Νὰ γιατὶ ὁ Πάγκαλος ἐξυπηρετεῖ τὰ ἀμερικανά.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(Νὰ διευκρινίσουμε κάτι.
Ὅπου ἀμερικανά, γιὰ ἐμέναν, νὰ θέσετε ὅλα αὐτὰ τὰ πρόσωπα, ποὺ μὲ τὸν Ἄλφα ἤ τὸν Βῆτα τρόπο, καταφέρνουν νὰ δημιουργοῦν τὶς κατάλληλες συνθῆκες γιὰ νὰ κρατοῦν τοὺς λαοὺς σὲ κατάστασιν αἰχμαλωσίας. Συνεπῶς, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, εἶτε εἶναι τραπεζίτες αὐτοί, εἶτε εἶναι κάποιοι πολιτικοί, εἶτε ἀκόμη καὶ ἡ ἴδια ἡ κυβέρνησις τῶν ΗΠΑ, συζητᾶμε μόνον γιὰ μίαν παρέα παρανοϊκῶν ποὺ στόχο τους ἔχουν πάντα νὰ καταστρέφουν κι ὄχι νὰ ἀναδομοῦν.)

Ἀκούσαμε, διαβάσαμε, ἀνατριχιάσαμε μὲ τὶς νέες δηλώσεις τοῦ «θωρηκτοῦ τῆς πολιτικῆς» Θοδωράκι.
Τὸ Θοδωράκι λοιπὸν βγῆκε νὰ ὑπερασπιστῇ τὸ δίκαιον τῶν ἀμερικανῶν στὶς παρακολουθήσεις, τὸ ἄδικον τῶν ἀπολυμένων τῆς ΕΡΤ, τὸ παράλογον (τώρα) τῶν ἀπαιτήσεων τῶν τροϊκανῶν, παρουσιάζοντάς τα, ὅλα αὐτά,  σὰν φυσικὴ ἀνάγκη, κάθε πολιτείας ποὺ θέλει νὰ περιφρουρῆ τὴν ἀσφάλεια τοῦ κράτους της.
Τάδε ἔφῃ τὸ Θοδωράκι… Κι ὅλοι πιάστηκαν νὰ τὸν βρίζουν διότι τὸ Θοδωράκι μᾶς ἐκθέτει, μᾶς φέρνει σὲ δύσκολη θέσι καὶ παραλλήλως ἐκθέτει φυσικὰ κάθε κυβέρνησι κράτους ἀνὰ τὸν πλανήτη.
Μάλλιστα διάβασα πὼς καὶ μήνυσι ἔκανε δικηγόρος κατὰ τοῦ Θεοδωρακίου ἀξιώνοντας νὰ τηρηθῇ τὸ Σύνταγμα, ὁ νόμος καὶ νὰ διασφαλισθῇ ἡ τάξις.

Ταὐτοχρόνως μία στρατιὰ πολιτικῶν, δημοσιοκάφρων, πολιτῶν βγῆκαν νὰ κατακρίνουν τὸ Θεοδωράκιον καὶ νὰ αἰτιολογήσουν τὸ πόσο ἐκτὸς πραγματικότητος εἶναι.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἀκροθιγῶς ἄγγιξαν ἦταν τὸ ὅ,τι οὐσιαστικῶς τὸ Θεοδωράκιον ἐξῆλθε τοῦ οἴκου του γιὰ νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ ἀμερικανά, ὅπως ἄλλως τὲ πάντα ἔπραττε.

Μήπως τό ἴδιο δέν ἔκανε μέ τά Ἴμια; Μήπως τό ἴδιο δέν ἔκανε μέ τόν Ὀτσαλάν; Μήπως τό ἴδιο δέν ἔκανε μέ τό εὐρώ καί τήν εἴσοδό μας στό κοινό εὐρωπαϊκό νόμισμα;
Μήπως τό ἴδιο δέν ἔκανε στήν ἀρχή τῆς ἐκστρατείας δυσφημίσεως, κατά τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό GAPατο καί τήν συμμορία του, πού βγῆκε καί εἶπε τό περίφημον: « μαζύ τά φάγαμε»;
Μήπως τό ἴδιο δέν ἔκανε κάθε φορά πού δυσκολευόταν τό ἀμερικανό νά ἐπιβάλῃ νέα μέτρα κατά τῶν Ἑλλήνων; Σέ κάθε στιγμή τῆς ἱστορίας μας;
Πάντα δέν βρισκόταν ἕνα Θεοδωράκιον πού ἔπαιζε τόν ῥόλο τῆς …«λογικῆς»;

Στὰ Ἴμια, τὸ 1996, πάλι τὰ ἀμερικανὰ ὑπερασπίστηκε, μὲ δύο τρόπους.
Πρῶτον μὲ τὸ νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίσῃ μὲ τὸ θέμα τῆς σημαίας, διότι δὲν διέῤῥευσε τυχαίως ἡ δήλωσίς του καὶ δεύτερον διότι ἐδῶ εἴχαμε ἐγκατάλειψι ἐθνικοῦ ἐδάφους ἀλλὰ ἐμεῖς ἀσχολούμασταν μὲ τὸ ἐὰν τὰ ἀμερικανὰ θὰ ἐγκρίνουν ἤ ὄχι τὸν πόλεμο.

Τὸ ἴδιο συνέβῃ καὶ μὲ τὸ «μαζὺ τὰ φάγαμε» ποὺ οὐσιαστικῶς πάλι ἐξυπηρέτησε τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους (-ἀμερικανα-) καὶ τὴν δημιουργία κλίματος ἐνοχῆς στὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ, πρὸ κειμένου νὰ προωθηθοῦν, δίχως ἀντιδράσεις, τὰ πλιάτσικα, ἡ καταλήστευσις καὶ ἡ ἐξαθλίωσις τῶν πολιτῶν.

Σήμερα λοιπὸν τὸ Θεοδωράκιον ἐπαναλαμβάνεται.
Γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἀποδεικνύει πὼς ναί, πράγματι, τὰ συμφέροντά του εἶναι ἀῤῥήκτως δεμένα μὲ αὐτὰ τῶν διεθνῶν τοκογλύφων. Μὲ τὶς δηλώσεις του ἐπαναλαμβάνει πὼς ναί, εἶναι πολὺ εὐχαριστημένος μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν χώρα. Μὲ τὴν στάσι του ἀποδεικνύει πὼς τελικῶς ναί, ἐὰν δὲν εἴχαμε Θεοδωράκια, δὲν θὰ εἴχαμε Κερκόπορτες…

Καὶ μετὰ ἀναρωτιέται κάποιος γιὰ τὸ τὶ φταίει…
Μὰ μόνον ποὺ τὸν εἴχαμε ἔως προσφάτως στὴν βο(υ)λή, ἀποδεικνύει τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσο ἔχουμε εὐθύνη γιὰ τὴν σημερινὴ κατάντια.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 88 times, 1 visits today)
Leave a Reply