Δὲν ἔχει σημασία τὸ πῶς θὰ σκέπτομαι ἀλλὰ τὸ τὶ θὰ σκέπτομαι.

Δὲν ἔχει σημασία τὸ πῶς θὰ σκέπτομαι ἀλλὰ τὸ τὶ θὰ σκέπτομαι.Κι ἐκεῖ ποὺ ἀναζητοῦσα κάποιον τρόπο νὰ συγκεντρώσω τὸ μυαλό μου καὶ νὰ καταγράψω τὶς σκέψεις μου, ἐκεῖ ξεκινοῦσε ὁ πόλεμος μεταξὺ τῶν σκέψεῶν μου γιὰ τὸ ποιὰ θὰ προβάλῃ πρώτη καὶ θὰ μὲ κατευθύνῃ σὲ ἐνασχόλησι μαζύ της. Καὶ νὰ ποὺ πρῶτες καὶ σημαντικότερες σκέψεις φαίνονται νὰ εἶναι αὐτὲς ποὺ πραγματεύονται τὰ τῆς πολιτικῆς, τῆς οἰκονομίας, τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων…
Μὰ ἐγὼ δὲν θέλω νὰ ἀσχολοῦμαι διαρκῶς μὲ αὐτά… Δὲν μοῦ ἀρέσει… Θέλω νὰ ἀσχολοῦμαι μόνον μὲ τὸν Ἄνθρωπο. Θέλω νὰ ἀσχολοῦμαι μόνον μὲ τὸ αὔριο. Θέλω νὰ ἀσχολοῦμαι μόνον μὲ τὸ νὰ ἀνακαλύπτω νέους τρόπους καὶ δρόμους γιὰ νὰ μεταφέρω τὸ …«παράλογον» στὸ λογικὸν καὶ νὰ τὸ κάνω πραγματικότητα…

Γιατί ὅμως παραμένω ἐγκλωβισμένη στά παραπάνω; 
Ἡ ἀπάντησις ἀπὸ τὴν Ντέπη.

Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε βαλθεῖ ὅλοι νὰ μάθουμε τὰ παιδιά μας τὸ ΤΙ νὰ σκέπτονται κι ὄχι τὸ ΠΩΣ νὰ σκέπτονται…
Ἄς μὴν περιμένουμε ὅμως νὰ ἀλλάξῃ κάτι…

Ντέπη Στενοῦ

Καὶ μετὰ μοῦ λὲς γιὰ δημοκρατίες, γιὰ ἐλευθερίες καὶ γιὰ ἐπαναστάσεις…
Τί ἀκριβῶς εἴπαμε πώς ἔχουμε πάθῃ ἀπό μικρά παιδιά; 
Μήπως ὅλων τῶν εἰδῶν τίς λοβοτομές;

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 43 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δὲν ἔχει σημασία τὸ πῶς θὰ σκέπτομαι ἀλλὰ τὸ τὶ θὰ σκέπτομαι.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν ἔχει σημασία τὸ πῶς θὰ σκέπτομαι ἀλλὰ τὸ τὶ θὰ σκέπτομαι. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν ἔχει σημασία τὸ πῶς θὰ σκέπτομαι ἀλλὰ τὸ τὶ θὰ σκέπτομαι. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply