Οἱ περισσότεροι κοπιάζουν γιὰ νὰ σώσουν αὐτὸ ποὺ ἔχουν κι ὄχι γιὰ νὰ κερδίσουν αὐτὸ ποὺ θέλουν!

Οἱ περισσότεροι κοπιάζουν γιὰ νὰ σώσουν αὐτὸ ποὺ ἔχουν κι ὄχι γιὰ νὰ κερδίσουν αὐτὸ ποὺ θέλουν!Για τους περισσότερους ο φόβος να μη χάσουν αυτό που έχουν είναι μεγαλύτερος από τη επιθυμία να κερδίσουν . Οι περισσότεροι κοπιάζουν για να κρατήσουν κάτι που δεν τους αρέσει στη ζωή τους, που όμως τους δίνει σιγουριά , παρά να δράσουν για να κερδίσουν αυτό που αληθινά θέλουν.

Γιώτα Σούσουλα

Σκληρὴ ἀλήθεια, ἀλλὰ πραγματικότης.
Συνήθως ἐγκλωβιζόμαστε σὲ καταστάσεις ποὺ ἔτσι μάθαμε πὼς πρέπει νὰ εἶναι, παρὰ σὲ μίαν διαρκὴ ἀναζήτησι αὐτοῦ ποὺ ἡ καρδιά μας λαχταρᾶ.
Καὶ ξέρετε…
Ὅταν κάποιος ξεκινήσῃ γιὰ νὰ κερδίσῃ αὐτὸ ποὺ πράγματι τοῦ ἀξίζει καὶ τοῦ χρειάζεται, τότε ὁ κόσμος, «μαγικά», ἀλλάζει γύρω του, κι ὅλο τὸ σύμπαν συνεργεῖ γιὰ νὰ τοῦ ἀνοίξῃ δρόμους.
Εἶναι ψευδαίσθησις ἡ ἀντίληψις πὼς οἱ δυσκολίες θὰ μᾶς σταματήσουν.
Ἄλλως τε…
Δὲν χάνουμε τίποτα νὰ δοκιμάσουμε…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ περισσότεροι κοπιάζουν γιὰ νὰ σώσουν αὐτὸ ποὺ ἔχουν κι ὄχι γιὰ νὰ κερδίσουν αὐτὸ ποὺ θέλουν!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ περισσότεροι κοπιάζουν γιὰ νὰ σώσουν αὐτὸ ποὺ ἔχουν κι ὄχι γιὰ νὰ κερδίσουν αὐτὸ ποὺ θέλουν! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply