Ἀρνοῦνται νά συνεχίσουν τούς ψεκασμούς; (ἀνανέωσις)

Ἀρνοῦνται νά συνεχίσουν τούς ψεκασμούς; (ἀνανέωσις)3Μά τί λέτε;
Μᾶς ψεκάζουν;
Μπᾶ…
Ψεκασμένοι θὰ εἶναι κι αὐτοί, ὅπως οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς, μὲ τὸ ψεκαστικὸ τῆς παραμυθολογίας τῶν βαρεμένων, τῶν Ἔλ, τῶν Ἐλοχῆμ, τῶν Λοῦτς, τῶν Βρῦλ, τῶν Παπαρολογιομπλοῦς…


Pilots: “We refuse to keep spraying chemtrails.”
ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΠΙΛΟΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ…
<<ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΨΕΚΑΖΟΥΜΕ ΧΗΜΙΚΑ >>

Γεώργιος Κορνελάκης

Τοὐλάχιστον αὐτοὶ ξέρουν σὲ τὶ ἀντιδροῦν.
Ἄρχισαν νὰ ξαναγίνονται ἄνθρωποι, ἀφήνοντας στὴν ἀδιαφορία, τὴν μοσχαροποίησι καὶ τὴν δουλικότητα στὰ ξεφτέρια τοῦ πλανήτου: τοὺς Ἑλλαδοκαφριστιανούς!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἄ… Καὶ στοὺς «σωτῆρες» κάθε εἴδους. Κομματικοσωτῆρες, κινηματοσωτῆρες, σωτῆρες σκέτο, «σωτῆρες», ἁγίους σωτῆρες καὶ σωτῆρες κατὰ φαντασίαν!Air Line Pilots Association Sues United Continental Over Merger Handling

Αὐτὰ ἔγραφα ἐχθές.
Μόλις δημοσιεύθηκε τὸ παραπάνω ἄρθρον ἀρκετοὶ φίλοι τῆς σελῖδος ἔσπευσαν νὰ μὲ εἰδοποιήσουν γιὰ τὸ …ἀναληθὲς τῆς εἰκόνας.
Ἡ πραγματικὴ εἰκόνα εἶναι αὐτή: καὶ ἀντίστοιχος σχολιασμός, σχετικῶς μὲ τὴν ἐσκεμένη πλάνη ἐδῶ:

I saw the photo on the left on Facebook this morning. The caption read, “100’s of commercial airline pilots protesting in New York against chemtrails…they don’t look like conspiracy theorists to me.”

I wondered when this happened. Such a protest would have been big news and, yet, I have never heard of this happening. I did some searching and found the real story.

“The pilots want to draw attention to the lack of progress on negotiations of the pilots’ joint collective bargaining agreement ahead of the one-year anniversary of the corporate merger close date of United and Continental airlines.”Ἀρνοῦνται νά συνεχίσουν τούς ψεκασμούς; (ἀνανέωσις)1

Λυπᾶμαι λοιπὸν πολὺ ποὺ ἔγινα αἰτία καὶ μέσον παραπληροφορήσεως.
Φιλονόη.

Σημείωσις.

Εἶχα χαρῇ ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ θέμα, διότι τὸ πίστεψα. Τώρα εἶμαι πολὺ ἐκνευρισμένη.
Μία τέτοια παραποίησις στοιχείων καταδεικνύει δόλο βαρύτατον, ποὺ στόχο ἔχει νὰ μειώσῃ τοὺς «κραδασμοὺς» ποὺ προκαλοῦν οἱ ἀεροψεκασμοί.
Ἄς εὐχηθοῦμε κάποτε νὰ συνειδητοποιήσουν, οἱ χειριστὲς καὶ οἱ πιλότοι, τὸ πόσο ξεδιάντροποι συνένοχοι καὶ συνεργοὶ εἶναι μὲ τὴν ἀνοχή τους καὶ τὴν σιωπή τους. Κι ἄς σκεφθοῦν μόνο ἕνα: μέσα σὲ αὐτοὺς ποὺ ψεκάζουν εἶναι καὶ τὰ παιδιά τους.

 φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 192 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἀρνοῦνται νά συνεχίσουν τούς ψεκασμούς; (ἀνανέωσις)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀρνοῦνται νά συνεχίσουν τούς ψεκασμούς; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀρνοῦνται νά συνεχίσουν τούς ψεκασμούς; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply