Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι.

Βασικὰ δὲν θὰ τὸν ἤθελαν διόλου…

Ἀλλὰ μία καὶ ὑπάρχει, καλὰ θὰ ἦταν νὰ ἀλλάξῃ ὄψι.
Ἄλλως τὲ τὸ ἔχουν ἀποδείξῃ ἤδη στὸ παρελθὸν πὼς δὲν ἔχουν κανένα πρόβλημα νὰ τὸν μετατρέψουν, κατὰ τὶς ὀρέξεις τους σὲ ὅ,τι κατεβάσει ἡ παράνοιά τους.

Βέβαια τὸν ἔχουν κάνει κι ἔτσι…

Ἤ ἔτσι…Ἤ ἔτσι….

Δίδοντας αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Ἄν καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἔτσι:


Ἔχουν πρόβλημα;

Ἔχουν… Ἀλλὰ δὲν βαριέσθε….
Ἡ ἀνισοῤῥοπία τους νὰ περάσῃ!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τώρα τελευταῖα εἶναι κι εὐρωπαϊκὸ μνημεῖον τρομάρα τους… Βεβαίως καὶ ἔπρεπε νὰ εἶναι… Ὑπὸ μίαν σοβαρὴ προϋπόθεσιν. Νὰ γίνουν ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι Ἕλληνες καὶ νὰ στηθοῦν γύρω του γιὰ νὰ τὸν ὑπερασπίζονται ἀπὸ τοὺς βαρβάρους. Διότι ἀπὸ βαρβάρους πιά… Χορτάσαμε!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

πρώτη δημοσίευσις 22 Ἰανουαρίου 2013

8 thoughts on “Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι.

  1. Ὄχι Φιλοόη. Οὐδεὶς θέλει ἤ θὰ ἤθελε αὐτὸν τὸν Παρθενῶνα καὶ μόνον ἐμπαθὴς νοῦς εἶναι δυνατὸν νὰ φαντασθῆ τοῦτο.
    Ὁ Παρθενὼν εἶναι Παρθενὼν καὶ ἡ Ἁγία Σοφία, Ἁγία Σοφία. Ἀμφότερα τὰ κτίσματα τυγχάνουν ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ καὶ ἀνεπανάληπτα μνημεῖα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, Εἰς τὸ μἐσον δὲ αὐτων κεῖται ἡ Ἁγία Φωτεινὴ Μαντινείας. Σοῦ συνιστῶ νὰ τὴν ἐπισκεφθῆς.

  2. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως ο Παρθενών είχε γίνει εκκλησία της Παναγιάς της Αθηναΐδος για μερικούς αιώνες στην διάρκεια του Μεσαίωνα. Κατόπιν οι Τούρκοι τον έκαναν διοικητήριο του Βεζίρη της περιοχής, με το Ερέχθειο να φιλοξενεί το χαρέμι του. Δεν θυμάμαι αν ο Παρθενών έγινε και τζαμί.
    Αυτό που ξέρω με βεβαιότητα είναι πως τελευταία ο Παρθενών ξηλώνεται κομμάτι-κομμάτι και τα μέλη του εξαφανίζονται συστηματικά και ανεπαίσθητα. Ουδείς Έλλην γνωρίζει ποια είναι η τύχη τους. Ίσως με αυτά τα μέλη ως οικοδομικά υλικά πλέον, οι Μπιλντερμπεργκιανοί να θέλουν να κτίσουν κάτι δικό τους που να συμβολίζει θριαμβευτικά το αντίθετο του ελληνικού πνεύματος, φυσικά σε κάποιο σημείο της γης ευρισκόμενο εκτός Ελλάδος. Ήδη ο Ναός της Νίκης δεν υπάρχει πια, και τα λαμόγια θριαμβολογούν περί αυτού ως κατόρθωμά τους.

    Η δε Αγιά Σοφιά που είναι μια χιλιετία νεότερη, δεν πρέπει ποτέ να συγκρίνεται με οποιοδήποτε Ελληνικό Ναό, αφού δεν έχουν καμία πνευματική, αρχιτεκτονική, μαθηματική, καλλιτεχνική-αισθητική ή οικοδόμο-τεχνική σχέση. Οι εκκλησούλες στα χωριά που γενικά αποτελούν μικρογραφίες της Αγιάς Σοφιάς είναι κατά πολύ ωραιότερες, καλύτερες και στερεότερες από το πρότυπό τους που από μακρυά φαίνεται σαν ένα πολύ-επισκευασμένο γήινο εξόγκωμα της περιοχής του Βυζαντίου, ανέκαθεν έτοιμο να καταρρεύσει παρά το γεγονός ότι ουδέποτε βομβαρδίσθηκε ή πειράχτηκε σαν οικοδόμημα από άνθρωπο.

Leave a Reply