Ὅταν ἡ «κυβέρνησις» ἑτοιμάζεται γιὰ «ἀνάπτυξι»…

Ὅταν ἡ «κυβέρνησις» ἑτοιμάζεται γιὰ «ἀνάπτυξι»...Θέτει τέτοιους κανόνες ἀσφαλείας.
Βέβαια, γιὰ νὰ λέμε καὶ τοῦ στραβοῦ τὸ δίκαιον, ἔχουν κι αὐτὰ τὰ τσαμένα ἕνα δίκαιον βουνό.
Ἐὰν λίγο παρεκκλίνουν ἀπὸ τὶς ἐντολὲς ποὺ ἔχουν λάβῃ, ἐὰν γιὰ μίαν μόνον στιγμὴ δὲν ὑπακούσουν, τότε νὰ δεῖτε τὶ διασυρμὸς θὰ ὑπάρξῃ.
Διότι κάτι ποὺ δὲν ἔχουμε λάβῃ ὑπ’ ὄψιν μας εἶναι πὼς κάποιοι «κρατοῦν γερὰ» κάποιους ἄλλους, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καταφέρνουν νὰ περνοῦν ὅλες τὶς παρανοϊκότητές τους μέσα ἀπὸ τὴν βο(υ)λή.
Μὴν τοὺς βλέπετε τόσο «φανατικοὺς» ὑπερασπιστὲς τῶν «νομοτύπων καὶ ἀναπτυξιακῶν» προγραμμάτων. Τρίχες κατσαρὲς εἶναι αὐτές. Λερωμένες φωλιὲς ἔχουν. Ἐὰν δὲν συνυπογράψουν θὰ περάσουν χειρότερα.

Τώρα, γιὰ παράδειγμα, ἔχουν μόνον τὴν ἀπειλὴ ἀπὸ λόγια δικά μας. Καὶ τὰ λόγια εἶναι ἀέρας… Χάνονται…
Λόγια ὅμως ποὺ βασίζονται σὲ ὑποψίες, ὄχι σὲ βεβαιότητα. Φαντάζεστε τί ἔχει νά γίνῃ ἐάν βεβαιωθοῦμε πώς ἔχουν φάῃ τόσες φορές τόσα;  Θά περιμένουμε μήπως κάποιο δικαστήριο νά τούς δικάσῃ καί νά ἀποδόσῃ τά ἴσα καί τά δίκαια;
Σιγά…  Θὰ μπουκάρουμε κανονικότατα κι ὅποιον πάρει ὁ Χάρος….

Τώρα ὅμως δὲν κάνουμε κάτι. Λίγο ἡ ἀμφιβολία, λίγο ἡ ἄγνοια, λίγο ἡ παραπληροφόρησις… κρατιόμαστε… Ἀφῆστε ποὺ ἐλπίζουμε κι ἀπὸ ἐπάνω.. Ἐὰν ὅμως ἀποκαλυφθοῦν τὰ αἴσχη τους ἀπόλυτα, τότε τί ἀκριβῶς θά συμβῇ;

Ἄς τοὺς ἐπιτρέψουμε γιὰ λίγο ἀκόμη νὰ διαβιοῦν ἐν μέσῳ ψευδαισθήσεων γιὰ τήν, τάχα μου, ἄνευ τέλους βασιλεία τους. Ἡ ἐπίσημος χρεοκοπία δὲν ἀργεῖ. Ἡ ἐπίσημος ἀνάληψις τῆς διακυβερνήσεως ἀπὸ ἄλλους δὲν ἀργεῖ. Ἡ ἐπίσημος ἀπόσυρσις τῆς προστασίας ποὺ τοὺς παρέχεται, ὅπως πάντα παρεχόταν στοὺς νονοὺς τῆς νύκτας καὶ τοὺς ἐγκληματίες, ὁσονούπω μᾶς τελειώνει…
Καὶ τότε….

Φιλονόη.

Φωτογραφία καὶ τίτλος ἀπὸ ἐδῶ.

(Visited 21 times, 1 visits today)
One thought on “Ὅταν ἡ «κυβέρνησις» ἑτοιμάζεται γιὰ «ἀνάπτυξι»…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν ἡ «κυβέρνησις» ἑτοιμάζεται γιὰ «ἀνάπτυξι»… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply