Βρὲ τὸν Χατζηδάκη καὶ τὸ σόι του…

Βρὲ τὸν Χατζηδάκη καὶ τὸ σόι του...Τελικῶς οὐδεὶς ἀθῶος… Μὰ οὐδείς…
Αὐτὸ τὸ κατάλαβα ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια ἀλλὰ τὴν ἐπίσημο ἀπόδειξι μοῦ τὴν ἔδωσε ὁ Χατζηδάκης, ὅταν μετὰ ἀπὸ τὶς ξανάστροφες ποὺ ἅρπαξε, ἄρχισε τὰ ὑπερψηφίζῃ ὅσα μνημόνια τοῦ ἔπεσαν στὰ πόδια… Κι αὐτὰ γιὰ ἀρχή…
Ἐὰν ἀναζητήσουμε τὶς πράξεις του, πολὺ πρὸ τῶν μνημονίων, θὰ διαπιστώσουμε πὼς καὶ μὲ ...ἀναβολὲς ἀποφάσεων γιὰ ἀγωγοὺς ἔχει σχέσεις ἀλλὰ καὶ μὲ πολλὰ ἄλλα ποὺ οὐδόλως φιλικὰ γιὰ τὸ σύνολον τῶν Ἑλλήνων εἶναι…
Μὰ δὲν βαριέστε… Ἔτσι ἔμαθε τὸ πιντί…

Ἔ πώώώώς !!!
ἡ ἀδελφοῦλα του μπῆκε μέ ἀξιοκρατικά κριτήρια !
Σά δέ ντρέπεστε λίγο !
Νά περάσῃ ἀπό τό μυαλό σας ἡ οἰκογενειοκρατία !!!!! Μά τί στριμμένοι ἄνθρωποι πού εἶστε!

Ἑλένη

Αυτό το καθίκι δεν έχει ούτε ένα ένσημο στην ζωή του και το παίζει φιλελεύθερος …
Από είκοσι χρονών που τον μάζεψε ο Μητσοτάκης και τον έκανε ευρωβουλευτή τρώει και ζει από τους φόρους των Ελλήνων…

Πᾶνος Προκόπης

Τί λέγαμε λοιπόν;
Ποιός εἶναι ὁ ἀθῶος;

Φιλονόη

(Visited 29 times, 1 visits today)




Leave a Reply