Τὸ Ἑλληνικὸ χρέος ἀνεβαίνει… κι ἀνεβαίνει… κι ἀνεβαίνει…

Τὸ Ἑλληνικὸ χρέος ἀνεβαίνει... κι ἀνεβαίνει... κι ἀνεβαίνει...Σημερινὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat.
Τὸ Ἑλληνικὸ χρέος ἀνεβαίνει καὶ τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ἡ Εὐρωπαϊκή Στατιστικὴ  Ὑπηρεσία.
Ἀπὸ 300 δις εὐρώ, ποὺ ἔφθασε πέρυσι, ξεπέρασε τὰ 316 δὶς μέχρι στιγμῆς. Τὸ δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2013 χρωστᾶμε 16 δὶς περισσότερα ἀπὸ πέρυσι.

Μετὰ ἀπὸ συγχωνεύσεις σχολείων καὶ νοσοκομείων, μετὰ ἀπὸ μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων, μετὰ ἀπὸ ἀπολύσεις στὸ δημόσιο, μετὰ ἀπὸ κλείσιμο δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, μετὰ ἀπὸ εἰδικοὺς φόρους καὶ χαράτσια, τὸ Ἑλληνικὸ χρέος πρὸς τρίτους (διεθνεῖς τοκογλύφους) ἀνεβαίνει σταθερά, διαλύοντας τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ τῆς χώρας.

Θὰ ἀναρωτηθεῖτε ἴσως γιὰ τὸ πῶς γίνεται νὰ πληρώνουμε, ὡς πολῖτες, τόσους φόρους κι ἐνὦ ὑποχρεωνόμαστε σὲ τέτοια λιτότητα, τελικά τό χρέος νά ἀνεβαίνῃ;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι τόσο ἁπλῆ!!!
Τὸ εὐρὼ ἀποτελεῖ τὸ πρόβλημα!
Ἡ μεγαλύτερη κι ἐξυπνότερη οἰκονομικὴ κομπίνα δεκαετιῶν.
Δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι οἰκονομολόγος γιὰ νὰ καταλάβῃς ὅτι ὅλο αὐτὸ δὲν βγάζει κάπου. Ἐδῶ καὶ τρία χρόνια ἀκοῦμε συνεχῶς γιὰ ἀνάπτυξη ποὺ θὰ ἔλθῃ ἀπὸ κάποιον.
Θέλετε νά μάθετε ποιός εἶναι αὐτός ὁ κάποιος;
Εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ἀγοράσῃ τὰ πάντα, δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ τομέα, ἀπὸ μία προδοτικὴ κυβέρνηση δοσιλόγων, καὶ θὰ μπορῆ νὰ ἐξαθλιώνῃ ὅπως θέλει καὶ ὅσο θέλει τὸν Ἕλληνα πολίτη.

Στὸ παιχνίδι ποὺ μᾶς ὑπεχρέωσαν νὰ παίξουμε, θὰ εἴμαστε πάντα οἱ χαμένοι. Ἡ ἀλλαγὴ θὰ ἐπέλθῃ μόνον ὅταν ὁ Ἕλληνας θὰ καταλάβῃ πὼς πρέπει νὰ πολεμήσῃ τὸ διεθνὲς Σιωνιστικὸ λόμπυ.
Ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτόν του, οὔτε γιὰ τοὺς συνέλληνες, ἀλλὰ γιὰ τὰ ἀγένητα παιδιά του, ποὺ ἐὰν καταφέρουν καὶ γεννηθοῦν, θὰ εἶναι καταδικασμένα στὴν δουλεία, τὴν ἀμάθεια, τὴν ἐξαθλίωση.

Ἀναρωτηθεῖτε λοιπόν… Τί μέλλον θέλετε γιά τήν Ἑλλάδα καί γιά τούς ἐπομένους Ἕλληνες;
Δουλεία ἤ Ἐλευθερία;
Στὸ χέρι μας εἶναι!!! Ὄχι στὸ χέρι τους!!! 

Κύρος Μανούσκας

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply