Καὶ ἡ ὥρα τῆς πτώσεως τοῦ Μπένυ φθάνει…

Καὶ ἡ ὥρα τῆς πτώσεως τοῦ Μπένυ φθάνει...Ἔχουμε ἀντιπρόεδρο κυβερνήσεως ποὺ ὅμως ἡ κυβέρνησις, παρέα μὲ τὴν ἀντιπολίτευσι, προετοιμάζεται  νὰ διώξῃ νομικά.
Δῆλα δή, ἄν καὶ γνωρίζουν τὸ εἶδος τοῦ Μπένυ, τὸν ἔκαναν ἀντιπρόεδρο. Διότι δὲν τοὺς προέκυψε τώρα ὁ φάκελος μὲ τὶς ἀτιμίες του. Αὐτὰ εἶναι γνωστὰ στοὺς κύκλους τους, καθὼς καὶ σὲ ἀρκετοὺς νομικοὺς καὶ εἰσαγγελεῖς.
Ποιός ὅμως τολμᾶ νά πειράξῃ τόν Μπένυ, εἰδικῶς ὅταν βγαίνει νά προειδοποιήσῃ κυβέρνησι κι ἀντιπολίτευσι, πώς τούς κρατᾶ καλά μέ πολλούς τρόπους;

Τί νομίζετε; Ψηφιακή φωτοτυπία τῶν ἀμυντικῶν σχεδίων τῆς χώρα διέθετε ἤ ψηφιακές φωτοτυπίες τῶν ὅσων χρειαζόταν γιά νά μήν παραπεμφθῇ τότε σέ ἐπιτροπή ἐλέγχου; Λέτε νά ἦταν τόσο ἠλίθιος γιά νά ξεσηκώσῃ τέτοιαν θύελλα ἀντιδράσεων εἰς βάρος του, ἀποκαλύπτοντας κάτι πού θά ξεσήκωνε τήν γενική δυσαρέσκεια; Χαρτὶ ἔπαιξε… Χαρτί…
Δὲν εἶναι ἠλίθιος. Κάθαρμα εἶναι…

Ἐπίσης, ἄν καὶ γνωρίζουν ἐκεῖ στὴν κυβέρνησι πὼς τὸ μπουλούκι του δὲν μαζεύει οὔτε τὸ 5% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, παρὰ ταὔτα τὸν κρατοῦν ἐκεῖ μέσα, γιὰ νὰ μᾶς γυρίζουν ἀνάποδα τὰ στομάχια καθημερινῶς καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἐξοργίζουν ὅλο καὶ περισσότερο. Γιατί; Δέν ἔχουν ἄλλους, πού νά εἶναι καί πιό συμπαθεῖς καί λιγότερο ἐπικίνδυνοι;
Ἔχουν… Ἁπλῶς, θέλουν νὰ τὸν ἐξολοθρεύσουν… Ἀφῆστε δὲ ποὺ κάνει καὶ τὶς βρώμικες δουλειές…
Φταίει ὁ Σαμαρᾶς γιά τήν ἀποδοχή τοῦ ὀνόματος γιά τήν Βαρδάρσκα; Ὄχι, δὲν φταίει… Φταίει ὁ Μπένυ. Αὐτὸς τὸν ἐκπροσωποῦσε στὶς συζητήσεις…
Καί μόνον αὐτό;

Ὁ γενικὸς σκηνοθέτης τῆς καταστροφῆς, δὲν πρέπει νὰ πληρώσῃ μόνον γιὰ τὶς σκηνοθεσίες τους. Πρέπει νὰ πληρώσῃ θεαματικά… Πρέπει νὰ τοῦ φορτώσουν πολλὰ ἐγκλήματα, πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα καὶ ὁ ἴδιος θὰ μποροῦσε νὰ κάνῃ καὶ γιὰ νὰ ἐξιλεωθοῦν, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ μᾶς «ἡρεμήσουν»… Τὸ βλέπουν ξεκάθαρα… Τὸ μάτι μας γυαλίζει ἐπικίνδυνα…

Θά θυσιάσουν λοιπόν τόν Μπένυ;
Ὤ, ναί… Ἔτοιμο τὸν ἔχουν.
Καὶ μαζύ του θὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλοι…

Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Θεάματα μᾶς προσφέρουν γιὰ νὰ ξεχνᾶμε τὴν ἀνάγκη τοῦ ἄρτου.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply