Οἱ δολοφόνοι μὲ τὶς γραβάτες.

Οἱ δολοφόνοι μὲ τὶς γραβάτες.1Μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι τὸ ξέσπασμα ἑνὸς συγγενοῦς μου, ποὺ πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, σὲ κάποιαν συγκέντρωσι, ἄρχισε νὰ οὐρλιάζῃ γιὰ τὴν ἐγκληματικὴ ὀργάνωσι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
Τὸν ἄκουγα γιὰ ὥρα καὶ χαμογελοῦσα… Ὅταν τελείωσε τὸν ῥώτησα:
«Δῆλα δή εἶναι καλλίτερο νά σέ καταστρέφῃ ὁ Τσοχατζόπουλος, πού σοῦ καταλήστευσε τήν σύνταξι; Εἶναι καλλίτερο νά ἔχῃ φάῃ μόνος του ὁ κάθε Μπένυ μερικά ὑποβρύχια; Εἶναι καλλίτερο νά καταστρέφουν τό μέλλον τῶν παιδιῶν σου καί τῶν ἐγγονῶν σου μερικοί χρυσοθῆρες πού χάρισαν τήν μισή Χαλκιδική στήν «Ἑλληνική Χρυσός»; Εἶναι καλλίτερα νά σέ σκοτώνουν οἱ δολοφόνοι, σιγά σιγά, φορῶντας γραβάτες;»

Ὁ καϋμένος… Κόντεψε νὰ πάθῃ ἀναφυλαξία, ἀποπληξία, ἐγκεφαλικό… Ὅλα μαζύ…. Δὲν ἤξερε τὶ νὰ πῇ…
Οἱ περισσότεροι γύρω μας ἔμειναν ἄναυδοι. Δὲν περίμεναν ΠΟΤΕ ἀπὸ ἐμέναν νὰ «ὑποστηρίξω» τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ τόσο ἀνοικτά. Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην δὲν περίμεναν ἀπὸ ἐμέναν νὰ «ἐπιτεθῶ» τόσο ἔντονα σὲ ἕναν σεβάσμιο ἡλικιακῶς συγγενή μας…

Σιωπὴ ἀκολούθησε…
Ὁ καϋμένος σηκώθηκε ἀναστατωμένος κι ἄρχισε νὰ ἀπαῤῥιθμῇ τὰ ἐγκλήματα τῶν χρυσαυγιτῶν. Τὸ πῶς κλωτσοῦν, τὸ πῶς κτυποῦν τοὺς εἰκονολῆπτες, τὸ πῶς βρίζουν, τὸ πῶς… Τέλος πάντων μας ἐπανέλαβε ὅλα αὐτὰ ποὺ βλέπει τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες στὴν ΤΟΥΒΟΥ τὸ πανελλήνιον…Οἱ δολοφόνοι μὲ τὶς γραβάτες.2

Τί νά τοῦ ἀπαντήσω; Τί νά τοῦ πῶ;
Πῶς νά τοῦ δείξω πώς τό πρόβλημά μας δέν εἶναι τό ἐάν ὁ χρυσαυγίτης ἔδωσε ἕναν κλῶτσο ἀλλά ἡ κατ’  ἐξακολούθησιν βία ποὺ ὅλοι μας βιώνουμε κάθε στιγμή. Ἀλλὰ εἴπαμε… Ἡ βία εἶναι μὴ ἀναγνωρίσιμος ὅταν σὲ ἔχουν ποτίσῃ καταλλήλως γιὰ νὰ τὴν ἀνέχεσαι…
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἡ κάθε Χρυσῆ Αὐγή.
Μὲ ἐνδιαφέρει μόνον τὸ νὰ παύσῃ ἡ βία…
Μὲ ἐνδιαφέρει νὰ φύγουν πρῶτα ἀπὸ ὅλους οἱ δολοφόνοι μὲ τὶς γραβάτες….
Τοὺς ἄλλους, αὐτοὺς ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως φέρονται ὡς ἐγκληματίες, δὲν τοὺς φοβᾶμαι… Αὐτοὶ μόνοι τους δηλώνουν τὸ εἶδος τους…
Περισσότερο μὲ τρομάζουν οἱ «ἀνθρωπιστές», οἱ «ἀντιφασίστες», οἱ «κύριοι»…
Αὐτοὶ φόρεσαν τὴν προβιὰ τοῦ προβάτου καὶ ξεσκίζουν τὶς σάρκες μας… Αὐτοὺς θέλω πρῶτα νὰ ἀποκαλύψω… Κι αὐτοί, γιὰ τὴν ὥρα, εἶναι οἱ πραγματικοί μου ἐχθροί…

Ὅταν θὰ τελειώσω μὲ τοὺς κρυφοὺς λύκους, τότε θὰ ἀναμετρηθῶ καὶ μὲ τοὺς ἄλλους. Ὅπου κι ἐὰν κρύβονται…

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ «κατὰ φύσιν» δὲν μὲ ἐνοχλεῖ. Τὸ «παρὰ φύσιν» μὲ κάνει νὰ θέλω νὰ γίνω ἐγὼ κάθε φυσικὸς νόμος καὶ κάθε φυσικὸν δίκαιον!!!

Οἱ δολοφόνοι μὲ τὶς γραβάτες.3φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 151 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Οἱ δολοφόνοι μὲ τὶς γραβάτες.

Leave a Reply