Μᾶς μισοῦν λοιπόν τόσο πολύ;

 

Μᾶς μισοῦν λοιπόν τόσο πολύ;Ἔχουν τόσο μῖσος οἱ ξένοι γιὰ τοὺς προγόνους μας ποὺ δὲν λέγεται:

Ὅ,τι βρίσκουν ἑλληνικὸ τὸ κρύβουν π.χ.
Βρέθηκε μούμια στὴν Ἀμερικὴ μὲ ὁλόκληρο σύγγραμμα. Οἱ φωστῆρες ἔβγαλαν τὸ συμπέρασμα ὅτι εἶναι τῶν Ἐτρούσκων. Μέχρι ἐδῶ καλά.
Οἱ Ἐτροῦσκοι τώρα λένε ὅτι εἶναι λαὸς ὀ,τιδήποτε, Φοίνικες, Ἰταλοί, ὡς καὶ Ῥῶσσοι ἐκτὸς ἀπὸ Ἕλληνες. Ὅλη τὴν ἀρχαία ἱστορία οἱ ξένοι τὴν διαβάζουν κυρίως ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ἱστορικοὺς Ἕλληνες, γιατὶ οἱ ξένοι μόνο στὰ δένδρα ζοῦσαν καὶ ποντίκια κυνηγοῦσαν.
Δὲν ἤξεραν νὰ γράφουν. Ἐνημερώνονται λοιπὸν ἀπὸ τοὺς προγόνους μας καὶ μετὰ πλάθουν δικές τους ἱστορίες.
 Ἂς μείνουμε στοὺς Ἐτρούσκους.
Ἐπίσημα οἱ ξένοι ἀρχαιολόγοι λένε, ὅ,τι κανονικὰ δὲν ξέρουν τὶ φυλὴ εἶναι.
Στραβάδια (γιὰ τοὺς ἀρχαιολόγους) διαβᾶστε τὶ λέει ὁ Διονύσιος Ἁλικαρνασσεὺς στὸ βιβλίο τοῦ « Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία» (βιβλίο Α΄), ὅτι οἱ Ἐτροῦσκοι εἶναι πανάρχαια Ἑλληνικὴ φυλὴ ἡ ὁποία ξεκίνησε ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ Αἰγαίου καὶ ἐνώθηκε μὲ τοὺς Λυκίους καὶ ἄλλους Πελασγοὺς ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ καὶ μέσῳ τῆς Ἠπείρου, ὅπου ἵδρυσαν καὶ τὸ Μαντεῖο τῆς Δωδώνης, πέρασαν στὶς ἀνατολικὲς ἀκτὲς τῆς Ἰταλίας, κοντὰ στὴν σημερινὴ Ἀγκώνα ὅπου καὶ ἐγκαταστάθηκαν.
Τόσο μῖσος ἔχουν; Ἐπάνω τὸ σύγγραμμα ποὺ βρέθηκε σὲ μούμια τῆς Ἀμερικῆς.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 94 times, 1 visits today)
Leave a Reply