Ἔτσι εἶναι οἱ νικητές!

Ἔτσι εἶναι οἱ νικητές!Μία φωτογραφία ποὺ μοῦ ἄρεσε πάρα πολὺ καὶ ποὺ μοῦ θύμισε ἡρωϊκὲς στιγμὲς ἀγώνων ἀπὸ ἄλλες ἐποχές.
Ἄλλως τέ, οἱ Κρῆτες, καθ’  ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας τους στιγμὴ δὲν στάθηκαν ὑπὸ κάποιον ζυγό.
Πάντα πάλευαν μὲ θεριά…

Μὰ ὅπως λέει κι ὁ Μακρυγιάννης, τρῶν, τρῶν μὰ πάντα μένει καὶ μαγιά…

Ἔτσι καὶ μὲ αὐτούς…
Θεριὰ τὰ ἔβαλαν μαζύ τους…
Ἔφαγαν, ἔφαγαν, ἔφαγαν… Μὰ πάντα ἔμενε μαγιὰ γιὰ νὰ ἀντιβγῇ καὶ νὰ ἀντιμετωπίσῃ κάθε νέον κίνδυνο…
Αἷμα… Πάντα αἷμα στὴν ἱστορία τους…
Μὰ ἐκεῖ…
Πείσμωνες, ἀποφασιστικοί, νικητές…
Διότι ἀκόμη κι ἐὰν κάποιοι κατακτητὲς κατάφερναν νὰ τοὺς νικήσουν προσκαίρως, ἐκεῖνοι σηκώνονταν πάντα ἀπὸ τὰ κτυπήματα, δυνατότεροι καὶ ἀποφασιστικότεροι.
Καί ποιός εἶναι τελικῶς ὁ νικητής;
Αὐτός πού ὅταν πέφτῃ χρειάζεται κλωτσιές γιά νά σηκωθῇ, ἐάν σηκωθῇ, ἤ αὐτός πού μόνος του σηκώνεται καί ξαναξεκινᾶ τούς ἀγῶνες;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἔτσι εἶναι οἱ νικητές!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔτσι εἶναι οἱ νικητές! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔτσι εἶναι οἱ νικητές! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply