Τί μᾶς ταΐζουν ἡ KFC καί ἡ Pizza Hut;

Τί μᾶς ταΐζουν ἡ KFC καί ἠ Pizza Hut;1

Τί μς ταΐζουν; Ελικρινς δν γνωρίζω, διότι ποφεύγω ν μ ταΐζουν τέτοιες ταιρεες.
Ὅμως εἶναι δεκάδες αὐτοὶ ποὺ ταΐζονται ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς τροφές.

χουμε λοιπν κα λέμε.
Ὁ KFC καὶ ἡ Pizza Hut  (Yum Brands στὴν Κίνα)  εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτόν. Μὰ τελείως ἕνα.
Σὲ κατάστημα τῆς KFC στὴν Κίνα ὅμως βρέθηκαν κρέατα ἀπὸ …ποντίκια καὶ ἀπὸ ἀλεποῦδες…
Περίεργον;

Γι ν δομε πόσο περίεργον εναι…

Yum Brands διαθέτει 5.300 ἐστιατόρια στὴν Κίνα.
Ἀπὸ τὸν περασμένο Δεκέμβριο εἶναι ἀναμεμειγμένη σὲ τεράστια διατροφικὰ σκάνδαλα. Μόνον οἱ ἔλεγχοι ποὺ πραγματοποιήθηκαν στά, ὑποτίθεται, πολὺ ἀσφαλῆ τρόφιμα ποὺ πουλάει,   προερχόμενα ἀπὸ κοτόπουλα ποὺ ὅμως ἐπιβαρύνονται δυσανάλογα πολὺ ἀπὸ τὰ ἐπιτρεπτὰ ὅρια, σὲ ἀντιβιοτικὰ καὶ αὐξητικοὺς παράγοντες, προεκάλεσαν μεγάλο κτύπημα στὴν ἐπιχείριση. Πρόστιμο βέβαια δὲν ἐπεβλήθῃ, ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Ἔπεσαν οἱ πωλήσεις κατακόρυφα… (Πληροφορίες ἀπὸ  δ)

Ὅμως δὲν ἔφθανε μόνον αὐτό.

π τ yahoo!news πηγπ τ Reuters) διαβάζουμε γι τν ξάρθρωσιν σπείρας πονεμείγνυε κρέας ποντικο μ κρέας λεπος  κα τ παρουσίαζε ς …κοτόπουλο ἤ ἀρνὶ ἤ χοιρινό. Προσέθεταν λίγη κόλλα, λίγη ζελατίνη, λίγα καῤῥικεύματα, λίγο …τσιμέντο καὶ παν
έτοιμο τὸ σκεύασμα. Κι ἄν τὲ τώρα ὁ Κινέζος νὰ καταλάβῃ ἐὰν αὐτὸ ποὺ τρώῃ εἶναι σκατὰ ἤ τροφή. Διότι ὁ φουκαρᾶς εἶχε μάθῃ στὸ ῥύζι. Πῶς νά ξέρῃ τίς διαφορές τοῦ κρέατος ἀπό τό …«κρέας»;
Κι  ὁ Εὐρωπαῖος; Αὐτός πού πράγματι ἔχει μάθῃ νά τρώῃ κρέας ἄν τί κάποιου σκευάσματος; Ἤ κι αὐτός ξέμαθε; Ὁ Ἀμερικανὸς δὲν πιάνεται… Ἔχει ξεχάσῃ πλέον τὸ τὶ εἶναι κρέας.
Ἀλλὰ ὁ Αὐστραλός; Ὁ Εὐρωπαῖος; Τί στά κομμάτια; Κι ἐδῶ λοβοτομή;
Ἀλλὰ ἐμᾶς δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει… Στὴν Κίνα συμβαίνουν αὐτά… Ὄχι ἐδῶ…

Γι ν δομε μως… Εναι τσι;

Οὐσιαστικῶς μέσα  στ κρέας π κοτόπουλο (ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο) προσέθεταν κα λίγο …κοτόπουλο,  (ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο) λλ σαφῶς προσέθεταν πολ ποντίκι, ἀρουραῖο δῆλα δή, λεποῦ καὶ βιζόν, μαζὺ μὲ κόλλες, ζελατῖνες καὶ
22.000 τόνους (
ς τ πομε τσι) κρέατος κατήσχησαν.
πιχειρηματικς κύκλος πολ μεγάλος.
Περισσότερες ἀπὸ 900 οἱ συλλήψεις. (904 γιὰ τὴν ἀκρίβεια.)
ρουραοι ν τ κρέατος λλου, πι …βρωσίμου θηλαστικο
. Φαντάζεστε τό κέρδος; Ἀπέέέέέέραντοοοοοο!!!
Ὅσο γιὰ τὰ προβατάκια… Νέας Ζηλανδίας ἔγραφαν ἀπ’  ἔξω, ἀλλὰ τὸ τὶ ἦταν οὔτε καὶ οἱ ἐπιθεωρητὲς γνωρίζουν… Νὰ μὴν ἀναφέρουμε φυσικὰ τὰ ἐπίπεδα E. Coli ποὺ ἐντοπίστηκαν… Εἶναι τόσα τὰ ὑπόλοιπα ποὺ σὲ σκοτώνουν ἀπὸ μόνα τους ποὺ τελικῶς τὸ E. Coli  μᾶλλον θὰ ἦταν πολυτέλεια νὰ λειτουργήσῃ ἀπὸ μόνο του… Τί μᾶς ταΐζουν ἡ KFC καί ἠ Pizza Hut;2

Τό, ἄς τὸ ποῦμε κρέας, βρέθηκε στὸν κύριο προμηθευτὴ τῆς παραπάνω ἑταιρείας. Δῆλα δὴ ὁ κύριος προμηθευτὴς τῆς KFC  ἦταν αὐτὸς ποὺ ἔκανε ὅλες αὐτὲς τὶς μείξεις. Δῆλα δὴ 22.000  τόνοι κρέατος ποὺ κατεσχέθησαν, καὶ χιλιάδες ἄλλοι ποὺ φαγώθηκαν, σὲ δεκάδες σημεῖα τοῦ πλανήτου, ὅπως καὶ χιλιάδες ἐπὶ πλέον τόνοι ποὺ δὲν κατεσχέθησαν, ἀλλὰ κυκλοφοροῦν ἐπίσης σὲ ἐκατοντάδες σημεῖα τοῦ πλανήτου, διακινούμενοι μέσα ἀπὸ τὸ δίκτυο τῆς KFC, δὲν μᾶς ἀφοροῦν.
Δῆλα δή, πέρασαν μέσα ἀπὸ τοὺς «αὐστηροὺς» ἐλέγχους τῆς KFC ἀλλὰ δὲν ἐντοπίστηκαν προβλήματα στὴν Κίνα καὶ παρέμειναν ἐντὸς τῶν συόρων. Τώρα αὐτά τά ἀνέκδοτα τά πιστεύουμε;
Κι ἐπεὶ δὴ ΤΙΠΟΤΑ πλέον δὲν παρασκευάζεται στὴν Εὐρώπη ἤ στὴν Ἀμερική, ἰδίως σὲ ἐπίπεδον βιομηχανίας, καὶ μάλλιστα σὲ ἐπίπεδον βιομηχανίας πολυεθνικῶν, τὸ κρέας ἀρουραίων, ἀλεποῦς, βιζὸν δὲν τὸ φάγαμε καὶ δὲν θὰ τὸ φᾶμε ἐμεῖς… Θὰ παραμείνῃ στὴν Κίνα. Σωστά;
Κούνια ποὺ μᾶς κούναγε… Τὸ φάγαμε καὶ τὸ τρῶμε καὶ θὰ τὸ ξαναφᾶμε… Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε πολὺ καλά!


Καί τί ἄλλο συμβαίνει παραλλήλως στήν Κίνα; Ἐξάπλωσις τῆς γρίπης τῶν πτηνῶν ἀπό τόν Ἀπρίλιο καί μετά; Χμμμ…. Λέτε νά μήν ψέκασαν τά ἀμερικανά ἀλλά νά βοήθησε πολύ ἡ ἐν λόγῳ πολυεθνική; Ὑπὸ ἔλεγχο κι αὐτὸ φαντάζομαι…

Ατ ποντιλαμβάνομαι γ εναι πς πδ κα πέρα μόνον τέτοια θ μς ταΐζουν.
Τ
ἐὰν θ κλείσχι, KFC  στν Κίνα, παρέα μ τς θυγατρικές της, εναι διάφορον.
Τ
τ τρμε μως μες, ΟΛΟΙ μες, πιστεύοντας πς τρμε κρέας ύζι  αγ τέλος πάντων ατ πο γνωρίζαμε ς τροφ πο τρέφει, πρέπει ν τ ξεχάσουμε. Οδόλως νοχλον τ παραπάνω σκάνδαλα. δη πασχίζουν ν τ κουκουλώσουν κα ν βγάλουν τν KFC, τν Pizza Hut τν Taco Bell ξω π τ διατροφικ σκάνδαλον.

μες μως; Τϊ θά κάνουμε; Θά ξακολουθήσουμε νά τρμε σα μς ταΐζουν θά πιστρέψουμε σέ ατά πού μς μαθαν ο γονες μας καί ο παπποδες μας;

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Τί λέτε; Μποροῦμε ἤ ὄχι νά κλείσουμε διά παντός τέτοιες πολυεθνικές; Ἐγὼ πιστεύω πὼς μποροῦμε. Δοκιμάζουμε;

Υ.Γ.2. πληροφορία μοδόθπ φίλη πο διάβασε σ πρωτοσέλιδο απωνικς φημερίδος τν εδησι κα τὸ ὁποῖον νέφερε πς τ σκάνδαλον πιβαρύνει ξ λοκλήρου τν KFC. Τἐὰν θποδοθον χι εθύνες, τἐὰν θ γίνουν κι δ, χι, λεγχοι κα τἐὰν θκούσουμε κάποιο παπαγαλάκι ν τ παρουσιάζ εναι λλο ζήτημα. μες τ κάνουμε μετρᾶ.

Υ.Γ.3. Ξέρετε τί εἶπα στήν φίλη πού μέ ἐνημέρωσε; «Καλὰ νὰ πάθουν». Ναί, καλὰ νὰ πάθουν αὐτοὶ ποὺ ἐπέλεξαν αὐτὸν τὸν τρόπο διατροφῆς. Πολὺ καλὰ νὰ πάθουν. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν αὐτοί. Μόνον ἴσως κάποια λίγα παιδιά… Αὐτά, ἐὰν πράγματι ἀξίζουν, ἀπαιτεῖται νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνήθειες.

Πληροφορίες πδ κι δ, ππου κα ο φωτογραφίες.

Πρώτη δημοσίευσις 25 Ἰουνίου 2013

(Visited 620 times, 1 visits today)
One thought on “Τί μᾶς ταΐζουν ἡ KFC καί ἡ Pizza Hut;

Leave a Reply