Μικροὶ ναζῆδες μετημφιεσμένοι εἰς δημοκράτας, χαιρετοῦν δημοκρατικοφανῶς!

 

Μικροὶ ναζῆδες μετημφιεσμένοι εἰς δημοκράτας, χαιρετοῦν δημοκρατικοφανῶς!2Δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ νομίζετε.
Πρόκειται διὰ τὰ νέα τεχνάσματα τῆς Χ.Α., προκειμένου νὰ ἀποφύγῃ τὴν δίωξιν ἐκ μέρους τῶν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ μηχανισμῶν τῆς χώρας.
Μικροὶ ναζῆδες μετημφιεσμένοι εἰς δημοκράτας, χαιρετοῦν δημοκρατικοφανῶς!

Re-natus Salvator Freantles

Παιδομάζωμα διαρκείας…..διαρκὲς αἶσχος γιὰ τὶς ἀθῶες ψυχές…Μικροὶ ναζῆδες μετημφιεσμένοι εἰς δημοκράτας, χαιρετοῦν δημοκρατικοφανῶς!1

Ἀπὸ τὰ 30 χιλιάδες ἀπαχθέντα παιδάκια τὸ 1949 ὁ Δημοκρατικὸς Στρατὸς «ἐκπαίδευσε» 1200 μὲ 1400, ὅπου καὶ τὰ ἐπαναπροώθησε στὴν πρώτη γραμμή!!!!!!
Ἐλλείψει ἀνδρῶν …
Τὸ ἔγκλημα εἶναι διαρκὲς καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν…

Τριάντα χιλιάδες παιδάκια ἅρπαξαν τὸ 1949, μὲ ὁμήρους τοὺς γονεῖς τους, ποὺ τοὺςἐ ξανάγκαζαν νὰ πολεμοῦν ἐπανω στὰ βουνά…
Αὐτὴν ἦταν ἡ  μεθοδος ποὺ κράτησαν μέχρι τὸν Αὔγουστο τοῦ 1949…

Τὴν πληροφορία αὐτὴ δίνει ὁ Νίκος Μαραντζίδης (καθηγητὴς Ἱστορίας στὸ ΑΠΘ) στὸ βιβλίο του «Ὁ Δημοκρατικὸς Στρατὸς Ἐλλάδος».

Πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια συνήντησα ἕναν συνεργάτη, εἰσαγωγέα, ἡλικιωμένο, ποὺ ἦταν παιδὶ τοῦ παιδομαζώματος.
Τὸν ἅρπαξαν ἀπὸ τὴν μάνα του, ἀπὸ χωριὸ τῆς Ἠπείρου, πέντε ἐτῶν.
Τὸ μόνον ποὺ θυμόταν εἶναι οἱ κραυγὲς τῆς μάνας του..
Μετὰ στὴν Ῥουμανία ἄρχισε τὸ ξερίζωμα τοῦ ἐθνισμοῦ…

Ὄθων Δρακάτος

 

 

(Visited 24 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μικροὶ ναζῆδες μετημφιεσμένοι εἰς δημοκράτας, χαιρετοῦν δημοκρατικοφανῶς!

Leave a Reply