν νά ἐλέγξουν. Αὐτό θά εἶναι καί τό μοιραῖον τους λᾶθος.

Μινώταυρος

 φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός μας πλοῦτος…

  1. Ο εφιάλτης του Μάλθους.
    Στην Ελλάδα ζούμε αυτόν τον άγριο και κτηνώδη ρατσισμό εναντίον του ελληνικού λαού,της ιστορίας του,της εθνικής του υπόστασης,της θρησκείας του και του πολιτισμού του,σε μορφές παράνοιας.Αυτός ο εφιάλτης υλοποιείται σήμερα μέσω του μαλθουσιανισμού,που είναι η πιο ακραία και απάνθρωπη πτυχή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Η Νέα Τάξη είναι η αρχή της υλοποίησης της θεωρίας του Μάλθους.Οι λαοί και τα έθνη θα πεθαίνουν και θα δολοφονούνται ανελέητα,μέχρι να στραγγιστεί και η τελευταία ρανίδα του αίματός τους,ενώ τα κέρδη της κεφαλαιοκρατικής ολιγαρχίας,ιδιαίτερα τα κέρδη των τραπεζών,θα εξακοντίζονται σε δυσθεόρατα ύψη.Εδώ υπάρχει τοκογλυφική αναλγησία χωρίς ιστορικό προηγούμενο.Ο Μάλθους,πρόωρα βεβαίως,είχε καταγράψει, με μεγάλη ακρίβεια, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της φρίκης του συστήματος που υπηρετούσε.Το νεοταξικό εφιάλτη.

    • Τὸ ἐρώτημα Θεοφάνη εἶναι διατὶ ἐμεῖς ἐπιτρέπουμε ὅλα αὐτὰ. Ἡ κυρία εἰς τὸ θαυμάσιον αὐτὸ βιντεάκι δὲν λέγει εἰς τὴν πραγματικότητα παρὰ τὰ αὐτονόντα τὰ ὁποῖα ὅμως εἰς τὸν σημερνὸν ἄνθρωπον φαντάζουν δυσνόητα. Καιρὸς εἶναι νὰ ἀρχίσουμε νὰ ζοῦμε κατὰ φύσιν. Δὲν συμφωνεῖς;

Leave a Reply