Τὸ «μικρὸ σὲ χρόνο» θαῦμα τῆς ζωῆς!

Τὸ «μικρὸ σὲ χρόνο» θαῦμα τῆς ζωῆς!Ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ἀντιλαμβανόμαστε, κι ὄχι ὅπως μᾶς ἔχουν ὑποχρεωτικῶς ὁδηγήσῃ στὸ νὰ τὸ ἀντιλαμβανόμαστε.

Κάποια πράγματα, ποὺ φαίνονται τόσο μεγάλα, κι ὅμως εἶναι …μικρὰ σὲ χρόνο… Στιγμές!
Ἄλλως τέ, ὅταν ἀντιλαμβανόμαστε τὸν χρόνο μὲ τὸν δικό μας, ἀτομικὸ τρόπο, σαφῶς καὶ πέφτουμε ἔξω…

Ὁ χρόνος μας εἶναι τελείως διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν χρόνο τῆς Γῆς ἤ τοῦ Σύμπαντος. 

Ἐὰν μπορούσαμε νὰ …βγοῦμε ἀπὸ αὐτὰ τὰ στενὰ ὅρια, τῆς καθημερινότητός μας, τότε ἴσως νὰ τὸ ἀντιλαμβανόμασταν.

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ «μικρὸ σὲ χρόνο» θαῦμα τῆς ζωῆς!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ «μικρὸ σὲ χρόνο» θαῦμα τῆς ζωῆς! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ «μικρὸ σὲ χρόνο» θαῦμα τῆς ζωῆς! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply