Περὶ Θρακῶν κατὰ τοὺς Ῥουμάνους.

Περὶ Θρακῶν κατὰ τοὺς Ῥουμάνους.Καὶ οἱ Ῥουμάνοι λένε ὅ,τι οἱ Θρᾶκες δὲν ἦταν Βούλγαροι.
Οἱ Ῥουμάνοι ἐρευνητὲς λένε ὅ,τι οἱ Σλαῦοι ἦλθαν τὸν ἕκτο αἰώνα μ.χ.
Βρῆκαν τοὺς Θράκες καὶ ἀνεμίχθησαν μὲ αὐτούς.
Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ ὑπόστρωμα τῆς Ῥουμανίας.
Τὸ ἴδιο λένε πὼς συνέβῃ καὶ μὲ τὴν Βουλγαρία.Περὶ Θρακῶν κατὰ τοὺς Ῥουμάνους.2
Οἱ Θράκες λοιπόν, σὰν Ἑλληνικὸ φύλο, ἔως τὸν ἕκτο αἰώνα ζοῦσαν ξεχωριστά. Ἦταν φυλὴ νομαδική, μὲ πολιτισμὸ Ἑλληνικὸ καὶ πολλοὶ Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Νότιο Ἑλλάδα κατοικοῦσαν μαζύ μὲ τοὺς Θράκες.
Αὐτὸ τὸ μαρτυροῦν (ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ἔπαιρναν μέρος στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες καὶ εἶχαν Ὀλυμπιονίκες) τὰ πλούσια Ἑλληνικὰ ἀριστουργήματα ποὺ ἄφησαν. Περὶ Θρακῶν κατὰ τοὺς Ῥουμάνους.3
Ἐπάνω τοιχογραφίες τάφου ἀπὸ τὸ Kazanlik-Βουλγαρίας…
Τὂ μνημεῖο χρονολογεῖται ἀπὸ τὸν 4ο αἰώνα π.χ.
Δεῖτε καὶ τοὺς μαιάνδρους.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

 

 

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply