Φυτεύω ὁπουδήποτε!

 

Φυτεύω ὁπουδήποτε!1 

Σὲ μπουκάλια, σὲ πιατέλες, σὲ πήλινα…
Σὲ ταράτσες, σὲ παρτέρια, σὲ πλατεῖες, σὲ πάρκα, σὲ βεράντες…
 Κι ὄχι μόνον φυτεύω, ἀλλὰ πασχίζω νὰ τὸ κάνω μὲ κάθε ὑλικό…

Βέβαια τὰ πλαστικὰ ἔχουν ἕνα θέμα…
Ἀλλὰ κι αὐτά, ἐὰν προσέξουμε, μποροῦν νὰ μᾶς δώσουν σημαντικὰ ἀποτελέσματα….Φυτεύω ὁπουδήποτε!4 Φυτεύω ὁπουδήποτε!5 Φυτεύω ὁπουδήποτε!2 Φυτεύω ὁπουδήποτε!3

Ἰδοῦ:

Πηγὴ ἡ Στεφανία.

Αὐτὸ τὸ τελευταῖο ἦταν γιὰ νὰ χρωματίσουμε λίγο τὴν ἡμέρα μας.

Φιλονόη.

(Visited 140 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Φυτεύω ὁπουδήποτε!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φυτεύω ὁπουδήποτε! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φυτεύω ὁπουδήποτε! | Τα προϊόντα της φύσης

Leave a Reply