Μὴν τὰ παρατᾶς ποτέ!!!

Μὴν τὰ παρατᾶς ποτέ!!!
Μὰ ποτέ!!!

Μὰ ποτέ…
Ἐὰν τὰ παρατήσῃς δὲν θὰ μάθῃς ΠΟΤΕ γιὰ τὸ ἐὰν βρισκόσουν ἕνα βῆμα, ἤ ἀκόμη, μίαν ἀνάσα, πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία!
Μὴν τὰ παρατᾶς λοιπὸν ποτέ… Ἐκτός…

Ἐκτὸς ἐὰν ὅλες οἰ δυνάμεις τῆς φύσεως «συνομωτοῦν» εἰς βάρος σου…
Ναί, τότε πρέπει νὰ τὰ παρατήσῃς…
Τότε ἀποδεικνύεται πὼς καὶ ὁ δρόμος εἶναι λάθος καὶ ἠ στάσις ζωῆς ἀλλὰ κυρίως ἡ στόχευσις…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 31 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Μὴν τὰ παρατᾶς ποτέ!!!

Leave a Reply