Στὴν Κόρινθο δὲν ἔχει τυφλούς. Μόνον μεθυσμένους!

Στὴν Κόρινθο δὲν ἔχει τυφλούς. Μόνον μεθυσμένους!Καλά, αὐτὸ δὲν συμβαίνει μόνον στὴν Κόρινθο.
Σὲ ὅλην τὴν χώρα συμβαίνει.
Ἁπλῶς εἶναι διαφορετικὸ νὰ εἶσαι τυφλός, καὶ ἄρα νὰ τὸ γεύεσαι, καὶ διαφορετικὸ νὰ βλέπῃς τὸν κόσμο καὶ κατ’ ἐπέκτασιν νὰ τὸ ἀγνοῇς.
Ἐὰν ῥωτούσαμε ὅμως τό γιατί; Θά λαμβάναμε ἀπαντήσεις; Ἤ μήπως οἱ κατασκευαστές δέν γνώριζαν πώς αὐτές οἱ χαράξεις, ἐπί τῶν πλακῶν, προορίζονται γιά τούς μή βλέποντες;
Τί θά μαθαίναμε λοιπόν;

Ἄει, καλά…
Ἄς μὴν τοὺς βάζουμε δύσκολα!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
One thought on “Στὴν Κόρινθο δὲν ἔχει τυφλούς. Μόνον μεθυσμένους!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Στὴν Κόρινθο δὲν ἔχει τυφλούς. Μόνον μεθυσμένους! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply