Οἱ σύγχρονοι ὁμαδικοὶ τάφοι τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.

Οἱ σύγχρονοι ὁμαδικοὶ τάφοι τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.1Γνωρίζω ἐκ τῶν ἔσω τὴν διαδικασία ποὺ ἀκολουθοῦν διάφορα ἰδιωτικὰ καὶ δημόσια μαιευτήρια, διότι συνέπεσε νὰ ἔχω κοντινό μου ἄνθρωπο ποὺ ἀντιμετώπισε κατ’ ἐπανάληψιν ζήτημα προώρου θανάτου νεογνῶν. Αὐτὰ τὰ βρέφη χάνονται, ἐξαφανίζονται, ἐφ΄ ὅσον νωρίτερα ἔχουν παραλάβῃ οἱ μαῖες καὶ οἱ νοσοκόμες τὸν πολύτιμο πλακούντα.
Καὶ δὲν θὰ ἀπεφάσιζα νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ θέμα, διότι ἀπὸ παντοῦ «μπάζει», ἀλλὰ ἐπὶ τέλους ὑπάρχει ἐπίσημος καταγγελία ποὺ ἀναφέρει τὸν προορισμὸ τῶν βρεφῶν.

ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ: Θάβουν σε ομαδικούς τάφους, νεκρά βρέφη, στην Αθήνα

Η είδηση είναι ανατριχιαστική. Στην Αθήνα του 2013, όσα νεογνά πεθαίνουν για οποιονδήποτε λόγο στα μαιευτήρια, θάβονται σε ομαδικούς τάφους, δίχως οι δυστυχείς γονείς τους να μπορούν να τα πάρουν. Αυτό προκύπτει ύστερα από έρευνα του Συνήγορου του Πολίτη, ο οποίος ερεύνησε καταγγελία μητέρας που έχασε το νεογέννητο βρέφος της σε μαιευτήριο, ότι “το έθαψαν σε ομαδικό τάφο και αρνήθηκαν την εκταφή του”. Στην ανατριχιαστική αυτή ιστορία που έφερε στο φως δεκάδες άλλες παρόμοιες εμπλέκονται και οι υπηρεσίες ταφής του Δήμου της Αθήνας. Τελικά η μητέρα δικαιώθηκε. Διαβάστε τι ακριβώς συμβαίνει.

Όπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη: “Πολίτης κατήγγειλε στον Συνήγορο την ομαδική ταφή του βρέφους της και την άρνηση της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων να επιτρέψει την, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και παράδοση στη χώρα μας, εκταφή της σορού του.

Η νομοθεσία (άρθρο 2 του ν. 445/1968) ορίζει τη διαδικασία για τον ενταφιασμό των νεκρών και ειδικότερα το άρθρο 37 του ν. 344/1976 προβλέπει τα περί θανάτου των νεογνών. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας το 2009 «Τα νεκρά νεογνά θα πρέπει να τυγχάνουν της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται και στους ενήλικες νεκρούς. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για υποχρεωτική φύλαξη κάθε σορού του νεογνού ατομικά. Οι σοροί των νεογνών θα πρέπει να ενταφιάζονται με διακριτό ατομικό τρόπο κατόπιν έκδοσης εξατομικευμένων ληξιαρχικών πράξεων».

Ο Συνήγορος του Πολίτη ήδη από το 2008 σε Ειδική Έκθεσή του για τους όρους λειτουργίας των κοιμητηρίων, μεταξύ άλλων είχε αναδείξει το ζήτημα της μη σύννομης ομαδικής ταφής βρεφών σε κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων. Παρά το γεγονός αυτό, ο Δήμος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε λάβει γνώση επισήμως της ως άνω εγκυκλίου. Ως εκ τούτου ακολουθούσε την υφιστάμενη, μη σύννομη πρακτική ενταφιασμού βρεφών.

Η Αρχή διαπίστωσε ότι είχε όντως πραγματοποιηθεί ομαδική ταφή, με συνέπεια να υπάρχει πρόβλημα διαχωρισμού των σορών και αυτό θα ήταν εμπόδιο στην εκταφή της σορού του συγκεκριμένου βρέφους. Επιπλέον, επεσήμανε ότι δεν ακολουθήθηκε νόμιμη διαδικασία ως προς την έκδοση άδειας ταφής.

Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να αποσαφηνιστεί με ασφάλεια αν στον συγκεκριμένο τάφο ήταν πράγματι ενταφιασμένο το βρέφος της αναφερομένης. Στην περίπτωση αυτή πρότεινε να ειδοποιηθεί επισήμως η πολίτης για την δυνατότητα εκταφής της σορού, η οποία αν δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί εξατομικευμένα, να γίνει για όλες τις σορούς από κοινού. Ως προς το διοικητικό σκέλος της υπόθεσης και την ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες του Δήμου μη σύννομη πρακτική, η Αρχή θεώρησε ότι ο Δήμος θα πρέπει να επιδιώξει τη συμμόρφωσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Οἱ σύγχρονοι ὁμαδικοὶ τάφοι τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.2

Τέλος, η αρμόδια υπηρεσία υιοθέτησε τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Παράλληλα, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, απευθυνόμενη και προς τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου, στο μέτρο που την αφορά, να εφαρμόζεται από όλους η ισχύουσα νομοθεσία ως προς την φύλαξη, ταφή και εκταφή των νεογνών.”

πηγή

Πιστεύω πὼς τὸ ἀνθρώπινον σῶμα δὲν ἐμπεριέχει κάτι ἀπὸ τὸν ζῶντα. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πιστεύω ἐγώ.
Οἱ ἄλλοι γύρω μου δὲν συμμερίζονται τὶς ἀπόψεις μου.
Θέλουν λοιπὸν τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ τους νὰ τὸ κηδεύσουν κατὰ πῶς ἐκεῖνοι κρίνουν καλλίτερα.
Τὸ νὰ τοὺς τὸ στεροῦν εἶναι βία. Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς μορφὲς βίας ποὺ πλέον ὁπουδήποτε ἀντιμετωπίζουμε.

Φιλονόη.

(Visited 108 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ σύγχρονοι ὁμαδικοὶ τάφοι τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ σύγχρονοι ὁμαδικοὶ τάφοι τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ σύγχρονοι ὁμαδικοὶ τάφοι τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply