Θά τολμήσῃ νά παραιτηθῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγή;

Θά τολμήσῃ νά παραιτηθῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγή;Ἔχω πολλὲς φορὲς καταγγείλῃ ὅλα τὰ κόμματα, ἰδίως τὰ φερόμενα ὡς ἀντιμνημονιακά, γιὰ τὰ ψεύδη ποὺ μᾶς πωλοῦν. Ἐὰν πράγματι ἤθελαν νὰ κάνουν κάτι οὐσιαστικὸ γιὰ τὸν τόπο καὶ τοὺς ἀνθρώπους του, θὰ εἶχαν παραιτηθῇ, ὑποχρεώνοντας οὐσιαστικῶς ὅλα τὰ μνημόνια νὰ εἶναι ἀκόμη σχέδια ἐπὶ χάρτου.
Οὔτε ὅμως τὸ ΚΚΕ, οὔτε ὁ τΣΥΡΙΖΑ, οὔτε ὁ Καμμένος καὶ φυσικὰ οὔτε ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ἐτόλμησαν νὰ κάνουν κάτι τέτοιο.
Ἀποτέλεσμα; Ὅσο ὁ ἀριθμὸς τῶν βο(υ)λευτῶν παραμένει στοὺς τριακοσίους, ὅπως προβλέπει τὸ Σύνταγμα, οὐδέποτε θὰ τεθῇ θέμα ἀκυρώσεως τῶν ὅποιων ἀ-νομοθετημάτων τους, ἀπὸ τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα. Ἐὰν ὅμως σὲ μίαν, ὁποιαδήποτε, συνεδρίασι, ὁ ἀριθμὸς τῶν βο(υ)λευτῶν ἦταν 299, τότε, βάσει Συντάγματος, κάθε ψήφισμα αὐτῆς τῆς συνεδριάσεως θὰ ἦταν ἄκυρο. Ἄρα ἤ ἔπρεπε νὰ ἀντικατασταθῇ ὁ βο(υ)λευτὴς* ἤ νὰ πᾶμε σὲ ἐκλογές.
Φυσικὰ οὔτε ἕνας ἀπὸ τοὺς «ἐκπροσώπους» μας ἐπέλεξε τὴν παραίτησι. Οὔτε λόγος φυσικὰ γιὰ συνολικές, κομματικὲς παραιτήσεις. Οὔτε κἄν ἡ Ἀλέκα καὶ ὁ Ἀλέξης. Οὔτε κι ὁ Καμμένος, ποὺ βγῆκε, εἶπε ἀλλὰ μετὰ ἔσπευσε νὰ χωθῇ ξανὰ στὸ …καβούκι του.
Ἀποτέλεσμα; Ἡ σημερινὴ κατάντια.
Ἐδῶ ὅμως σήμερα ἔχουμε ἄλλο θέμα. Θέμα παραιτήσεως τῆς Χρυσῆς Αὑγῆς ἀπὸ τὸ κΥνοβούλιον. Κάτι ποὺ πράγματι, ἐὰν συνυπολογίσουμε φυσικὰ καὶ τὸν βουλευτὴ ἐπικρατείας, ὁδηγεῖ ἄμεσα τὴν χώρα σὲ ἐκλογές.
Χμμμμ…
Καί γιατί δέν τό ἔκανε ἔως τώρα ἡ Χρυσῆ Αὐγή βρέ παιδιά; Γιατί περίμενε νά φθάσῃ στό νά παρά πέντε, ἤ ὀρθῶς στὸ καὶ τέταρτο, πρό κειμένου νά παραιτηθῇ;
Ἐν τάξει… Εἶναι οἱ κακοὶ τῆς ὑποθέσεως!!!  Σὰν κακοὶ ποὺ εἶναι ὅμως ἐάν, τὴν στιγμὴ ποὺ μόλις ἐξελέγησαν, πήγαιναν σὲ παραίτησι, τότε θὰ γίνονταν ἀκόμη πιὸ …κακοί. Ἄρα μπῆκαν κι αὐτοὶ στὸν χορὸ καὶ χόρευαν κατὰ πῶς ἔπαιζε ὁ Μπένυ κι ὁ Ἀντωνάκης.
Καὶ πέρασε τὸ δεκαπεντάμηνο καὶ φθάσαμε στὸ ἐδῶ καὶ τώρα, ποὺ ἀπὸ τὰ ὑψηλὰ ξαφνικὰ πέφτουν στὰ πολὺ χαμηλά… Στὰ …ἄπατα, γιὰ τὴν ἀκρίβεια!!!
Τί πρέπει νά κάνουν λοιπόν; Νά μείνουν μέσα στήν …πηγάδα ἤ νά πατήσουν ὅπου ὅπου καί νά βγοῦν ἔξω;;

Ἡ καλλιτέρα ἀπόφασις ποὺ ἄκουσα τὰ τελευταία χρόνια, ἀπὸ στόμα πολιτικοῦ,  εἶναι αὐτή. Ἡ παραίτησις ὅλων τῶν βουλευτῶν τοῦ κόμματος!!!
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν τὴν ἄκουσα. Τὴν διάβασα. Διάβασα πὼς πλανᾶται σὰν σκέψις… Ὄχι ἀκόμη σὰν ἀπόφασις…
Ἀλλὰ πιστεύω πὼς πράγματι θὰ ἀνατρέψῃ ὅλο τὸ πολιτικὸ κατεστημένο μία τέτοια ἀπόφασις!!!
Ὄχι διότι θὰ παύσῃ τὸ κυνηγητὸ ποὺ τοὺς κάνουν*
, ἀλλὰ γιατὶ θὰ ἀποδείξουν πὼς τὸ λέει ἡ περδικούλα τους.
Ἀκόμη κι ἐὰν δὲν συμφωνῶ μαζύ τους, σὲ πάρα πάρα πολλὰ θέματα, ὀφείλω νὰ θαυμάσω τὴν σκέψι καὶ τολμῶ νὰ ὁμολογήσω πὼς μία τέτοια ἀπόφασις δηλώνει κότσια. Μακάρι νὰ τὴν πάρουν…
Μακάρι… Μᾶς λείπει τὸ γέλιο τώρα τελευταῖα καὶ τὸ χρειαζόμαστε….

Φαντάζεστε τό τί θά πάθουν οἱ λοιποί κουδουνισμένοι; Φαντάζεστε τόν πανικό τους; Φαντάζεστε τόν Ἀντωνάκη νά πρέπῃ νά ἀντιμετωπίσῃ καί τίς ἐκλογές ἀλλά καί μίαν πράξι ἀνδρῶν; Ὤ, ναί… Διότι ὁ Ἀντωνάκης τώρα τελευταῖα πιὸ πολὺ σὲ …γυναικοῦλες ταιριάζει τὴν συμπεριφορά του…
Ὅσο γιὰ τοὺς ἄλλους… Ἔ, ἐκεῖ πιὰ θὰ πέσῃ τὸ τρέξιμο τοῦ …Λούη!!!
Καὶ εἰλικρινῶς, ἐμεῖς, οἱ ἀπ΄  ἔξω, χρειαζόμαστε τὸ γέλιο περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά… Τώρα εἶναι μία πολὺ καλὴ στιγμὴ γιὰ νὰ πάρουμε λίγο ἀπὸ τὸ αἷμα μας πίσω!!!
Μόνον νὰ μὴν τοὺς προλάβουν. Μόνον νὰ μὴν ἀνακοινώσῃ πρῶτος ὁ Ἀντωνάκης πὼς θέλει ἐκλογὲς ἐδῶ καὶ τώρα…
Ἐὰν συμβῇ αὐτὸ τὴν πάτησαν τὰ παλληκάρια καὶ οἱ παλληκαράδες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, διότι θὰ βγοῦν καὶ κλαμένοι καὶ δαρμένοι, ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἱστορία.
Ἐάν ὅμως παραιτηθοῦν πρῶτοι; Τί θά γίνῃ; Θά αἰσθάνονται προδομένοι οἱ ψηφοφόροι τους; Μὰ θὰ γίνουν ἀμέσως ἐκλογές… Δὲν μποροῦν νὰ κρατηθοῦν στὶς θέσεις τους…

(Φτοῦ…
Ἐὰν πάντως πράγματι ἀποφασίσουν παραίτησι πρέπει νὰ ἀναβάλω κάτι σχέδια ποὺ εἶχα γιὰ τὶς ἐπόμενες ἑβδομάδες… Δυστυχῶς θὰ πρέπῃ νὰ περιμένω μετὰ τὶς ἐκλογὲς νὰ πραγματοποιήσω τοὺς προγραμματισμούς μου…
Δὲν εἶναι σωστὸ αὐτό…
Διόλου σωστὸ δὲν εἶναι! Ἀλλὰ προέχει, γιὰ τὶς παροῦσες συνθῆκες, ἡ διασκέδασις!!! Εἴπαμε, ἀνάγκη!)

Φιλονόη

*Ἡ Ἄννα Βαγενᾶ, ὅταν ἐγκατέλειψε τὸ μΠατΣοΚ ἡ Πέμη Ζούνη, ἔσπευσε νὰ τὴν ἀντικαταστήσῃ, γιὰ νὰ καλύψῃ τὸ κενό. Τὸ αὐτὸ καὶ μὲ κάτι ἄλλα κουδουνισμένα, ὅπως γιὰ παράδειγμα με τὴν παραίτησι Στασινοῦ καὶ τὴν ἀντικατάστασί του ἄμεσα.

** Εἶναι καὶ ἡ ἀπόφασις γιὰ τὸ δημοψήφισμα, ποὺ δὲν ἔγινε ὅμως, ἀπὸ τὸν GAP. Ἀλλὰ δὲν ἔγινε… Συνεπῶς… Παραμένει πάντα ὅμως μία καλὴ ἀπόφασις!!!

***Ἡ προσωπική μου γνώμη, γιὰ τὸ εἶδος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἔχει κατατεθῇ πολλάκις. Τὴν θεωρῶ, πολιτικῶς, ὡς τὴν …δεξιὰ τῆς ἀριστερᾶς. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο τόσο μίσος ἀπὸ τοὺς λοιπούς, ἀριστεροὺς καὶ «ἀριστερούς». Αὐτὸς ὁ σοσιαλισμὸς εἶναι μονοπωλιακὸς βλέπετε… Ποιός ξεχνᾷ  ἐκεῖνο τό ἀμίμητον «ὁ λαός δέν ξεχνᾶ τί σημαίνει δεξιά»; Ἔ; Ἰδοῦ λοιπόν, στὴν πράξι πλέον, ἡ πραγματικότης τους.

Σημείωσις

Ἑφ΄  ὅσον συζητᾶμε γιὰ πολιτικὰ συστήματα, διότι αὐτὰ ὑποτίθεται ἐκφράζονται μέσα ἀπὸ τοὺς δύο ἀκραίους πυλῶνες τῆς πολιτικῆς μας σκηνῆς, θὰ πρέπῃ, ἀναγκαστικῶς, νὰ ἀνατρέξουμε στὰ πρόσωπα ποὺ πρῶτα ἐφήρμοσαν αὐτὰ τὰ συστήματα. Τὸν Χίτλερ καὶ τὸν Στάλιν.  Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, πέραν τοῦ συμφώνου μὴ ἐπιθέσεως, Γερμανίας-Σοβιετικῆς Ἐνώσεως, (Σύμφωνον Ῥίμπεντροπ Μολότωφ) ἔχουμε κοινὲς τακτικές, σὲ κάθε τομέα προπαγάνδας, κι ἀπὸ τοὺς δύο παρανοϊκούς. Μπορεῖτε νὰ μελετήσετε τὸ παρακάτω κείμενον,

Κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ.

γιὰ νὰ διαπιστώσετε τὸ πόσο κοινὸς δρόμος ἦταν ὁ δρόμος τους. Καὶ ἰδίως γιὰ τὸ πόσο κοινὴ ἦταν ἡ βία ποὺ χρησιμοποίησαν.
Καὶ οἱ δύο σοσιαλιστές. Καὶ οἱ δύο κτήνη. Καὶ οἱ δύο γενοκτόνοι.
Τὰ ἀποτελέσματα φυσικὰ γνωστότατα.

 σχετικὰ κείμενα

Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία βγαίνει σὲ ὅλα τὰ χρώματα!!!

Θές νά σοῦ ἀπαντήσω στό «γιατί ὄχι ἐθνικοσοσιαλιστές»;

φωτογραφία

(Visited 38 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Θά τολμήσῃ νά παραιτηθῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγή;

 1. Έπρεπε να παραιτηθούν, αμέσως μετά την εκλογή τους ; Πώς θα εξυπηρετούσε αυτό το καλό της χώρας ; Είναι αστεία και εμπαθή αυτά που γράφεις. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

  • Ἔχω τὴν αἴσθησι, πὼς πρέπει νὰ εἴμαστε ἔντιμοι, σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς, ποὺ διαβιοῦμε.
   Αὐτὸ σημαίνει πὼς πρέπει νὰ «ἀποστασιοποιοῦμε» τοὺς ἐαυτούς μας ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ νὰ μποροῦμε νὰ τὰ βλέπουμε ἀπὸ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλυτέρα ἀπόστασι. Αὐτὸ σημαίνει ἐπίσης πὼς δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐπηρεάζουν τὰ ὅποια συναισθήματά μας, θετικὰ ἤ ἀρνητικά, γιὰ τὸ ὁποιοδήποτε ζήτημα.
   Τὰ ὅσα λοιπὸν γράφω, ἐὰν δὲν τὸ κατάλαβες, ἦταν ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ ἔπρεπε νὰ γίνῃ τώρα. Δῆλα δὴ νὰ παραιτηθοῦν τὴν στιγμὴ ποὺ ἄρχισαν νὰ διαδίδονται οἱ φῆμες γιὰ τὴν μεθόδευσι τοῦ νὰ βγῇ ἐκτὸς νόμου ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Ὄχι νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἐκλογῆς τους. Ποιό θά ἤταν ἄλλως τέ τό νόημα νά παραιτηθοῦν τότε; Τώρα διώκονται, ὄχι πρὸ δεκαπέντε ἤ δεκαέξι μηνῶν…
   Ποῦ τό βασίζω; Ἐὰν δὲν ἔγινε σαφὲς στὸ κείμενον, τότε νὰ τὸ ἐπαναλάβω. Πιστεύω πὼς εἶναι ἀντισυνταγματικὲς οἱ διώξεις, διότι στοχεύουν στὸν πολιτικὸ ἀφανισμὸ τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος κι ὄχι στὰ πρόσωπα. Κατ’ ἐπέκτασιν θὰ μποροῦσαν, ἐὰν πράγματι ἤθελαν κι αὐτοὶ ποὺ χειρίζονται τὰ τῶν διώξεων, νὰ «χειρίζονται» δικαίως καὶ τὰ τῆς δικαιοσύνης, καὶ φυσικὰ νὰ ἑστιάσουν στὶς πράξεις τῶν προσώπων κι ὄχι συνολικῶς στὸ κόμμα.
   Εἶναι λίγο πιό σαφές τώρα;

Leave a Reply