Ἀντι-εἰδήσεις 8 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 8 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Πρότασις μομφῆς κατὰ τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ τὸ Ἀλεξέι.
  Κι ἐδῶ ἀρχίζει πράγματι τὸ πανηγύρι… (Ἤ πανηΰρι, ποὺ ἔλεγε ἡ γιαγιά μου!!!)
  Τί θέλει νά ἀποδείξῃ;
  Τίποτα καλέ…
  Βοηθᾶ τὸ Ἀντωνάκι γιὰ τὴν ἡρωϊκὴ ἔξοδο…
  Εἴπαμε…
  Τὸ ἕνα χέρι νίβει τὸ ἄλλο καὶ τὰ δυὸ τὸ πρόσωπο…
 • Τὸ Ἀντωνάκι δὲν φοβᾶται τὴν πρότασι μομφῆς.
  Γιατί καλέ νά φοβηθῇ; Ἔχει πλᾶτες αὐτό…
  Τόσο Μπένυ δίπλα του; Μία πρότασι μομφῆς θά τόν τρομάξῃ;
 • Μόνον ὁ Δημαρᾶς ἀπέστειλε συλλυπητήρια γιὰ τοὺς νεκρούς.
  Μεθυσμένος θὰ ἦταν…
 • Μετὰ ἀπὸ καταγγελίες γιὰ  ἀκάλυπτες ἐπιταγές, δὲν γίνεται ἄρσις ἀσυλίας τῆς Μαρίας Διακάκη, βουλευτοῦ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ.
  Διότι, ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε καταλάβῃ, σὲ αὐτὸ τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν μπορεῖς νὰ κλέψῃς, νὰ  ἐξαπατήσῃς, νὰ φονεύσῃς καὶ νὰ παραμείνῃς ἀτιμώρητος, ἐὰν στέκεσαι ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ (ἀντί-)«συνταγματικοῦ τόξου».
  Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἁπλῶς σύρονται στὴν ἄβυσσο…
  Ἄρα, μόνη λύσις, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε, νὰ σταθοῦμε ἔξω ἀπὸ τὴν βο(υ)λή τους καὶ νὰ τοὺς προσκυνᾶμε!!!
 • Τὸ Φώτι καὶ τὸ Λοβέρδο σκέπτονται νὰ συνεργαστοῦν.
  Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μὲ ὅ,τι κι ἐὰν καταπιάστηκαν ἀπέτυχαν.
  Δύο ἀποτυχημένες κουδουίστρες μαζὺ ἴσως νὰ μειώσουν τοὺς κραδασμοὺς τῆς ἀποτυχίας τους…
  Ἴσως πάλι κι ὄχι…
  Πάντως καλοῦ κακοῦ, νὰ μὴν τοὺς ὑποτιμοῦμε… Εἶναι μεγάλη ἡ κουτάλα ποὺ χάνουν. Δὲν θὰ τὴν ἀφήσουν εὔκολα ἀπὸ τὰ χέρια τους.
 • Πρότασις ἄρσεως ἀσυλίας Βαρβιτσιώτου.
  Ποὺ ἀφορᾶ σὲ καταγγελίες γιὰ τὰ χρέη του ὡς δημάρχου.
  Ἄλλο ὅμως πρότασις κι ἄλλο ἄρσις ἀσυλίας…
  Στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν οἱ μόνες ἀσυλίες ποὺ ἀκυρώνονται εἶναι τῶν χρυσαυγιτῶν. Ὄχι διότι εἶναι καλλίτεροι ἤ χειρότεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ διότι δὲν ἀνήκουν στὸ  (ἀντι-)«συνταγματικὸ τόξο», γιὰ τὴν ὥρα…
 • Τὰ τσόκαρα κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα.
  Βουλευτὶς τῆς ΔΗΜΑΡ, ἡ Μαρία Γιαννακάκη,  ἰσχυρίστηκε, σὲ δελτίο εἰδήσεων, πὼς ἴσως, κατὰ πῶς λέγεται ἤ ἀκούγεται ἤ ψιθυρίζεται, τὸ διπλὸ φονικὸ ἔγινε γιὰ ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν, μεταξὺ ἀνθρώπων τῆς νύκτας, διότι ἔτσι τὸ λέει ὁ κόσμος…
  Νά ζητήσω νά τήν μαζέψουν ἤ τό ἔχουν ἐκεῖ μέσα συνήθεια νά μᾶς «πείθουν» πώς κάθε ἀνεγκέφαλο ἀνθρωποειδές ἔχει δικαίωμα νά κυκλοφορῇ ἐλεύθερα ὡς ἄνθρωπος;
  (Κυκλοφορεῖ πολύ μέσα στόν κόσμο ἤ τόν κόσμο τόν βλέπει ἀπό τήν τηλεόρασι; Διότι ἐξ ὅσων γνωρίζω αὐτή, καθὼς κι ὅλη ἡ ΔΗΜΑΡ, μόλις βλέπουν κόσμο τὸ βάζουν στὰ πόδια… Ξέρουν πολὺ καλὰ πὼς τὰ μνημόνια, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὸν κόσμο,  συντόμως θὰ τὰ «ἀποτιμήσουν» σὲ εἶδος!!!)
  Βᾶλτε τους μίαν τάπα λέμεεεεεεεεεεεεε……….!!!!!!!!
 • Κι ὁ Καπερνάρος ἔχει ἀδιευκρίνιστα ποσά, κατὰ τὸν ΣΔΟΕ, στὸν λογαριασμό του.
  5,5 ἐκατομμύρια εἰσῆλθαν στὸν λογαριασμό του, ἀλλὰ δὲν δικαιολογοῦνται καὶ δὲν φορολογήθησαν.
  Γιὰ νὰ δοῦμε, ἡ θεία κι ὁ θεῖος, κατὰ Καπερνάρο πάντα, θά ἔχουν πράγματι καλό ἄλλοθι γιά τόν βο(υ)λευτή;

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Δελτίον εἰδήσεων ἔξω ἀπὸ τὸ ῥαδιομέγαρον.
  Απὸ τὴν μία τοὺς καταλαβαίνω τοὺς ἀπολυμένους τῆς ΕΡΤ, κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἐκνευρίζομαι.
  Γιατί βρέ παιδιά; Οἱ μόνον ἀπολυμένοι εἶναι αὐτοί;
  Ὄχι, νὰ μὴν δεκτοῦν τὴν Μοίρα τους ἀλλὰ νὰ μὴν μᾶς τὸ παίζουν κάτι περισσότερο ἀπὸ ὅσα εἶναι καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι.
  Ἀπολυμένοι!!! Σκέτο λέμε!!! Ὄχι ἥρωες… Ἀπολυμένοι…
  Γιὰ νὰ γίνουμε ἥρωες, ὅλοι μας, πολλὰ ψωμιὰ ἔχουμε ἀκόμη νὰ φᾶμε… (Ἐὰν τὰ βροῦμε!)
 • Ἐντοπίστηκε ὁ δολοφόνος;
  Δὲν ἐντοπίστηκε ἀκριβῶς, ἀλλὰ μᾶλλον, κατὰ πῶς διαβάζουμε, γνωρίζουν τὸ ποιὸς εἶναι.
  Ὡραῖα…
  Καί τώρα; Θά τόν πιάσουν ἤ θά τούς δουλεύῃ;
  Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, θά σπείρῃ σέ ἀρκετούς ἀκόμη τόν θάνατο;
 • Οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καταγγέλουν τὸ «πλυντήριον Ἑλληνοποιήσεων» τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.
  Εἰσαγγελεὺς ἀνέλαβε τὶς ἔρευνες…
  Ὤ ῥὲ μάνα μου πανηγύρι ποὺ θὰ κάνῃ ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἔξω ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία!!!!  Τὴν βλέπω νὰ καίγεται πάλι τὴν πρωτεύουσα…
 • Συνταγματικὸ τὸ τέλος ἐπιτηδεύματος, κατὰ τὸ ΣτΕ.
  Περιμένατε κάτι διαφορετικό;
  Μά τί λέτε τώρα; Καί νά βγοῦν οἱ δικαστικοί ἀπό τήν κλίμακα τῶν σημερινῶν ἀμοιβῶν τους; Πᾶτε καλά;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • Μᾶς ψεκάζουν… Πολὺ μᾶς ψεκάζουν… Σκέτο…
 • Τεχνητὴ οὐροδόχος κύστη ὑπὸ δοκιμήν.
  Ἑτοιμάζεται κι αὐτό… Ἄν τὲ νὰ δοῦμε… Μόνον τεχνητὸ μυαλὸ δὲν ἔχουν ἀκόμη δημιουργήσῃ…
  Μὰ δὲν ἀρχοῦν…Κοντεύουν!

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἀνεχώρησε ἀπὸ τὴν χώρα, λόγῳ φοροδιαφυγῆς 3.000.000 εὐρώ, ὁ  Γιάννος Παπαντωνίου.
  Χμμμ…
  Χρωστᾶ τρία ἐκατομμύρια μόνον σέ φόρους;
  Τί νά ὑποθέσουμε λοιπόν γιά τά «δωράκια», τίς «ἐξυπηρετήσεις» καί τίς ὑπεξαιρέσεις;
  Διότι ἐὰν μόνον ἀπὸ φόρους κατάφερε νὰ μαζευτοῦν τρία ἐκατομμύρια, ἀντιλαμβανόμαστε τὸ πόσα λίγα γνωρίζουμε ἀκόμη γιὰ τὴν τρύπα ποὺ ἄνοιξε…
  Ποῦ πᾶς Γιάννο μ΄ ὅμως; Ποῦ πᾶς;
  Θά γλυτώσῃς νομίζεις; Ἔτσι λές; Ἔ; … 
 • Οἱ πλειστηριασμοὶ ξεκινοῦν τὸ 2014.
  Καὶ μία χαρὰ ποὺ τὴν πῆρε τὸ Μάκι…
  Τρίβει χέρια, πόδια, δίδει κουτουλιές…
  Τί στό καλό; Προμήθεια παίρνει ἀπό τίς τράπεζες, τούς διεθνεῖς τοκογλύφους καί τίς ἐκποιήσεις;
  Τόσο πολύ πιά;

 • Τὸ στουρναροΣτουρνάρι ἀγκομαχᾶ…
  Μὰ ἡ τρόικα δὲν πείθεται μὲ τίποτα!!! Τὴν Κυριακὴ θὰ ἔχουν νέες ἀναμετρήσεις…
  Νέα ἀποδεικτικὰ θὰ παρουσιάσῃ γιὰ νὰ ὑπερασπιστῇ τὶς θέσεις του…
  Νέες σφαλιάρες θὰ φάῃ ἀπὸ τὴν τρόικα…
  Καὶ μετά.. Καὶ μετὰ θὰ πέσῃ καὶ δὲν θὰ σηκώνεται…
 • Πλησιάζουν στὸ Μηδὲν τὰ ἐπιτόκια τῆς Εὑρώπης.
  Καὶ τὰ δικά μας φυσικά…
  Τελείωσαν αὐτά… Ἐδῶ τελειώνουν οἱ καταθέσεις, στά ἐπιτόκια θά κολλήσουμε;
 • Ἐχθὲς εἴχαμε χρηματιστήριον…
  Κι ἔπιασε μίαν ἀνηφόρα… Οὔτε κἄν λαχάνιασε…. 1,24% κτύπησε!!!
  Καλὰ πᾶμε λέμεεεεεεεεεεεεε!!!!!!!!!!!

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία λοξοκυττᾶ πρὸς τὰ πυρηνικά.
  Ἄρα κι ἀυτὴν στὸν χορό.
  Βέβαια στὰ ἐδάφη της δὲν φαίνεται νὰ διαθέτῃ τὰ ἀπαραίτητα… Μᾶλλον χρηματοδοτεῖ τὸ Πακιστᾶν γιὰ νὰ μπορῇ νὰ λαμβάνῃ, ἀπὸ πρῶτο χέρι, μέρος στὰ προϊόντα του.
  Μία χαρὰ πᾶμε… Μία μεγάλη χαρά!!!
 • Ἡ Γερμανία φορολογικὸς παράδεισος.
  Μἐσα στοὺς δέκα καλλιτέρους φορολογικοὺς παραδείσους ἡ Γερμανία. Τὸ καλλίτερο ξέπλυμα χρήματος ἐκεῖ συμβαίνει…
  Καὶ μετὰ ζητοῦν διαφάνειες…
  Ποιοί;
 • Ἡ Ἰταλία περνᾶ σὲ δημεύσεις περιουσιῶν.
  Καὶ πολὺ καλὰ κάνει.
  Ἐπιχειρηματίας, μὲ δηλωθὲν εἰσόδημα τέσσερα (4) εὐρόπουλα, βρέθηκε μὲ περιουσία 300 ἐκατομμυρίων.
  Ἡ Ἰταλία ὅμως δὲν ἔχει λίστες Λαγκάρντ γιὰ νὰ κρατοῦν ὅλο τὸ «πολιτικὸ» καὶ ὅλο τὸ «δικαστικὸ» καὶ ὅλο τὸ «ἐπιχειρηματικὸ» κύκλωμα ἀπὸ τὰ …ἀχαμνά του!!!

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

 φωτογραφία  

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply