Τί ἔγινε; Τήν ξεχάσαμε τήν Χρυσῆ Αὐγή;

Τί ἔγινε; Τήν ξεχάσαμε τήν Χρυσῆ Αὐγή;4Ἐχθὲς τὸ πρωΐ μοῦ τηλεφώνησε φίλος γιὰ νὰ μὲ ἐνημερώσῃ γιὰ τὰ νέα δεδομένα ποὺ μᾶς ξημερώνουν.
Ἔβλεπε τὸν Παπαδάκη στὸν ΑΝΤ1 καὶ ὁ ἄνθρωπος …τράβαγε τὰ μαλλιά του!!! (Ὅσα τοῦ ἔχουν ἀφήσῃ!!!)
Ἐκεῖ λοιπόν, οὔτε λίγο οὔτε πολύ,  οἱ «κύριοι» Κουκουλόπουλος, Παπαδημούλης, Παπαδάκης, Τραγάκης μαζὺ μὲ τὸν Κασσιμάτη τὸν Μαριᾶ καὶ τὸν Δελλατόλα, διεπίστωσαν, βάσει ἀποκαλύψεων, πὼς πάει, μᾶς τελείωσαν τὰ ταμεία τοῦ κράτους… Ἄδειασαν λέμεεεεε!!!
Οὔτε ἕναν μήνα ζωῆς ἔχουν…
Οὐσιαστικῶς οὔτε τόκους, πολλῷ δὲ μάλλον μισθοὺς καὶ συντάξεις, μποροῦν νὰ πληρώσουν τὸν ἐπόμενον μήνα. Κι ὅλα αὐτὰ ἀπὸ διαπιστώσεις ποὺ ἔκαναν οἱ ἀνεξάρτητες ἐπιτροπὲς τῆς βο(υ)λῆς, οἱ ὁποῖες ἐλέγχουν κι ἐρευνοῦν τὸ ἐὰν θὰ μποροῦσαν νὰ καταθέσουν προτάσεις προϋπολογισμοῦ!!!
Τζίφος…
Πρᾶμα, ποὺ λέν στὴν Κρήτη…
Ἄδεια ταμεῖα… Ἄδειες τσέπες… Κι ὁ Στουρνάρας ἔπαθε τὸ μεγάλο του ΣΟΚ!!! Ἤ κι ἀμόκ!!!
Ὁ φουκαρᾶς… Μόλις δύο ἡμέρες πρὶν ἀναφερόταν σὲ ἀνάπτυξι, σὲ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίσι, σὲ ἐπενδύσεις…
Κοινῶς; Μᾶς παραμύθιαζε ὁ Γιάννης ὁ …«φονιᾶς».
Πάλι ἐλπίδες πωλοῦσε δεξιὰ κι ἀριστερά, μήπως καὶ σώσῃ τὸ τομάρι του… Κάτι ποὺ δὲν σώζεται καὶ τὸ γνωρίζει φυσικά… (Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἰσχυριζόταν πὼς «δικαιώθηκε»!!! Πόσο πιό ἠλίθιος πιά μπορεῖ νά εἶναι κάποιος ἠλίθιος;)

Τί συνέβῃ ὅμως ἐχθές;
Γιατί ἀπό ἐκεῖ πού τό 100% τῶν ἐφημερίδων, στὸ 100% τῶν θεμάτων τους καὶ τῶν πρωτοσελίδων τους, καθὼς καί ὅλων τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαθλιώσεως ἠσχολοῦντο μόνον μέ τό «τέρας» τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, μᾶς ξημέρωσαν μέ θέματα περί οἰκονομίας καί περί παιδείας καί περί ἀεροδρομίων καί περί τέλος πάντων τοῦ κακοῦ τους τοῦ καιροῦ; Ἔπαψε νά πουλᾶ ἡ Χρυσῆ Αὐγή ἤ μήπως τρέχουν νά μαζέψουν τούς …κώλους τους διότι φθάνουμε στό ἐπίμαχον σημεῖον τοῦ …χοροπηδήματός τους;

Τί ἔγινε; Τήν ξεχάσαμε τήν Χρυσῆ Αὐγή;3

Λοιπόν…
Γιὰ νὰ βάζουμε τὰ ζητήματα, ἕνα ἕνα, στὴν θέσι τους.
Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν διώκεται πραγματικῶς ἀλλὰ …θεατρινιστικῶς!!! Μία παράστασις τῶν κρατούντων εἶναι, γιὰ νὰ ῥίξουν στάκτη στὰ μάτια μας καὶ νὰ «κλείσουν» ἄλλες ὑποθέσεις. Παραπλάνησις λέγεται αὐτό… Ἤ ἄλλως συσκότισις… Γνωστὴ ἡ συνταγή…

Παραδείγματα, ποὺ πρέπει νὰ ἐρευνήσουμε, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ τὶ καὶ ἀπὸ ποῦ θέλουν νὰ ἀποστρέψουν τὸ βλέμμα μας.

 • Νά ἐρευνήσουμε λοιπὸν τὸ τὶ ἀκριβῶς ζητᾶ ἡ τρόικα ΤΩΡΑ ἀπὸ τὴν κυβέρνησι, γιὰ νὰ μὴν καταῤῥεύσῃ ἐντὸς τῶν ἐπομένων δεκαπέντε  ἤ τριάντα ἡμερῶν.
 • Νὰ ἀναζητήσουμε τὸ ποῦ πῆγε, ἤ ποὺ θὰ πάῃ, τὸ πραγματικὸ ποσὸ τῶν χρημάτων τοῦ ΕΣΠΑ, γιὰ νὰ καταλάβουμε ποιοὶ προορίζεται νὰ ἐπιβιώσουν καὶ ποιοὶ νὰ ψοφήσουν.
 • Νὰ δοῦμε τὸ ἐὰν βγαίνῃ, ἤ δὲν βγαίνῃ, τὸ σχέδιο προϋπολογισμοῦ, βάσει νέων, σαφῶν πλέον, διαπιστώσεων-ἀνακοινώσεων, ἀπὸ τὴν ἀνεξάρτητο ἐπιτροπὴ τῆς βουλῆς,  ποὺ τὸν μελετᾶ.
 • Νὰ ἐρευνήσουμε ἐπίσης τὸ τὶ συμβαίνει μὲ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Ποιός ἀπεφάσισε, μέ ποιάν λογική σκεπτόμενος καί μέ ποιό δικαίωμα, νά χαρίσῃ τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας στούς Βαρδαρσκανούς;
 • Νὰ ἀναζητήσουμε τὸ τὶ σημαίνει σήμερα «κατάῤῥευσις τῶν τραπεζῶν» καὶ πῶς τὴν ὁρίζουν αὐτοί. Διότι τώρα πιὰ τὸ πλιάτσικο ὁλοκληρώθηκε, ἄρα καὶ οἱ τράπεζες …«κλείνουν», ἐφ’ ὅσον πρῶτα ἔχουν ἁρπάξῃ ἀκόμη καὶ τὴν μπουκιὰ ἀπὸ τὸ στόμα τῶν παιδιῶν μας, γιὰ νὰ μείνουν οἱ Ἕλληνες νηστικοί, διότι  οἱ ἐλπίδες φυσικὰ δὲν τρώγονται… 
 • Νὰ διαπιστώσουμε τὶς αὐξήσεις, ποὺ ἀπεφάσισαν,  κατὰ τοὐλάχιστον ἐννέα λεπτὰ ἀνᾲ λίτρο, σὲ καύσιμα καὶ σὲ ὑγραέριο.
 • Νὰ ἐλέγξουμε τὰ νέα τιμολόγια τῆς ΔΕΗ. ποὺ συντόμως, βάσει ἐντολῶν τρόικα, τίθενται στὰ τιμολόγια. Ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀνεβάζουν τὸ ἐπίπεδον διαβιώσεως τῶν Ἑλλήνων σὲ ἐπίπεδα τέτοια ποὺ θὰ ἀναφερόμαστε τώρα πιὰ σὲ ἐπίσημο γενοκτονία.
 • Νὰ ἀναζητήσουμε τὸ πῶς θὰ μᾶς ἁρπάζουν τὰ σπίτια γιὰ χρέη μικρότερα τῶν πέντε χιλιάδων εὐρὼ πρὸς τὶς ἐφορίες.
 • Νὰ διαπιστώσουμε πὼς ναί, ἀπηγόρευσαν τοὺς σπόρους μας ἀπὸ τὴν ἐλευθέρα διακίνησι, στερῶντας μας τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσι.
 • Νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κατάῤῥευσι διαφαίνεται καὶ ἡ ὁλοκλήρωσις τοῦ πλιατσίκου ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ τοὺς τροϊκανούς.
 • Νὰ βεβαιωθοῦμε πὼς ναί, οἱ τεθέντες σὲ διαθεσιμότητα ὑπάλληλοι, ἀπὸ κάθε τομέα τοῦ δημοσίου,  εἶναι ΠΕΡΙΤΤΟΙ καὶ τελικῶς ἔνα βῆμα πρὸ τῆς ὁριστικῆς ἀπολύσεως.
 • Νὰ πάρουμε ἀπόφασι πὼς εἶτε ὑπάρχῃ, εἶτε δὲν ὑπάρχῃ συλλογικὸ ἔγκλημα, στὸν φόνο τοῦ Φύσσα, τροφοδοτεῖται πολὺ συνειδητὰ καὶ μεθοδευμένα ὁ ἐμφύλιος καὶ ὁ διαχωρισμὸς σὲ «καλοὺς» καὶ «κακούς».
 • Νὰ ἀναζητήσουμε τὸ ποῦ πῆγε καὶ κρύφτηκε ἡ «λίστα Λαγκάρντ».
 • Νὰ προσέξουμε τὸ πῶς «θάφτηκαν» τὰ καταγγελθέντα ἐγκλήματα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν εἰσαγγελία, ποὺ διέπραξε τὸ μΠατΣοΚ καὶ ἡ Νου-Δοῦλα, ὅλες τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἄν καὶ προσφάτως κατετέθῆ συγκεντρωτικὸς φάκελλος στὴν Εἰσαγγελία!!!
 • Νὰ δοῦμε στὰ μάτια τοὺς ἑαυτούς μας καὶ νὰ ἀποφασίσουμε ἐὰν αὐτὴν τὴν δημοκρατία θέλουμε… Ἤ ἐὰν τέτοιοι, συνεργοὶ σὲ ἕνα ἀκόμη ἔγκλημα, θέλουμε νὰ παραμείνουμε.

Συνεπῶς, μόνον μὲ αὐτὰ τὰ ἤδη γνωστά, ποὺ μαθαίνουμε κυριολεκτικῶς μὲ τὸ σταγονόμετρο, μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ προσθέσουμε ἕναν ἀκόμη λόγο γιὰ τὸ θέατρον «τῶν διώξεων κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς».
Δὲν μπορῶ νὰ ἀποφανθῶ γιὰ τὸ ἐὰν τὰ «παλληκάρια» καὶ οἱ «κοπελιὲς» τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι διαμάντια ἤ κάρβουνα. Δὲν τοὺς γνωρίζω.
Μπορῶ ὅμως μετὰ βεβαιότητος νὰ σᾶς δηλώσω πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό, σκηνικὸ τοῦ παραλόγου, στόχο ἔχει ἐμᾶς κι ὄχι τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ  εἶναι μία ὑπόθεσις ποὺ πασχίζουν κάποιοι νὰ ἐλέγξουν, γράφοντας φυσικὰ στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους, τὶς ὅποιες τάσεις τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ξέθαψαν καὶ τὸ …«πτῶμα», τὸν Καρατζαπαίρνη, μήπως καὶ μπορέσουν νὰ ἐπιτύχουν τὰχύτερα τὰ σχέδιά τους.
Τὸ πρόβλημα ὅμως παραμένει.
Ἡ συσκότισις ποὺ ὑποστήκαμε τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἦταν ἀπὸ κωμικοτραγικὴ ἔως τραγική.
Μόλις τὰ ταμεῖα ἐδήλωσαν «ἀνικανότητα ἱκανοποιήσεως» τῶν προσκαίρων ἀναγκῶν, τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, σύσσωμος ὁ πολιτικὸς κόσμος ἔπεσε μὲ τὰ μοῦτρα νὰ τὸ «διαχειριστῇ»… Ὄχι πραγματικά… Ἐπικοινωνιακά… Τὶς ἐντυπώσεις πάλι θέλουν νὰ κερδίσουν!!!
Ὥρα εἶναι τώρα νὰ σκάσῃ μία …καραμπινάτη βόμβα κι ὁ «θρίαμβος» νὰ μετατραπῇ σὲ βάλτο… ἤ καὶ σὲ «σάλτο μορτάλε»!!!

Δυστυχῶς τὴν πατήσαμε Ἕλληνες.
Τὴν πατήσαμε διότι ἐπιλέξαμε τοὺς κουδουνισμένους νὰ μᾶς κυβερνήσουν, οἱ ὁποῖοι ἔθεσαν τὸν Μπένυ, ἀρχηγὸ κόμματος τοῦ 5%, ἐπὶ κεφαλῆς στὸ ὑπουργεῖον ἐξωτερικῶν.
Τὴν πατήσαμε διότι πιστέψαμε στὶς ἀνισοῤῥοπίες τους, περὶ ἐξόδου ἀπὸ τὴν κρίσι…
Τὴν πατήσαμε διότι κωφεύσαμε στὶς καταγγελίες περὶ ἀντισυνταγματικότητος κάθε τους ὑπογραφῆς.
Τὴν πατήσαμε, διότι ναί, ἀκόμη καὶ σὲ τόσο κρίσιμες περιόδους, πάλι τὸ τομάρι μας σκεφθήκαμε… Πάλι τὴν βολή μας, γιὰ νὰ καταθέσουμε τὴν ψῆφο μας.
Ἀκόμη καὶ τώρα ὅμως, ποὺ ἡ συσκότισις δὲν ἔπιασε, ἐμεῖς βλέπουμε τὸ τυρὶ κι ὄχι τὴν φάκα.
Ἡ φάκα εἶναι ἐδῶ μὲ ἐμᾶς μέσα της…
Καὶ δυστυχῶς, γιὰ ὅλους μας, θὰ τὸ πιοῦμε ὅλο τὸ πικρὸ ἐτοῦτο ποτήρι.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Πιστεύω βαθύτατα πὼς στὸ πέρας τοῦ δρόμου ὑπάρχει Φῶς. Ὅμως ὁ δρόμος εἶναι μακρύς, ἀνηφορικός, δύσβατος. Θέλεις πολλὰ πολλὰ κουράγια γιὰ νὰ τὸν περάσουμε.

 

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 84 times, 1 visits today)
Leave a Reply