Καὶ μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγύρι, ξεχρεώνουν τά κόμματα;

Καὶ μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγύρι, ξεχρεώνουν τά κόμματα;Γνωρίζετε τό τί ἀκριβῶς συμβαίνει ὅταν κλείνει μία ἐπιχείρησις;
Αὐτὰ ποὺ ἔταξε ἤ αὐτὰ ποὺ χρωστάει ἤ αὐτὰ ποὺ θὰ ἔφτιαχνε πηγαίνουν στὸν …βρόντο!!!
Ἔτσι λοιπὸν συμβαίνει καὶ μὲ τὶς τράπεζες ποὺ ἀλλάζουν, (λέμε τώρα) χέρια καὶ ἰδιοκτησίες.
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ κόμματα, ποὺ σιγὰ σιγά, εἶτε λόγῳ ἀδυναμίας πληρωμῆς τους, εἶτε λόγῳ μειώσεως τῆς  πελατείας, τελειώνουν.
Τά χρέη τους πρός τίς τράπεζες ποιός θά τά πληρώσῃ λοιπόν;
Ἤ μήπως κι αὐτά θά τά πληρώσουμε ἐμεῖς;

Βέβαια, ἐὰν τὸ καλοσκεφθοῦμε, μάλλον πρέπει νὰ εἴμαστε τῆς λογικῆς τοῦ «πληρώνω ὅσο ὅσο» πρὸ κειμένου νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὰ μοῦτρα καὶ τῶν μέν, ἀλλὰ κυρίως τῶν δέ(ν).

Φιλονόη.

Υ.Γ. Νὰ δεῖτε ποὺ τελικῶς θὰ πληρώσουμε …ΤΙΠΟΤΑ!!! Διότι τίποτα χρωστᾶμε. Ἀλλὰ σιγὰ σιγά… Σιγὰ σιγά!!! Ἕνα ἕνα τὰ ὡραῖα!

φωτογραφία ἀπὸ Οἶμος

(Visited 10 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Καὶ μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγύρι, ξεχρεώνουν τά κόμματα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καὶ μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγύρι, ξεχρεώνουν τά κόμματα; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καὶ μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγύρι, ξεχρεώνουν τά κόμματα; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply