Μία ἡ ἀλήθεια.

 

Μία ἡ ἀλήθεια.Εἶχα κάποιους πολὺ ἐνδιαφέροντες διαλόγους τὶς τελευταῖες ἡμέρες μὲ ἀφορφὴ τοὺς Γεφυραίους.

Ὁμολογῶ πὼς δὲν ἤμουν καὶ τόσο εὐγενὴς κάποιες φορές, διότι ἔχω ἀρχίσει πλέον νὰ κουράζομαι, καὶ κάποιες φορὲς νὰ θυμώνω, μὲ ὅσους ἀρνοῦνται νὰ ἀντικρύσουν τὴν ἀλήθεια.

Ἔχω ξαναγράψει πολλὲς φορὲς γιὰ τὴν ἀλήθεια. 

Προσωπικῶς πιστεύω πὼς ἡ ἀλήθεια εἶναι μία καὶ μόνον. Ἀλλάζουν οἱ τρόποι που τὴν βλέπουμε, τὰ γυαλιὰ ποὺ φορᾶμε, ἡ ἀπόστασις ποὺ ἔχουμε ἀπὸ αὐτήν… Άλλὰ εἶναι πάντα ἐκεῖ καὶ προσμένει νὰ τὴν ἀνακαλύψουμε. 

Ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα εἶναι ἡ κίνησις τῶν πλανητῶν στὸ δικό μας ἡλιακὸ σύστημα. Πῶς τήν ἀντιλαμβάνονταν πρό 600 ἐτῶν, πῶς πρό 2600 ἐτῶν καί πῶς σήμερα;

Ἡ γνώσις ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὴν ἀλήθεια λειτουργεῖ άθροιστικά. Λειτουργεῖ ἐν τελῶς προσθετικά. Δῆλα δή, σήμερα ἔμαθα γιὰ παράδειγμα πὼς ἡ Γῆ εἶναι πλανήτης, αὔριο πὼς ὁ Ἥλιος δὲν εἶναι πλανήτης, μεθαύριο πὼς ἡ Γῆ γυρίζει γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιο καὶ πάει λέγοντας. 

Καμμία ἀλήθεια δὲν ἀναθεωρεῖται. Τὰ μόνα πράγματα ποὺ ἀναθεωροῦνται εἶναι οἱ φῆμες. Σήμερα γιὰ παράδειγμα πιστεύω (διότι ὑπάρχει ἡ φήμη) ὅτι ἡ Γῆ εἶναι ἐπίπεδη σὰν πιᾶτο καὶ μετὰ ἀπὸ λίγους αἰῶνες ἀναθεωρῶ διότι μαθαίνω πὼς εἶναι σφαιρικὴ σὰν πορτοκάλι. 

Ἠ σήμερα ὑπάρχει ἡ φήμη πὼς ὁ καρκίνος θεραπεύεται μὲ βατραχοπόδαρα κι αὔριο μαθαίνω πὼς θεραπεύεται μὲ τὴν ἰατρική. 

Αὐτὲς οἱ φῆμες, δοξασίες, δεισιδαιμονίες ἀνατρέπονται καὶ καταρρίπτονται μόλις προβάλλῃ ἡ ἀλήθεια. 

 Βέβαια κι αὐτὲς οἱ ἀνατροπὲς θέλουν τὸν χρόνο τους, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς άντιστοίχους ἐπιστήμονες ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ πεισθοῦν ἀποδείξεις, πολλὲς φορὲς τίθενται θέματα ἀντιμετωπίσεως τοῦ ὄχλου. Ἐκεῖ ἴσως νὰ έλοχεύῃ κίνδυνος, διότι οὐδεῖς γνωρίζει πόσο πολὺ φανατικὸς μπορεῖ νὰ γίνῃ ὁ ὄχλος.

Ἡ ἡμιμάθεια, ἡ ἀμάθεια καὶ ὁ φανατισμός εἶναι τόσο ἰσχυρά, ποὺ καταντοῦν πλέον μάστιγα. 

Ἀλλά….

Γιὰ τὴν ὥρα λέω νὰ παραμείνω ἐδῶ. Νὰ μὴν τὸ πάω πιὸ  …βαθιά. 

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα. 

Ὅσο κι ἐὰν αὐτὸ ξενίζῃ κάποιους, δὲν παύει νὰ εἶναι μία πραγματικότης. 

Ἡ πραγματικὴ ἀνατροπή, αὐτὴ ποὺ θὰ ἀλλάξῃ τὰ δεδομένα καὶ θὰ ἐπιτρέψῃ στὴν ἀνθρωπότητα νὰ σταθῇ κυριολεκτικῶς στὰ πόδια της κι ὄχι νὰ ἄγεται κατὰ τὶς ὀρέξεις τοὺ ὁποιουδήποτε, βασίζεται στὴν γνώσι, στὴν ἀλήθεια καὶ στὴν ἐπιστήμη. 

Δὲν γίνεται νὰ λέμε «ἐδῶ ἀντέχω τόσην ἀλήθεια, ἐκεῖ λίγο περισσότερη, παρὰ πέρα διόλου…». 

Ἠ ἀντέχουμε καὶ τρέχουμε πρὸς τὴν μίαν κατεύθυνσι ποὺ ὀφείλουμε νὰ τρέξουμε, ἠ καθόμαστε στὴν ἡσυχία μας τρώγοντας τὰ ….νύχια μας. Δὲν ἔχουμε ἄλλες ἐπιλογές. 

Κάθε «δὲν μπορῶ», «δὲν ἀντέχω», «ἀποκλείεται» εἶναι κι ἕνα φρένο στὴν ἀτομική μας πορεία. Ἀλλὰ ἡ ἀτομική μας πορεία ἠ θὰ εὐθυγραμμιστῇ μὲ τὴν γενικὴ πορεία, ἠ εἴπαμε… Θὰ τρῶμε τὰ νύχια μας. Ἄλλος δρόμος δὲν ὑπάρχει. 

Ἠ πρὸς τὴν ἀπελευθέρωσι, ἠ τέλος.

Κι αὐτὸ μία ἀλήθεια εἶναι. Ἴσως ἡ σκληρότερη. Ἀλλὰ κι αὐτὴν ἐπίσης ἐμεῖς θὰ ἀποφασίσουμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ τὴν δοῦμε ὁλόκληρη ἠ θὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ …τρῶμε τὰ νύχια μας. 

Δὲν εἶναι κακὸ νὰ τρώῃ κάποιος τὰ νύχια του. Διόλου θὰ ἔλεγα. Τοῦ δίδει μίαν αἴσθησι ἀσφαλείας, μίαν ἀναβλητικότητα, μίαν ἐλπίδα… Ἀλλὰ δὲν τοῦ δίδει αὐτὸ στὸ ὁποῖον ἐγὼ ἀναφέρομαι. 

Τὰ πάντα ἀλλάζουν γύρω μας. Λίγοι τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ, ἀλλὰ αὐτοὶ οἱ λίγοι εἶναι ὑπὲρ ἀρκετοί.  Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ φθάσῃ ἀκόμη καὶ μόνον μὲ αὐτούς. 

Ὅσοι καταφέρουμε νὰ ξεκολλήσουμε ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μάθαμε, ὅσοι καταφέρουμε νὰ ξεμάθουμε  καὶ νὰ ξαναμάθουμε τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχή, ὅσοι καταφέρουμε νὰ κάνουμε τὴν ὑπέρβασι καὶ νὰ περάσουμε στὴν ἄλλην ὄχθη, θὰ ἐπιτύχουμε νὰ βάλουμε τὸ λιθαράκι ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ πρὸ κειμένου νὰ κτίσουμε Ἑλλάδα. Ὅσοι..

Ὅσοι δέν… Δὲν πειράζει, κάποιαν ἄλλην φορά, σὲ μίαν ἄλληνπερίστασι… Ἀλλὰ σὲ Ἑλλάδα δὲν…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 79 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Μία ἡ ἀλήθεια.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μία ἡ ἀλήθεια. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μία ἡ ἀλήθεια. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Ἐν τέλει Φιλονόη, τὶ ἐστὶ ἀλήθεια; Μήπως ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον διατείνεται ὁ Αἰσχύνης (κατὰ Τιμάρχου 84,7) λέγων ὅτι “οὕτως ἰσχυρὸν ἐστὶ ἡ ἀλήθεια ὤστε πάντων ἐπικρατεῖ τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν”;

Leave a Reply