Ἡ γενοκτονία συνεχίζεται ἀλλά τά τσιράκια τοῦ ξένων τοκογλύφων ἀσχολοῦνται μέ τήν Χρυσῆ Αὐγή

…καί ἄλλα πολλά ὧν οὔκ ἔστιν ἀριθμός…..

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply