Ἡ γενοκτονία συνεχίζεται ἀλλά τά τσιράκια τοῦ ξένων τοκογλύφων ἀσχολοῦνται μέ τήν Χρυσῆ Αὐγή

γενοκτονία1

γενοκτονία2

…καί ἄλλα πολλά ὧν οὔκ ἔστιν ἀριθμός…..

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply