Τὸ ἐλεφαντοστοῦν δὲν κάμπτεται.

 

Τὸ ἐλεφαντοστοῦν δὲν κάμπτεται.Δεῖτε δούλεμα ποὺ μᾶς κάνουν.
Ἐπάνω εἶναι τὸ χρυσελεφάντινο ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς, ποὺ τὸ ἔφτιαξε ὁ Φειδιας.
Τὸ ἐλεφαντοστοῦν δὲν κάμπτεται.
Ἔκαναν προσπάθειες οἱ ἐπιστήμονες, μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ τὰ εἴδη ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν νὰ κάμψουν τὸ ἐλεφαντοστοῦν.
Ὡς καὶ ζεστὸ τυρόγαλο ἔβαλαν, μήπως καὶ τὸ λυγίσουν. Ἀλλὰ τίποτα!
Δὲν ὑπάρχει σήμερα μέθοδος γιὰ νὰ τὸ λυγίσουν!!!
Ὁ Φειδίας ἔφτιαξε ὁλόκληρο ἄγλαμα καὶ οἱ τσόγλανοι δὲν λέν τὸ πῶς λύγισε τὸ ἐλεφαντοστοῦν.
Νὰ ποῦν δηλαδὴ γιὰ τὸ κατόρθωμα τοῦ Φειδία…
Μᾶς μισοῦν!!!

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply