Δράσις κατὰ τῶν ἀεροψεκασμῶν.

Δράσις κατὰ τῶν ἀεροψεκασμῶν.Εἶτε τὸ πιστεύετε, εἶτε ὄχι, τὸ θέμα ὑφίσταται.
Ὄχι γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἀρνοῦνται φυσικὰ τοὺς ἀεροψεκασμούς… ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους…
Κι ἐπεὶ δὴ ἔχουμε ξεφύγῃ πλέον ἀπὸ ἱστορίες συνομωσιολογίας καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀσχοληθοῦμε πλέον σοβαρότερα μὲ κάποια ζητήματα, ὅπως φυσικὰ καὶ μὲ τὶς πραγματικὲς συνομωσίες ποὺ διαρκῶς ἀποκαλύπτονται.

Γιὰ ὅσους λοιπὸν ἔχουν θέμα μὲ τοὺς ἀεροψεκασμούς, ἄς κοπιάσουν.
Συλλογὴ ὑπογραφῶν, γιὰ συλλογικὴ διαμαρτυρία.
Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ τὶ πιστεύουμε ἐμεῖς ἀλλὰ μὲ τὸ τὶ πλανήτη θὰ ἀφήσουμε στὰ παιδιά μας…

Ἰδοῦ λοιπόν…
Ἄς ξεκινήσουμε τὴν κοινὴ δράσι, γιὰ νὰ ἔχουμε οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα…

Φιλονόη

Ὑπογράφουμε πατῶντας ἐδῶ:

 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ! ΟΧΙ ΣΤΑ Chemtrails !

Εἶναι σημαντικὸ γιὰ ὅλους μας!!!
Τὸ ψήφισμα θὰ ἐπιδοθῇ σὲ κυβερνητικοὺς παράγοντες.

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply