Ποιό ψέμμα εἶπε ὁ Κασιδιάρης;

Ποιό ψέμμα εἶπε ὁ Κασιδιάρης;Ἄκουσα, ξανάκουσα, ξανάκουσα τὰ ὅσα εἶπε…
Εἶπε, γιὰ παράδειγμα, πὼς ἐὰν ἡ Φωφάρα δὲν εἶχε τὸ ὄνομα Γενηματᾶ, θὰ τὴν γνώριζε μόνον ἡ μάνα της καὶ φυσικὰ δὲν θὰ ἦταν σήμερα ὑφυπουργὸς σὲ τόσο νευραλγικὲς θέσεις.
Εἶπε, ἄλλο παράδειγμα, πὼς οἱ βιομηχανίες ὅπλων δὲν διοικοῦνται ἀπὸ «γκαλερίστες καὶ ἀλογομούρηδες», ἀλλὰ ἀπὸ γνῶστες τῶν ἀναγκῶν τῆς χώρας σὲ ὅπλα.
Εἶπε, ἐπὶ πλέον παράδειγμα, πὼς δὲν γίνεται νὰ ἔχουμε γιὰ ὑπουργοὺς τῶν σωμάτων ἀσφαλείας ἄτομα ποὺ δὲν ὑπηρέτησαν τὴν στρατιωτική τους θητεία, γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο.
Μά τί στό καλό;  Ποῦ εἶπε ψέμματα; Ἔ;

Θά μποροῦσε λοιπόν κάποιος νά μᾶς ἀπαντήσῃ γιά τό ποῦ εἶπε ψέμματα;

Δὲν μοῦ ἀρέσει τὸ ὕφος τοῦ Κασιδιάρη. Ὀφείλω ὅμως νὰ ἀναγνωρίσω πὼς τὴν ἀλήθεια τὴν εἶπε.
Ἐπίσης, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε, ἀνέφερε αὐτὰ ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως γνωρίζουμε…
Ἀνέφερε μερικὰ ἀπὸ τὰ τομάρια ποὺ καταλήστευσαν τὰ ταμεῖα μας, ἀλλὰ τὰ ὁποῖα, κατὰ τὰ λεγόμενα τοῦ προέδρου τῆς βο(υ)λῆς διεγράφησαν ἀπὸ τὸ μΠατΣοΚ.
Ναί, ἀλλὰ ὅταν διέπραξαν τὶς ἀξιόποινες πράξεις τους ἦταν στὸ μΠατΣοΚ  καὶ φυσικὰ τὸ μΠατΣοΚ ἀκόμη δὲν πλήρωσε… Οὔτε φυσικὰ τὰ τομάρια…

Τώρα μὲ τὸ νὰ καταψηφίζουν γενικῶς, οἱ βο(υ)λευτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, (κι ὅλοι γενικῶς οἱ βο(υ)λευτὲς γενικότερα), ἀκρίτως, ἔτσι, διότι σὲ κάτι δὲν συμφωνοῦν, ἤ διότι κάποιων τὰ μοῦτρα τοὺς ξυνίζουν, αὐτὸ κάπως μοῦ …φαίνεται!!!
Μὲ τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα, κι ὄχι μὲ αὐτὸ ποὺ θὰ θέλαμε νὰ ἔχουμε, ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ νὰ συνεργάζονται!!!!  ΑΠΑΝΤΕΣ μέσα στὴν βο(υ)λὴ ὀφείλουν νὰ προασπίζουν τὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ κι ὄχι νὰ μουλαρώνουν σὰν μικρὰ παιδάκια ποὺ δὲν τὰ βρῆκαν στὸ παιχνίδι.
Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἐνηλικίωσις εἶναι κάτι ποὺ δὲν μᾶς ἀφορᾶ ὡς κοινωνία.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 159 times, 1 visits today)
Leave a Reply